Παρακολούθηση
Xiaoou Tang
Xiaoou Tang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ie.cuhk.edu.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Image super-resolution using deep convolutional networks
C Dong, CC Loy, K He, X Tang
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 38 (2), 295-307, 2015
65122015
Single image haze removal using dark channel prior
K He, J Sun, X Tang
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 33 (12), 2341 …, 2010
64702010
Deep learning face attributes in the wild
Z Liu, P Luo, X Wang, X Tang
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 3730-3738, 2015
54692015
Guided image filtering
K He, J Sun, X Tang
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 35 (6), 1397-1409, 2012
46492012
Learning a deep convolutional network for image super-resolution
C Dong, CC Loy, K He, X Tang
European conference on computer vision, 184-199, 2014
42882014
3d shapenets: A deep representation for volumetric shapes
Z Wu, S Song, A Khosla, F Yu, L Zhang, X Tang, J Xiao
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
39622015
Action recognition with trajectory-pooled deep-convolutional descriptors
L Wang, Y Qiao, X Tang
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2015
35922015
Temporal segment networks: Towards good practices for deep action recognition
L Wang, Y Xiong, Z Wang, Y Qiao, D Lin, X Tang, LV Gool
European conference on computer vision, 20-36, 2016
30152016
Learning to detect a salient object
T Liu, Z Yuan, J Sun, J Wang, N Zheng, X Tang, HY Shum
IEEE Transactions on Pattern analysis and machine intelligence 33 (2), 353-367, 2010
29952010
Residual attention network for image classification
F Wang, M Jiang, C Qian, S Yang, C Li, H Zhang, X Wang, X Tang
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
27152017
Deep learning face representation by joint identification-verification
Y Sun, Y Chen, X Wang, X Tang
Advances in neural information processing systems 27, 2014
24062014
Accelerating the super-resolution convolutional neural network
C Dong, CC Loy, X Tang
European conference on computer vision, 391-407, 2016
23092016
Deep learning face representation from predicting 10,000 classes
Y Sun, X Wang, X Tang
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2014
21872014
Guided image filtering
K He, J Sun, X Tang
European conference on computer vision, 1-14, 2010
21842010
Esrgan: Enhanced super-resolution generative adversarial networks
X Wang, K Yu, S Wu, J Gu, Y Liu, C Dong, Y Qiao, C Change Loy
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV) workshops, 0-0, 2018
20122018
Deep convolutional network cascade for facial point detection
Y Sun, X Wang, X Tang
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2013
15652013
Facial landmark detection by deep multi-task learning
Z Zhang, P Luo, CC Loy, X Tang
European conference on computer vision, 94-108, 2014
14162014
Wider face: A face detection benchmark
S Yang, P Luo, CC Loy, X Tang
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
13822016
Deepfashion: Powering robust clothes recognition and retrieval with rich annotations
Z Liu, P Luo, S Qiu, X Wang, X Tang
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
13232016
Asymmetric bagging and random subspace for support vector machines-based relevance feedback in image retrieval
D Tao, X Tang, X Li, X Wu
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 28 (7), 1088-1099, 2006
10332006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20