Παρακολούθηση
Miguel Sicart
Miguel Sicart
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα itu.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Gamification. using game-design elements in non-gaming contexts
S Deterding, M Sicart, L Nacke, K O'Hara, D Dixon
CHI'11 extended abstracts on human factors in computing systems, 2425-2428, 2011
32812011
Defining game mechanics
M Sicart
Game studies 8 (2), 1-14, 2008
10652008
Defining game mechanics
M Sicart
Game studies 8 (2), 1-14, 2008
10612008
The ethics of computer games
M Sicart
MIT press, 2011
8792011
Play matters
M Sicart
mit Press, 2014
8402014
Against procedurality
M Sicart
Game studies 11 (3), 209, 2011
5012011
Beyond choices: The design of ethical gameplay
M Sicart
MIT Press, 2013
2222013
Newsgames: Theory and design
M Sicart
Entertainment Computing-ICEC 2008: 7th International Conference, Pittsburgh …, 2009
1522009
Now it's personal: on abusive game design
D Wilson, M Sicart
Proceedings of the International Academic Conference on the Future of Game …, 2010
1272010
The banality of simulated evil: designing ethical gameplay
M Sicart
Ethics and information technology 11, 191-202, 2009
1062009
Game, player, ethics: A virtue ethics approach to computer games
M Sicart
The Ethics of Information Technologies, 427-432, 2020
972020
Moral dilemmas in computer games
M Sicart
Design Issues 29 (3), 28-37, 2013
842013
Family Values: Ideology, Computer Games & Sims.
M Sicart
DiGRA Conference 2, 2003
662003
Fitter, happier, more productive? The normative ontology of fitness trackers
K Spiel, F Kayali, L Horvath, M Penkler, S Harrer, M Sicart, J Hammer
Extended abstracts of the 2018 CHI conference on human factors in computing …, 2018
652018
Reality has always been augmented: Play and the promises of Pokémon GO
M Sicart
Mobile Media & Communication 5 (1), 30-33, 2017
582017
Playing the good life: Gamification and ethics
M Sicart
The gameful world: Approaches, issues, applications, 225-244, 2015
572015
Loops and Metagames: Understanding Game Design Structures.
M Sicart
FDG, 2015
542015
The Ethics of Computer Game Design.
M Sicart
DiGRA Conference 3, 2005
472005
Wicked games: on the design of ethical gameplay
M Sicart
Proceedings of the 1st DESIRE Network Conference on Creativity and …, 2010
432010
Values between systems: Designing ethical gameplay
M Sicart
Ethics and game design: Teaching values through play, 1-15, 2010
432010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20