Παρακολούθηση
Fedelucio Narducci
Fedelucio Narducci
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semantics-aware content-based recommender systems
M De Gemmis, P Lops, C Musto, F Narducci, G Semeraro
Recommender systems handbook, 119-159, 2015
3252015
Preference learning in recommender systems
M De Gemmis, L Iaquinta, P Lops, C Musto, F Narducci, G Semeraro
Preference Learning 41 (41-55), 48, 2009
1132009
Conversational Recommender Systems and natural language:: A study through the ConveRSE framework
A Iovine, F Narducci, G Semeraro
Decision Support Systems 131, 113250, 2020
922020
Explod: A framework for explaining recommendations based on the linked open data cloud
C Musto, F Narducci, P Lops, M De Gemmis, G Semeraro
Proceedings of the 10th ACM Conference on Recommender Systems, 151-154, 2016
852016
Content-based and collaborative techniques for tag recommendation: an empirical evaluation
P Lops, M De Gemmis, G Semeraro, C Musto, F Narducci
Journal of Intelligent Information Systems 40, 41-61, 2013
812013
Linked open data-based explanations for transparent recommender systems
C Musto, F Narducci, P Lops, M de Gemmis, G Semeraro
International Journal of Human-Computer Studies 121, 93-107, 2019
802019
Towards emotion-aware recommender systems: an affective coherence model based on emotion-driven behaviors
M Polignano, F Narducci, M de Gemmis, G Semeraro
Expert Systems with Applications 170, 114382, 2021
632021
Healthassistantbot: A personal health assistant for the italian language
M Polignano, F Narducci, A Iovine, C Musto, M De Gemmis, G Semeraro
IEEE Access 8, 107479-107497, 2020
612020
Concept-based item representations for a cross-lingual content-based recommendation process
F Narducci, P Basile, C Musto, P Lops, A Caputo, M de Gemmis, ...
Information Sciences 374, 15-31, 2016
572016
Leveraging the linkedin social network data for extracting content-based user profiles
P Lops, M De Gemmis, G Semeraro, F Narducci, C Musto
Proceedings of the fifth ACM conference on Recommender systems, 293-296, 2011
522011
A folksonomy-based recommender system for personalized access to digital artworks
G Semeraro, P Lops, M De Gemmis, C Musto, F Narducci
Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH) 5 (3), 1-22, 2012
492012
Federank: User controlled feedback with federated recommender systems
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, A Ferrara, F Narducci
Advances in Information Retrieval: 43rd European Conference on IR Research …, 2021
482021
An investigation on the user interaction modes of conversational recommender systems for the music domain
F Narducci, P Basile, M de Gemmis, P Lops, G Semeraro
User Modeling and User-Adapted Interaction 30, 251-284, 2020
462020
Semantics and content-based recommendations
C Musto, M Gemmis, P Lops, F Narducci, G Semeraro
Recommender systems handbook, 251-298, 2012
422012
Improving the user experience with a conversational recommender system
F Narducci, M de Gemmis, P Lops, G Semeraro
AI* IA 2018–Advances in Artificial Intelligence: XVIIth International …, 2018
402018
A semantic content-based recommender system integrating folksonomies for personalized access
P Lops, M de Gemmis, G Semeraro, C Musto, F Narducci, M Bux
Web Personalization in Intelligent Environments, 27-47, 2009
402009
A recommender system for connecting patients to the right doctors in the healthnet social network
F Narducci, C Musto, M Polignano, M de Gemmis, P Lops, G Semeraro
Proceedings of the 24th international conference on World Wide Web, 81-82, 2015
392015
Enhanced semantic tv-show representation for personalized electronic program guides
C Musto, F Narducci, P Lops, G Semeraro, M De Gemmis, M Barbieri, ...
User Modeling, Adaptation, and Personalization: 20th International …, 2012
372012
Learning Preference Models in Recommender Systems
M de Gemmis, L Iaquinta, P Lops, C Musto, F Narducci, G Semeraro
Preference Learning, 387, 2010
362010
Star: a social tag recommender system
C Musto, F Narducci, M de Gemmis, P Lops, G Semeraro
Proc. the ECML/PKDD 2009 Discovery Challenge Workshop, 215-227, 2009
362009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20