Παρακολούθηση
Fedelucio Narducci
Fedelucio Narducci
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semantics-aware content-based recommender systems
M Gemmis, P Lops, C Musto, F Narducci, G Semeraro
Recommender systems handbook, 119-159, 2015
2572015
Preference learning in recommender systems
M De Gemmis, L Iaquinta, P Lops, C Musto, F Narducci, G Semeraro
Preference Learning 41, 41-55, 2009
1022009
ExpLOD: a framework for explaining recommendations based on the linked open data cloud
C Musto, F Narducci, P Lops, M De Gemmis, G Semeraro
Proceedings of the 10th ACM Conference on Recommender Systems, 151-154, 2016
802016
Content-based and collaborative techniques for tag recommendation: an empirical evaluation
P Lops, M De Gemmis, G Semeraro, C Musto, F Narducci
Journal of Intelligent Information Systems 40 (1), 41-61, 2013
722013
Linked open data-based explanations for transparent recommender systems
C Musto, F Narducci, P Lops, M de Gemmis, G Semeraro
International Journal of Human-Computer Studies 121, 93-107, 2019
582019
Conversational Recommender Systems and natural language:: A study through the ConveRSE framework
A Iovine, F Narducci, G Semeraro
Decision Support Systems 131, 113250, 2020
442020
Concept-based item representations for a cross-lingual content-based recommendation process
F Narducci, P Basile, C Musto, P Lops, A Caputo, M de Gemmis, ...
Information Sciences 374, 15-31, 2016
432016
A folksonomy-based recommender system for personalized access to digital artworks
G Semeraro, P Lops, M De Gemmis, C Musto, F Narducci
Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH) 5 (3), 1-22, 2012
432012
Leveraging the linkedin social network data for extracting content-based user profiles
P Lops, M De Gemmis, G Semeraro, F Narducci, C Musto
Proceedings of the fifth ACM conference on Recommender systems, 293-296, 2011
432011
Enhanced semantic tv-show representation for personalized electronic program guides
C Musto, F Narducci, P Lops, G Semeraro, M Gemmis, M Barbieri, J Korst, ...
International Conference on User Modeling, Adaptation, and Personalization …, 2012
342012
A semantic content-based recommender system integrating folksonomies for personalized access
P Lops, M de Gemmis, G Semeraro, C Musto, F Narducci, M Bux
Web Personalization in Intelligent Environments, 27-47, 2009
342009
Leveraging social media sources to generate personalized music playlists
C Musto, G Semeraro, P Lops, M Gemmis, F Narducci
International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies, 112-123, 2012
312012
Learning Preference Models in Recommender Systems
M de Gemmis, L Iaquinta, P Lops, C Musto, F Narducci, G Semeraro
Preference Learning, 387, 2010
312010
Star: a social tag recommender system
C Musto, F Narducci, M de Gemmis, P Lops, G Semeraro
Proc. the ECML/PKDD 2009 Discovery Challenge Workshop, 215-227, 2009
302009
An investigation on the user interaction modes of conversational recommender systems for the music domain
F Narducci, P Basile, M de Gemmis, P Lops, G Semeraro
User Modeling and User-Adapted Interaction 30 (2), 251-284, 2020
272020
Aggregation strategies for linked open data-enabled recommender systems
P Basile, C Musto, M de Gemmis, P Lops, F Narducci, G Semeraro
11th ESWC, 2014
232014
Improving the user experience with a conversational recommender system
F Narducci, M Gemmis, P Lops, G Semeraro
International conference of the italian association for artificial …, 2018
222018
A recommender system for connecting patients to the right doctors in the healthnet social network
F Narducci, C Musto, M Polignano, M de Gemmis, P Lops, G Semeraro
Proceedings of the 24th international conference on World Wide Web, 81-82, 2015
212015
Exploiting big data for enhanced representations in content-based recommender systems
F Narducci, C Musto, G Semeraro, P Lops, M Gemmis
International Conference on Electronic Commerce and Web Technologies, 182-193, 2013
212013
Knowledge-aware and conversational recommender systems
VW Anelli, P Basile, D Bridge, T Di Noia, P Lops, C Musto, F Narducci, ...
Proceedings of the 12th ACM Conference on Recommender Systems, 521-522, 2018
182018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20