Παρακολούθηση
Konstantinos A. Toulis
Konstantinos A. Toulis
424 General MT Hospital, Greece || University of Birmingham, UK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bham.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Metabolically healthy obese and incident cardiovascular disease events among 3.5 million men and women
R Caleyachetty, GN Thomas, KA Toulis, N Mohammed, KM Gokhale, ...
Journal of the American College of Cardiology 70 (12), 1429-1437, 2017
4882017
Adiponectin levels in women with polycystic ovary syndrome: a systematic review and a meta-analysis
KA Toulis, DG Goulis, D Farmakiotis, NA Georgopoulos, I Katsikis, ...
Human reproduction update 15 (3), 297-307, 2009
3752009
Serum total adiponectin in nonalcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis
SA Polyzos, KA Toulis, DG Goulis, C Zavos, J Kountouras
Metabolism 60 (3), 313-326, 2011
3522011
Increased risk of ischemic heart disease, hypertension, and type 2 diabetes in women with previous gestational diabetes mellitus, a target group in general practice for …
B Daly, KA Toulis, N Thomas, K Gokhale, J Martin, J Webber, D Keerthy, ...
PLoS medicine 15 (1), e1002488, 2018
3032018
Selenium supplementation in the treatment of Hashimoto's thyroiditis: a systematic review and a meta-analysis
KA Toulis, AD Anastasilakis, TG Tzellos, DG Goulis, D Kouvelas
Thyroid 20 (10), 1163-1173, 2010
2832010
Meta-analysis of cardiovascular disease risk markers in women with polycystic ovary syndrome
KA Toulis, DG Goulis, G Mintziori, E Kintiraki, E Eukarpidis, ...
Human reproduction update 17 (6), 741-760, 2011
2732011
Risk of spontaneous miscarriage in euthyroid women with thyroid autoimmunity undergoing IVF: a meta-analysis
KA Toulis, DG Goulis, CA Venetis, EM Kolibianakis, R Negro, BC Tarlatzis, ...
European Journal of Endocrinology 162 (4), 643-652, 2010
2342010
Risk of gestational diabetes mellitus in women with polycystic ovary syndrome: a systematic review and a meta-analysis
KA Toulis, DG Goulis, EM Kolibianakis, CA Venetis, BC Tarlatzis, ...
Fertility and sterility 92 (2), 667-677, 2009
2142009
The use of androgens or androgen-modulating agents in poor responders undergoing in vitro fertilization: a systematic review and meta-analysis
JK Bosdou, CA Venetis, EM Kolibianakis, KA Toulis, DG Goulis, ...
Human reproduction update 18 (2), 127-145, 2012
2092012
Eating habits, health attitudes and obesity indices among medical students in northern Greece
M Chourdakis, T Tzellos, G Papazisis, K Toulis, D Kouvelas
Appetite 55 (3), 722-725, 2010
1802010
Polycystic ovary syndrome, androgen excess, and the risk of nonalcoholic fatty liver disease in women: a longitudinal study based on a United Kingdom primary care database
B Kumarendran, MW O’Reilly, KN Manolopoulos, KA Toulis, KM Gokhale, ...
PLoS medicine 15 (3), e1002542, 2018
1682018
Gabapentin and pregabalin in the treatment of fibromyalgia: a systematic review and a meta‐analysis
TG Tzellos, KA Toulis, DG Goulis, G Papazisis, VA Zampeli, A Vakfari, ...
Journal of clinical pharmacy and therapeutics 35 (6), 639-656, 2010
1392010
Maternal subclinical hypothyroidsm and gestational diabetes mellitus: a meta-analysis
KA Toulis, A Stagnaro-Green, R Negro
Endocrine practice 20 (7), 703-714, 2014
1162014
Efficacy and safety of denosumab in postmenopausal women with osteopenia or osteoporosis: a systematic review and a meta-analysis
AD Anastasilakis, KA Toulis, DG Goulis, SA Polyzos, S Delaroudis, ...
Hormone and metabolic research 41 (10), 721-729, 2009
1122009
Denosumab-related osteonecrosis of the jaws
A Kyrgidis, KA Toulis
Osteoporosis international 22, 369-370, 2011
1102011
Inhibin B and anti-Müllerian hormone as markers of persistent spermatogenesis in men with non-obstructive azoospermia: a meta-analysis of diagnostic accuracy studies
KA Toulis, PK Iliadou, CA Venetis, C Tsametis, BC Tarlatzis, I Papadimas, ...
Human reproduction update 16 (6), 713-724, 2010
1052010
Long-term treatment of osteoporosis: safety and efficacy appraisal of denosumab
AD Anastasilakis, KA Toulis, SA Polyzos, CD Anastasilakis, P Makras
Therapeutics and Clinical Risk Management, 295-306, 2012
1042012
All-cause mortality in patients with diabetes under treatment with dapagliflozin: a population-based, open-cohort study in the health improvement network database
KA Toulis, BH Willis, T Marshall, B Kumarendran, K Gokhale, S Ghosh, ...
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 102 (5), 1719-1725, 2017
972017
Increased COVID-19 infections in women with polycystic ovary syndrome: a population-based study
A Subramanian, A Anand, NJ Adderley, K Okoth, KA Toulis, K Gokhale, ...
European journal of endocrinology 184 (5), 637-645, 2021
962021
Thyroid replacement therapy, thyroid stimulating hormone concentrations, and long term health outcomes in patients with hypothyroidism: longitudinal study
R Thayakaran, NJ Adderley, C Sainsbury, B Torlinska, K Boelaert, ...
bmj 366, 2019
922019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20