Παρακολούθηση
Yikang Shen
Yikang Shen
MIT-IBM Watson Lab
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ibm.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ordered Neurons: Integrating Tree Structures into Recurrent Neural Networks
Y Shen, S Tan, A Sordoni, A Courville
ICLR 2019, 2019
3072019
Long range arena: A benchmark for efficient transformers
Y Tay, M Dehghani, S Abnar, Y Shen, D Bahri, P Pham, J Rao, L Yang, ...
ICLR 2021, 2020
2502020
Banditsum: Extractive summarization as a contextual bandit
Y Dong, Y Shen, E Crawford, H van Hoof, JCK Cheung
EMNLP 2018, 2018
1702018
Neural language modeling by jointly learning syntax and lexicon
Y Shen, Z Lin, CW Huang, A Courville
ICLR 2018, 2017
1642017
Straight to the tree: Constituency parsing with neural syntactic distance
Y Shen, Z Lin, AP Jacob, A Sordoni, A Courville, Y Bengio
ACL 2018, 2018
812018
Question/answer matching for CQA system via combining lexical and sequential information
Y Shen, W Rong, Z Sun, Y Ouyang, Z Xiong
AAAI 2015, 2015
672015
Convolutional neural network based sentiment analysis using Adaboost combination
Y Gao, W Rong, Y Shen, Z Xiong
2016 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1333-1338, 2016
492016
Word embedding based correlation model for question/answer matching
Y Shen, W Rong, N Jiang, B Peng, J Tang, Z Xiong
AAAI 2017 31 (1), 2017
482017
Structformer: Joint unsupervised induction of dependency and constituency structure from masked language modeling
Y Shen, Y Tay, C Zheng, D Bahri, D Metzler, A Courville
ACL 2021, 2020
242020
Prompting decision transformer for few-shot policy generalization
M Xu, Y Shen, S Zhang, Y Lu, D Zhao, J Tenenbaum, C Gan
International Conference on Machine Learning, 24631-24645, 2022
182022
Ordered memory
Y Shen, S Tan, A Hosseini, Z Lin, A Sordoni, A Courville
NeurIPS 2019, 2019
162019
Exploiting syntactic structure for better language modeling: A syntactic distance approach
W Du, Z Lin, Y Shen, TJ O'Donnell, Y Bengio, Y Zhang
ACL 2020, 2020
142020
Learning Task Decomposition with Ordered Memory Policy Network
Y Lu, Y Shen, S Zhou, A Courville, JB Tenenbaum, C Gan
International Conference on Learning Representations, 2021
132021
Self-organized hierarchical softmax
Y Shen, S Tan, C Pal, A Courville
arXiv preprint arXiv:1707.08588, 2017
82017
Investigating biases in textual entailment datasets
S Tan, Y Shen, C Huang, A Courville
arXiv preprint arXiv:1906.09635, 2019
72019
Explicitly Modeling Syntax in Language Models with Incremental Parsing and a Dynamic Oracle
Y Shen, S Tan, A Sordoni, S Reddy, A Courville
NAACL 2021, 1660-1672, 2021
52021
Exploration of Tree-based Hierarchical Softmax for Recurrent Language Models.
N Jiang, W Rong, M Gao, Y Shen, Z Xiong, N Jiang, W Rong, M Gao, ...
IJCAI, 1951-1957, 2017
52017
Generating contradictory, neutral, and entailing sentences
Y Shen, S Tan, CW Huang, A Courville
arXiv preprint arXiv:1803.02710, 2018
42018
Biological event trigger identification with noise contrastive estimation
W Rong, Y Nie, Y Shen, Z Xiong
IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics 15 (5 …, 2017
42017
Multidimensional scaling based knowledge provision for new questions in community Question Answering systems
S Xiang, W Rong, Y Shen, Y Ouyang, Z Xiong
2016 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 115-122, 2016
42016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20