Παρακολούθηση
Joan Llusia Benet
Joan Llusia Benet
CREAF
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα creaf.uab.cat - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
TRY–a global database of plant traits
J Kattge, S Diaz, S Lavorel, IC Prentice, P Leadley, G Bönisch, E Garnier, ...
Global change biology 17 (9), 2905-2935, 2011
23872011
Human-induced nitrogen–phosphorus imbalances alter natural and managed ecosystems across the globe
J Penuelas, B Poulter, J Sardans, P Ciais, M Van Der Velde, L Bopp, ...
Nature communications 4 (1), 1-10, 2013
9552013
TRY plant trait database–enhanced coverage and open access
J Kattge, G Bönisch, S Díaz, S Lavorel, IC Prentice, P Leadley, ...
Global change biology 26 (1), 119-188, 2020
7162020
BVOCs: plant defense against climate warming?
J Peñuelas, J Llusià
Trends in plant science 8 (3), 105-109, 2003
3892003
Evidence of current impact of climate change on life: a walk from genes to the biosphere
J Peñuelas, J Sardans, M Estiarte, R Ogaya, J Carnicer, M Coll, A Barbeta, ...
Global change biology 19 (8), 2303-2338, 2013
3792013
Comparative field study of spring and summer leaf gas exchange and photobiology of the Mediterranean trees Quercus ilex and Phillyrea latifolia
J Peñuelas, I Filella, J Llusia, D Siscart, J Piñol
Journal of experimental botany 49 (319), 229-238, 1998
3131998
Seasonal patterns of terpene content and emission from seven Mediterranean woody species in field conditions
J Llusià, J Pen~ uelas
American Journal of Botany 87 (1), 133-140, 2000
2982000
The complexity of factors driving volatile organic compound emissions by plants
J Penuelas, J Llusià
Biologia plantarum 44 (4), 481-487, 2001
2862001
Plant VOC emissions: making use of the unavoidable
J Peñuelas, J Llusià
Trends in ecology & evolution 19 (8), 402-404, 2004
2422004
Changes in terpene content and emission in potted Mediterranean woody plants under severe drought
J Llusià, J Peñuelas
Canadian Journal of Botany 76 (8), 1366-1373, 1998
2001998
Linking photorespiration, monoterpenes and thermotolerance in Quercus
J Peñuelas, J Llusià
New Phytologist 155 (2), 227-237, 2002
1982002
Photochemical reflectance index and leaf photosynthetic radiation-use-efficiency assessment in Mediterranean trees
J Peñuelas, J Llusia, J Pinol, I Filella
International Journal of Remote Sensing 18 (13), 2863-2868, 1997
1961997
Effects of carbon dioxide, water supply, and seasonality on terpene content and emission by Rosmarinus officinalis
J Peñuelas, J Llusià
Journal of Chemical Ecology 23 (4), 979-993, 1997
1921997
Faster returns on ‘leaf economics’ and different biogeochemical niche in invasive compared with native plant species
J Penuelas, J Sardans, J Llusià, SM Owen, J Carnicer, TW Giambelluca, ...
Global Change Biology 16 (8), 2171-2185, 2010
1732010
Leaf gas exchange and fluorescence of Phillyrea latifolia, Pistacia lentiscus and Quercus ilex saplings in severe drought and high temperature conditions
I Filella, J Llusia, J Piñol, J Peñuelas
Environmental and Experimental Botany 39 (3), 213-220, 1998
1701998
Linking isoprene with plant thermotolerance, antioxidants and monoterpene emissions
J Peñuelas, J Llusia, D Asensio, S Munné‐Bosch
Plant, Cell & Environment 28 (3), 278-286, 2005
1622005
Reassessing global change research priorities in mediterranean terrestrial ecosystems: how far have we come and where do we go from here?
E Doblas‐Miranda, J Martínez‐Vilalta, F Lloret, A Álvarez, A Ávila, ...
Global Ecology and Biogeography 24 (1), 25-43, 2015
1402015
The Capacity for Thermal Protection of Photosynthetic Electron Transport Varies for Different Monoterpenes in Quercus ilex
LO Copolovici, I Filella, J Llusià, U Niinemets, J Peñuelas
Plant Physiology 139 (1), 485-496, 2005
1382005
On-line screening of soil VOCs exchange responses to moisture, temperature and root presence
D Asensio, J Peñuelas, I Filella, J Llusià
Plant and soil 291 (1), 249-261, 2007
1342007
Effect of arbuscular mycorrhizal (AM) colonization on terpene emission and content of Artemisia annua L.
F Rapparini, J Llusià, J Peñuelas
Plant Biology 9 (S 01), e20-e32, 2007
1242007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20