Παρακολούθηση
Christopher Stevens
Christopher Stevens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.af.mil
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The effects of skill diversity on commenting and revisions
MM Patchan, B Hawk, CA Stevens, CD Schunn
Instructional Science 41 (2), 381-405, 2013
552013
Instance-Based Models of Metacognition in the Prisoner's Dilemma
C Stevens, N Taatgen, F Cnossen
TopiCS in Cognitive Science, 2016
202016
Modelling multi-issue bargaining dialogues: Data collection, annotation design and corpus
V Petukhova, C Stevens, H De Weerd, N Taatgen, F Cnossen, ...
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
182016
Using cognitive agents to train negotiation skills
CA Stevens, J Daamen, E Gaudrain, T Renkema, JD Top, F Cnossen, ...
Frontiers in psychology 9, 154, 2018
152018
Observing, Coaching and Reflecting: Metalogue-A Multi-modal Tutoring System with Metacognitive Abilities.
J Van Helvert, V Petukhova, CA Stevens, H de Weerd, D Börner, ...
EAI Endorsed Trans. Future Intell. Educ. Environ. 2 (6), e6, 2016
72016
Are you sure the library is that way? Metacognitive monitoring of spatial judgments
CA Stevens
Penn State University, 2014
72014
A domain ontology for task instructions
A Eberhart, C Shimizu, C Stevens, P Hitzler, CW Myers, B Maruyama
Iberoamerican Knowledge Graphs and Semantic Web Conference, 1-13, 2020
62020
A metacognitive agent for training negotiation skills
C Stevens, H de Weerd, F Cnossen, N Taatgen
Proceedings of the 14th International Conference on Cognitive Modeling (ICCM …, 2016
62016
A Cognitive-Pharmacokinetic Computational Model of the Effect of Toluene on Performance.
CR Fisher, CW Myers, R Hassan, C Stevens, C Hack, J Gearhart, ...
CogSci, 2017
52017
Toward undifferentiated cognitive models
C Kupitz, A Eberhart, D Schmidt, C Stevens, C Shimizu, P Hitzler, ...
International Conference on Cognitive Modeling, 1-6, 2021
32021
Is simpler always better? Effects of perceptual detail and viewpoint on spatial cognition and metacognition
CA Stevens, RA Carlson
The American Journal of Psychology 132 (3), 293-302, 2019
32019
Cognitive metrics profiling: A model-driven approach to predicting and classifying workload
CA Stevens, CR Fisher, MB Morris, C Myers, S Spriggs, A Dukes
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 236-245, 2018
32018
Cognitive Metrics Profiling of a Complex Task: Toward Convergent Validity with Behavioral and EEG Workload Indicators
CA Stevens, MB Morris, CR Fisher, C Myers
17th International Conference on Cognitive Modeling, Montreal, QC, 2019
12019
Metacognition in the Prisoner's Dilemma
C Stevens, N Taatgen, F Cnossen
Proceedings of the 13th International Conference on Cognitive Modeling, 2015
12015
Using cognitive models to design dynamic task allocation systems
CR Fisher, ME Frame, C Stevens
The Journal of Defense Modeling and Simulation, 15485129221116897, 2022
2022
Toward Modeling Pilot Workload in a Cognitive Architecture
C Stevens, CR Fisher, MB Morris
85th International Symposium on Aviation Psychology, 293, 2021
2021
A Cognitive Modeling Approach for Predicting Behavioral and Physiological Workload Indicators.
C Stevens, MB Morris, CR Fisher, CW Myers
CogSci, 3365, 2019
2019
The power of yoga: do you have time?
P Linegar, G Moloney, C Stevens
Front. Psychol. Conference Abstract: 15th Annual Psychology Honours Research …, 2018
2018
My Body Is; Attitudes Towards Organ Donation
C Kilby, G Moloney, C Stevens
Front. Psychol. Conference Abstract: 15th Annual Psychology Honours Research …, 2018
2018
Do the images we look at influence what we think is the normal body size? The impact of media consumption
J Ledger, M Longstaff, C Stevens
Front. Psychol. Conference Abstract: 15th Annual Psychology Honours Research …, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20