Παρακολούθηση
Christos D. Korkas
Christos D. Korkas
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ee.duth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Occupancy-based demand response and thermal comfort optimization in microgrids with renewable energy sources and energy storage
CD Korkas, S Baldi, I Michailidis, EB Kosmatopoulos
Applied Energy 163, 93-104, 2016
3382016
Intelligent energy and thermal comfort management in grid-connected microgrids with heterogeneous occupancy schedule
CD Korkas, S Baldi, I Michailidis, EB Kosmatopoulos
Applied Energy 149, 194-203, 2015
1572015
An adaptive learning-based approach for nearly optimal dynamic charging of electric vehicle fleets
CD Korkas, S Baldi, S Yuan, EB Kosmatopoulos
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 19 (7), 2066-2075, 2017
912017
Automating occupant-building interaction via smart zoning of thermostatic loads: A switched self-tuning approach
S Baldi, CD Korkas, M Lv, EB Kosmatopoulos
Applied energy 231, 1246-1258, 2018
892018
Grid-connected microgrids: Demand management via distributed control and human-in-the-loop optimization
CD Korkas, S Baldi, EB Kosmatopoulos
Advances in renewable energies and power technologies, 315-344, 2018
722018
Energy-efficient HVAC management using cooperative, self-trained, control agents: A real-life German building case study
IT Michailidis, T Schild, R Sangi, P Michailidis, C Korkas, J Fütterer, ...
Applied energy 211, 113-125, 2018
592018
Nearly optimal demand side management for energy, thermal, EV and storage loads: An Approximate Dynamic Programming approach for smarter buildings
CD Korkas, M Terzopoulos, C Tsaknakis, EB Kosmatopoulos
Energy and Buildings 255, 111676, 2022
312022
Modelling and multiobjective optimization analysis of a permanent magnet synchronous motor design
YL Karnavas, ID Chasiotis, CD Korkas, SK Amoutzidis
International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices …, 2017
212017
A low-complexity control mechanism targeting smart thermostats
P Danassis, K Siozios, C Korkas, D Soudris, E Kosmatopoulos
Energy and Buildings 139, 340-350, 2017
212017
Optimization methods evaluation for the design of radial flux surface PMSM
YL Karnavas, CD Korkas
2014 International Conference on Electrical Machines (ICEM), 1348-1355, 2014
192014
Local4Global adaptive optimization and control for system-of-systems
EB Kosmatopoulos, I Michailidis, CD Korkas, C Ravanis
2015 European Control Conference (ECC), 3536-3541, 2015
162015
A cognitive stochastic approximation approach to optimal charging schedule in electric vehicle stations
CD Korkas, S Baldi, P Michailidis, EB Kosmatopoulos
2017 25th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 484-489, 2017
152017
Automated control calibration exploiting exogenous environment energy: An Israeli commercial building case study
IT Michailidis, C Korkas, EB Kosmatopoulos, E Nassie
Energy and Buildings 128, 473-483, 2016
142016
Embedding autonomy in large-scale IoT ecosystems using CAO and L4G-CAO
IT Michailidis, AC Kapoutsis, CD Korkas, PT Michailidis, KA Alexandridou, ...
Discover Internet of Things 1, 1-22, 2021
132021
PLUG-N-HARVEST architecture for secure and intelligent management of near-zero energy buildings
R Marin-Perez, IT Michailidis, D Garcia-Carrillo, CD Korkas, ...
Sensors 19 (4), 843, 2019
102019
On the conflict between lvrt and line protection in LV distribution systems with PVs: A current-limitation-based solution
A Tsimtsios, D Voglitsis, I Perpinias, C Korkas, N Papanikolaou
Energies 12 (15), 2909, 2019
82019
Multi-objective control strategy for energy management of grid-connected heterogeneous microgrids
CD Korkas, S Baldi, I Michailidis, EB Kosmatopoulos
2015 American Control Conference (ACC), 5515-5520, 2015
62015
A Smart Energy Management System for Elderly Households
CL Athanasiadis, KD Pippi, TA Papadopoulos, C Korkas, C Tsaknakis, ...
2022 57th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), 1-6, 2022
52022
Integration and Verification of PLUG-N-HARVEST ICT Platform for Intelligent Management of Buildings
C Korkas, A Dimara, I Michailidis, S Krinidis, R Marin-Perez, ...
Energies 15 (7), 2610, 2022
52022
Enabling optimal energy management with minimal IoT requirements: A legacy A/C case study
P Michailidis, P Pelitaris, C Korkas, I Michailidis, S Baldi, ...
Energies 14 (23), 7910, 2021
52021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20