Παρακολούθηση
José María Troya
José María Troya
Catedratico de Universidad (UMA)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uma.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ingeniería del software
RS Pressman, JM Troya
McGraw Hill 1, P74s, 1988
75161988
A survey of parallel distributed genetic algorithms
E Alba, JM Troya
Complexity 4 (4), 31-52, 1999
5041999
Analyzing synchronous and asynchronous parallel distributed genetic algorithms
E Alba, JM Troya
Future Generation Computer Systems 17 (4), 451-465, 2001
2322001
Specification and refinement of dynamic software architectures
C Canal, E Pimentel, JM Troya
Working Conference on Software Architecture, 107-125, 1999
1781999
DAOP-ADL: an architecture description language for dynamic component and aspect-based development
M Pinto, L Fuentes, JM Troya
International Conference on Generative Programming and Component Engineering …, 2003
1752003
Measuring the usability of software components
MF Bertoa, JM Troya, A Vallecillo
Journal of Systems and Software 79 (3), 427-439, 2006
1632006
Compatibility and inheritance in software architectures
C Canal, E Pimentel, JM Troya
Science of Computer Programming 41 (2), 105-138, 2001
1462001
Heterogeneous computing and parallel genetic algorithms
E Alba, AJ Nebro, JM Troya
Journal of Parallel and Distributed Computing 62 (9), 1362-1385, 2002
1352002
Improving flexibility and efficiency by adding parallelism to genetic algorithms
E Alba, JM Troya
Statistics and Computing 12 (2), 91-114, 2002
1302002
A hybrid genetic algorithm for the 0–1 multiple knapsack problem
C Cotta, JM Troya
Artificial neural nets and genetic algorithms, 250-254, 1998
1291998
A dynamic component and aspect-oriented platform
M Pinto, L Fuentes, JM Troya
The Computer Journal 48 (4), 401-420, 2005
1242005
Cellular evolutionary algorithms: Evaluating the influence of ratio
E Alba, JM Troya
International Conference on Parallel Problem Solving from Nature, 29-38, 2000
1172000
Object interoperability
A Vallecillo, JM Troya, J Hernández
European Conference on Object-Oriented Programming, 1-21, 1999
1121999
Influence of the migration policy in parallel distributed GAs with structured and panmictic populations
E Alba, JM Troya
Applied Intelligence 12 (3), 163-181, 2000
1092000
A survey on quality of service support in wireless sensor and actor networks: Requirements and challenges in the context of critical infrastructure protection
J Chen, M Díaz, L Llopis, B Rubio, JM Troya
Journal of Network and Computer Applications 34 (4), 1225-1239, 2011
1082011
Parallel heterogeneous genetic algorithms for continuous optimization
E Alba, F Luna, AJ Nebro, JM Troya
Parallel Computing 30 (5-6), 699-719, 2004
1042004
Adding roles to CORBA objects
C Canal, L Fuentes, E Pimentel, JM Troya, A Vallecillo
IEEE Transactions on Software Engineering 29 (3), 242-260, 2003
962003
Embedding branch and bound within evolutionary algorithms
C Cotta, JM Troya
Applied Intelligence 18 (2), 137-153, 2003
902003
A survey on the quality information provided by software component vendors
MF Bertoa, JM Troya, A Vallecillo
Proceedings of the 7th ECOOP Workshop on Quantitative Approaches in Object …, 2003
822003
A trading service for COTS components
L Iribarne, JM Troya, A Vallecillo
The Computer Journal 47 (3), 342-357, 2004
802004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20