Παρακολούθηση
Christos D. Korkas
Christos D. Korkas
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ee.duth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Occupancy-based demand response and thermal comfort optimization in microgrids with renewable energy sources and energy storage
CD Korkas, S Baldi, I Michailidis, EB Kosmatopoulos
Applied Energy 163, 93-104, 2016
2942016
Intelligent energy and thermal comfort management in grid-connected microgrids with heterogeneous occupancy schedule
CD Korkas, S Baldi, I Michailidis, EB Kosmatopoulos
Applied Energy 149, 194-203, 2015
1352015
An adaptive learning-based approach for nearly optimal dynamic charging of electric vehicle fleets
CD Korkas, S Baldi, S Yuan, EB Kosmatopoulos
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 19 (7), 2066-2075, 2017
692017
Automating occupant-building interaction via smart zoning of thermostatic loads: A switched self-tuning approach
S Baldi, CD Korkas, M Lv, EB Kosmatopoulos
Applied energy 231, 1246-1258, 2018
572018
Grid-connected microgrids: Demand management via distributed control and human-in-the-loop optimization
CD Korkas, S Baldi, EB Kosmatopoulos
Advances in renewable energies and power technologies, 315-344, 2018
512018
Energy-efficient HVAC management using cooperative, self-trained, control agents: A real-life German building case study
IT Michailidis, T Schild, R Sangi, P Michailidis, C Korkas, J Fütterer, ...
Applied energy 211, 113-125, 2018
482018
Modelling and multiobjective optimization analysis of a permanent magnet synchronous motor design
YL Karnavas, ID Chasiotis, CD Korkas, SK Amoutzidis
International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices …, 2017
182017
A low-complexity control mechanism targeting smart thermostats
P Danassis, K Siozios, C Korkas, D Soudris, E Kosmatopoulos
Energy and Buildings 139, 340-350, 2017
172017
Optimization methods evaluation for the design of radial flux surface PMSM
YL Karnavas, CD Korkas
2014 International Conference on Electrical Machines (ICEM), 1348-1355, 2014
152014
Automated control calibration exploiting exogenous environment energy: An Israeli commercial building case study
IT Michailidis, C Korkas, EB Kosmatopoulos, E Nassie
Energy and Buildings 128, 473-483, 2016
142016
Local4Global adaptive optimization and control for system-of-systems
EB Kosmatopoulos, I Michailidis, CD Korkas, C Ravanis
2015 European Control Conference (ECC), 3536-3541, 2015
122015
A cognitive stochastic approximation approach to optimal charging schedule in electric vehicle stations
CD Korkas, S Baldi, P Michailidis, EB Kosmatopoulos
2017 25th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 484-489, 2017
112017
PLUG-N-HARVEST architecture for secure and intelligent management of near-zero energy buildings
R Marin-Perez, IT Michailidis, D Garcia-Carrillo, CD Korkas, ...
Sensors 19 (4), 843, 2019
82019
Nearly optimal demand side management for energy, thermal, EV and storage loads: An Approximate Dynamic Programming approach for smarter buildings
CD Korkas, M Terzopoulos, C Tsaknakis, EB Kosmatopoulos
Energy and Buildings 255, 111676, 2022
62022
On the conflict between lvrt and line protection in LV distribution systems with PVs: A current-limitation-based solution
A Tsimtsios, D Voglitsis, I Perpinias, C Korkas, N Papanikolaou
Energies 12 (15), 2909, 2019
62019
Embedding autonomy in large-scale IoT ecosystems using CAO and L4G-CAO
IT Michailidis, AC Kapoutsis, CD Korkas, PT Michailidis, KA Alexandridou, ...
Discover Internet of Things 1 (1), 1-22, 2021
52021
Multi-objective control strategy for energy management of grid-connected heterogeneous microgrids
CD Korkas, S Baldi, I Michailidis, EB Kosmatopoulos
2015 American Control Conference (ACC), 5515-5520, 2015
52015
Adaptive optimization for smart operation of cyber-physical systems: A thermostatic zoning test case
C Korkas, S Baldi, E Kosmatopoulos
2017 13th IEEE International Conference on Control & Automation (ICCA), 224-229, 2017
42017
A supervisory approach to microgrid demand response and climate control
CD Korkas, S Baldi, I Michailidis, Y Boutalis, EB Kosmatopoulos
2016 24th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 1140-1145, 2016
42016
Automatically fine-tuned speed control system for fuel and travel-time efficiency: A microscopic simulation case study
IT Michailidis, P Michailidis, A Rizos, C Korkas, EB Kosmatopoulos
2017 25th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 915-920, 2017
32017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20