Παρακολούθηση
Ioannis Passas
Ioannis Passas
Άλλα ονόματαΙωάννης Πασσάς
Ph.D. | CICA, CCS, CMA | Internal Auditor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hmu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Machine Learning Applications for Accounting Disclosure and Fraud Detection
S Papadakis, A Garefalakis, C Lemonakis, C Chimonaki, C Zopounidis, ...
IGI Global, 2020
812020
Investigating the Research Trends on Strategic Ambidexterity, Agility, and Open Innovation in SMEs: Perceptions from Bibliometric Analysis
K Ragazou, I Passas, A Garefalakis, I Dimou
Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 8 (3), 118, 2022
482022
Agriculture 5.0: A New Strategic Management Mode for a Cut Cost and an Energy Efficient Agriculture Sector
K Ragazou, A Garefalakis, E Zafeiriou, I Passas
Energies 15 (9), 3113, 2022
402022
Investigating the Strategic Role of Digital Transformation Path of SMEs in the Era of COVID-19: A Bibliometric Analysis Using R
K Ragazou, I Passas, G Sklavos
Sustainability 14 (18), 11295, 2022
302022
Environmental, social and corporate governance framework for corporate disclosure: a multicriteria dimension analysis approach
C Zopounidis, A Garefalakis, C Lemonakis, I Passas
Management Decision 58 (11), 2473-2496, 2020
232020
ESG Controversies: A Quantitative and Qualitative Analysis for the Sociopolitical Determinants in EU Firms
I Passas, K Ragazou, E Zafeiriou, A Garefalakis, C Zopounidis
Sustainability 14 (19), 12879, 2022
222022
Big Data Analytics Applications in Information Management Driving Operational Efficiencies and Decision-Making: Mapping the Field of Knowledge with Bibliometric Analysis Using R
K Ragazou, I Passas, A Garefalakis, E Galariotis, C Zopounidis
Big Data and Cognitive Computing 7 (1), 13, 2023
172023
Youth’s Entrepreneurial Intention: A Multinomial Logistic Regression Analysis of the Factors Influencing Greek HEI Students in Time of Crisis
K Ragazou, I Passas, A Garefalakis, M Kourgiantakis, G Xanthos
Sustainability 14 (20), 13164, 2022
142022
Green Human Resource Management: Mapping the Research Trends for Sustainable and Agile Human Resources in SMEs
C Papademetriou, K Ragazou, A Garefalakis, I Passas
Sustainability 15 (7), 5636, 2023
132023
Corporate Social Responsibility: A Business Strategy That Promotes Energy Environmental Transition and Combats Volatility in the Post-Pandemic World
S Karagiannopoulou, N Sariannidis, K Ragazou, I Passas, A Garefalakis
Energies 16 (3), 1102, 2023
122023
The Determinants of the Environmental Performance of EU Financial Institutions: An Empirical Study with a GLM Model
K Ragazou, I Passas, A Garefalakis, E Zafeiriou, G Kyriakopoulos
Energies 15 (15), 5325, 2022
92022
Distinguish regional performance with the use of shift-share analysis and MCDA methods: a gross value added perspective
G Xanthos, C Zopounidis, A Garefalakis, C Lemonakis, I Passas
Operational Research 22 (2), 1363-1376, 2022
82022
Discover Analytics Business intelligence model empowering SMEs to make better decisions and enhance their competitive advantage
K Ragazou, I Passas, A Garefalakis, C Zopounidis
Discover Analytics 1 (2), 2023
72023
It Is Time for Anti-Bribery: Financial Institutions Set the New Strategic “Roadmap” to Mitigate Illicit Practices and Corruption in the Market
K Ragazou, I Passas, A Garefalakis
Administrative Sciences 12 (4), 166, 2022
62022
Investigating the Strategic Role of Digital Transformation Path of SMEs in the Era of COVID-19: A Bibliometric Analysis Using R. Sustainability, 14 (18)
K Ragazou, I Passas, G Sklavos
52022
Βασικές αρχές χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων
Κ Ζοπουνίδης, Ν Σαριαννίδης, Α Γαρεφαλάκης, Γ Κοντέος, Ι Πασσάς
μετάφραση, 2023
4*2023
Exploring Attitudes towards Whistleblowing in Relation to Sustainable Municipalities
A Cheliatsidou, N Sariannidis, A Garefalakis, I Passas, K Spinthiropoulos
Administrative Sciences 13 (9), 199, 2023
32023
Validating the Whistleblowing Maturity Model Using the Delphi Method
P Kagias, N Sariannidis, A Garefalakis, I Passas, P Kyriakogkonas
Administrative Sciences 13 (5), 120, 2023
32023
The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Volatility of Cryptocurrencies
S Karagiannopoulou, K Ragazou, I Passas, A Garefalakis, N Sariannidis
International Journal of Financial Studies 11 (1), 50, 2023
32023
Green Balanced Scorecard: A Tool of Sustainable Information Systems for an Energy Efficient Business
E Stavropoulou, K Spinthiropoulos, K Ragazou, C Papademetriou, ...
Energies 16 (18), 6432, 2023
22023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20