Παρακολούθηση
Antonio Fernandez
Antonio Fernandez
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ulpgc.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Gas-bubble lesions in stranded cetaceans
PD Jepson, M Arbelo, R Deaville, IAP Patterson, P Castro, JR Baker, ...
Nature 425 (6958), 575-576, 2003
6322003
Understanding the impacts of anthropogenic sound on beaked whales
TM Cox, TJ Ragen, AJ Read, E Vos, RW Baird, K Balcomb, J Barlow, ...
J. Cetacean Res. Manage. 7 (3), 177-187, 2005
6232005
“Gas and Fat Embolic Syndrome” Involving a Mass Stranding of Beaked Whales (Family Ziphiidae) Exposed to Anthropogenic Sonar Signals
A Fernández, JF Edwards, F Rodriguez, AE De Los Monteros, P Herraez, ...
Veterinary pathology 42 (4), 446-457, 2005
4692005
PCB pollution continues to impact populations of orcas and other dolphins in European waters
PD Jepson, R Deaville, JL Barber, À Aguilar, A Borrell, S Murphy, J Barry, ...
Scientific reports 6 (1), 1-17, 2016
4342016
Histological alterations in the liver of sea bream, Sparus aurata L., caused by short‐ or long‐term feeding with vegetable oils. Recovery of normal morphology after …
MJ Caballero, MS Izquierdo, E Kjørsvik, AJ Fernandez, G Rosenlund
Journal of Fish Diseases 27 (9), 531-541, 2004
3262004
Morphological aspects of intestinal cells from gilthead seabream (Sparus aurata) fed diets containing different lipid sources
MJ Caballero, MS Izquierdo, E Kjørsvik, D Montero, J Socorro, ...
Aquaculture 225 (1-4), 325-340, 2003
2912003
Cetacean morbillivirus: current knowledge and future directions
MF Van Bressem, PJ Duignan, A Banyard, M Barbieri, KM Colegrove, ...
Viruses 6 (12), 5145-5181, 2014
2582014
Combined effect of lipid level and fish meal quality on liver histology of gilthead seabream (Sparus aurata)
MJ Caballero, G López-Calero, J Socorro, FJ Roo, MS Izquierdo, ...
Aquaculture 179 (1-4), 277-290, 1999
2451999
Effect of COVID-19 pandemic lockdowns on planned cancer surgery for 15 tumour types in 61 countries: an international, prospective, cohort study
J Glasbey, A Ademuyiwa, A Adisa, E AlAmeer, AP Arnaud, F Ayasra, ...
The Lancet Oncology 22 (11), 1507-1517, 2021
2302021
Pathology and causes of death of stranded cetaceans in the Canary Islands (1999− 2005)
M Arbelo, AE de Los Monteros, P Herráez, M Andrada, E Sierra, ...
Diseases of aquatic organisms 103 (2), 87-99, 2013
1662013
Deadly diving? Physiological and behavioural management of decompression stress in diving mammals
SK Hooker, A Fahlman, MJ Moore, N Aguilar de Soto, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 279 (1731), 1041-1050, 2012
1532012
Morbillivirus and pilot whale deaths, Mediterranean Sea
A Fernández, F Esperón, P Herraéz, AE de Los Monteros, C Clavel, ...
Emerging infectious diseases 14 (5), 792, 2008
1292008
A Morphologic and Immunohistochemical Study of the Bronchus-associated Lymphoid Tissue of Pigs Naturally Infected with Mycoplasma hyopneumoniae
J Sarradell, M Andrada, AS Ramírez, A Fernández, ...
Veterinary pathology 40 (4), 395-404, 2003
1242003
Sometimes Sperm Whales (Physeter macrocephalus) Cannot Find Their Way Back to the High Seas: A Multidisciplinary Study on a Mass Stranding
S Mazzariol, G Di Guardo, A Petrella, L Marsili, CM Fossi, C Leonzio, ...
PloS one 6 (5), e19417, 2011
1212011
Elements of beaked whale anatomy and diving physiology and some hypothetical causes of sonar-related stranding
SA Rommel, AM Costidis, A Fernandez, PD Jepson, DA Pabst, ...
Journal of Cetacean Research and Management, 2006
1202006
Development of red porgy Pagrus pagrus visual system in relation with changes in the digestive tract and larval feeding habits
FJ Roo, J Socorro, MS Izquierdo, MJ Caballero, CM Hernández-Cruz, ...
Aquaculture 179 (1-4), 499-512, 1999
1181999
Decompression sickness (‘the bends’) in sea turtles
D García-Párraga, JL Crespo-Picazo, YB De Quirós, V Cervera, ...
Diseases of aquatic organisms 111 (3), 191-205, 2014
1152014
An end to the controversy over the microscopic detection and effects of pristine microplastics in fish organs
C De Sales-Ribeiro, Y Brito-Casillas, A Fernandez, MJ Caballero
Scientific Reports 10 (1), 12434, 2020
1112020
Global variation in postoperative mortality and complications after cancer surgery: a multicentre, prospective cohort study in 82 countries
SR Knight, CA Shaw, R Pius, TM Drake, L Norman, AO Ademuyiwa, ...
The Lancet 397 (10272), 387-397, 2021
1092021
SARS-CoV-2 infection and venous thromboembolism after surgery: an international prospective cohort study.
C COVIDSurg, C GlobalSurg
Anaesthesia 77 (1), 28-39, 2022
982022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20