Παρακολούθηση
Marco Taviani
Marco Taviani
Associate ISMAR-CNR - Stazione Zoologica Anton Dohrn
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bo.ismar.cnr.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Obliquity-paced Pliocene West Antarctic ice sheet oscillations
T Naish, R Powell, R Levy, G Wilson, R Scherer, F Talarico, L Krissek, ...
Nature 458 (7236), 322-328, 2009
7052009
The white coral community in the central Mediterranean Sea revealed by ROV surveys
A Freiwald, L Beuck, A Rüggeberg, M Taviani, D Hebbeln
Oceanography 22 (1), 58-74, 2009
3342009
Biodiversity of the white coral bank off Cape Santa Maria di Leuca (Mediterranean Sea): An update
F Mastrototaro, G D'Onghia, G Corriero, A Matarrese, P Maiorano, ...
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 57 (5-6), 412-430, 2010
2562010
Resilience of cold-water scleractinian corals to ocean acidification: Boron isotopic systematics of pH and saturation state up-regulation
M McCulloch, J Trotter, P Montagna, J Falter, R Dunbar, A Freiwald, ...
Geochimica et Cosmochimica Acta 87, 21-34, 2012
2222012
Initial report on CRP-1, Cape Roberts Project, Antarctica
CRP Team
Terra Antartica, Barrett, Peter J; Fielding, CR; Wise, Sherwood W (eds.) 5 (1), 1998
180*1998
The Mediterranean deep-sea fauna: Pseudopopulations of Atlantic species?
P Bouchet, M Taviani
Deep-Sea Research A Oceanographic Research Papers 39 (2), 169-184, 1992
1741992
Palynomorphs from a sediment core reveal a sudden remarkably warm Antarctica during the middle Miocene
S Warny, RA Askin, BAR Hannah, Michael J, Mohr, JI Raine, ...
Geology 37 (10), 955-958, 2009
1692009
Deep coral growth in the Mediterranean Sea: an overview
M Taviani, A Freiwald, H Zibrowius
Freiwald A, Roberts JM (eds), 2005, Cold-water Corals and Ecosystems, 137-156, 2005
1652005
First geo-marine survey of living cold-water Lophelia reefs in the Ionian Sea (Mediterranean basin)
M Taviani, A Remia, C Corselli, A Freiwald, E Malinverno, F Mastrototaro, ...
Facies 50, 409-417, 2005
1592005
The deep-water counterpart of the Messinian Lower Evaporites in the Apennine foredeep: the Fanantello section (Northern Apennines, Italy)
V Manzi, M Roveri, R Gennari, A Bertini, U Biffi, S Giunta, SM Iaccarino, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 251 (3-4), 470-499, 2007
1492007
Antarctic ice sheet sensitivity to atmospheric CO2 variations in the early to mid-Miocene
R Levy, D Harwood, F Florindo, F Sangiorgi, R Tripati, H von Eynatten, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (3), 3453–3458, 2016
1472016
Merging scleractinian genera: the overwhelming genetic similarity between solitary Desmophyllum and colonial Lophelia
AM Addamo, A Vertino, J Stolarski, R García-Jiménez, M Taviani, ...
BMC Evolutionary Biology 16 (108), 1-7, 2016
1412016
Trophic relationships in a deep Mediterranean cold-water coral bank (Santa Maria di Leuca, Ionian Sea)
A Carlier, E Le Guilloux, K Olu, J Sarrazin, F Mastrototaro, M Taviani, ...
Marine Ecology Progress Series 397, 125-137, 2009
1382009
The influence of temperature and seawater carbonate saturation state on 13 C-18 O bond ordering in bivalve mollusks
RA Eagle, JM Eiler, AK Tripati, JB Ries, PS Freitas, C Hiebenthal, ...
Biogeosciences 10, 4591-4606, 2013
1352013
The “Sardinian Cold-Water Coral Province” in the context of the Mediterranean coral ecosystems
M Taviani, L Angeletti, S Canese, R Cannas, F Cardone, A Cau, AB Cau, ...
Deep-Sea Research II 145, 61–78, 2017
1272017
Calcification rates and the effect of ocean acidification on Mediterranean cold-water corals
C Maier, P Watremez, M Taviani, MG Weinbauer, JP Gattuso
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 279 (1734), 1716-1723, 2012
1272012
New deep-water cnidarian sites in the southern Adriatic Sea
L Angeletti, M Taviani, S Canese, F Foglini, F Mastrototaro, A Argnani, ...
Mediterranean Marine Science 15 (2), 225-238, 2014
1242014
The impact of cascading currents on the Bari Canyon System, SW-Adriatic margin (Central Mediterranean)
F Trincardi, F Foglini, G Verdicchio, A Asioli, A Correggiari, D Minisini, ...
Marine Geology 246 (2-4), 208-230, 2007
1212007
Circum-Antarctic coastal environmental shifts during the Late Quaternary reflected by emerged marine deposits
PA Berkman, JT Andrews, S Bjoerk, EA Colhoun, SD Emslie, ID Goodwin, ...
Antarctic Science 10 (3), 345-362, 1998
1211998
Role of deep sponge grounds in the Mediterranean Sea: a case study in southern Italy
M Bo, M Bertolino, G Bavestrello, S Canese, M Giusti, M Angiolillo, ...
Hydrobiologia 680, 1-15, 2011
1192011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20