Chamira U. S. Edussooriya
Chamira U. S. Edussooriya
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ent.mrt.ac.lk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Five-dimensional depth-velocity filtering for enhancing moving objects in light field videos
CUS Edussooriya, DG Dansereau, LT Bruton, P Agathoklis
IEEE Transactions on Signal Processing 63 (8), 2151-2163, 2015
402015
Low-complexity maximally-decimated multirate 3-D spatio-temporal FIR cone and frustum filters
CUS Edussooriya, LT Bruton, P Agathoklis, TK Gunaratne
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 60 (7), 1845-1856, 2013
182013
A 4-D sparse FIR hyperfan filter for volumetric refocusing of light fields by hard thresholding
SU Premaratne, CUS Edussooriya, C Wijenayake, LT Bruton, ...
2018 IEEE 23rd International Conference on Digital Signal Processing (DSP), 1-5, 2018
162018
A 5-D IIR depth-velocity filter for enhancing objects moving on linear-trajectories in light field videos
C Edussooriya, L Bruton, P Agathoklis
2015 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2381-2384, 2015
162015
Low-complexity 4-D IIR filters for multi-depth filtering and occlusion suppression in light fields
N Liyanage, C Wijenayake, C Edussooriya, A Madanayake, P Agathoklis, ...
2018 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 1-5, 2018
122018
A low-complexity 3D spatio-temporal FIR filter for enhancing linear trajectory signals
CUS Edussooriya, LT Bruton, P Agathoklis
2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2014
122014
A novel 5-D depth–velocity filter for enhancing noisy light field videos
CUS Edussooriya, LT Bruton, P Agathoklis
Multidimensional Systems and Signal Processing 28 (1), 353-369, 2017
112017
Space-time digital filtering of radio astronomical signals using 3-D cone filters
N Liyanage, L Bruton, P Agathoklis, C Edussooriya
Proc. RFI Mitigation Workshop, 1-7, 2010
112010
Analysis of grasping and slip detection of the human hand
CUS Edussooriya, HSS Hapuachchi, D Rajiv, RAH Ranasinghe, ...
2008 4th international conference on information and automation for …, 2008
112008
Multi-depth filtering and occlusion suppression in 4-D light fields: Algorithms and architectures
N Liyanage, C Wijenayake, C Edussooriya, A Madanayake, P Agathoklis, ...
Signal Processing 167, 107294, 2020
102020
Under-decimated 3D FIR space-time cone filters using DFT polyphase filter banks for attenuation of radio frequency interference
C Edussooriya, L Bruton, P Agathoklis
2011 IEEE 54th International Midwest Symposium on Circuits and Systems …, 2011
102011
Design and implementation of 5-D IIR depth velocity filters for light field video processing
C Wijenayake, N Liyanage, CUS Edussooriya, H Seatang, P Agathoklis, ...
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 66 (7), 1267-1271, 2018
92018
A low-complexity 2-D spatially-interpolated FIR trapezoidal filter for enhancing broadband plane waves
RT Wijesekara, CUS Edussooriya, LT Bruton, P Agathoklis
2017 10th International Workshop on Multidimensional (nD) Systems (nDS), 1-6, 2017
92017
Using 1-D variable fractional-delay filters to reduce the computational complexity of 3-D broadband multibeam beamformers
CUS Edussooriya, LT Bruton, MA Naeini, P Agathoklis
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 61 (4), 279-283, 2014
92014
Low-complexity multi-dimensional filters for plenoptic signal processing
CUS Edussooriya
72015
Real-time 2-D FIR trapezoidal digital filters for 2.4 GHz aperture receiver applications
V Ariyarathna, VA Coutinho, S Pulipati, A Madanayake, RT Wijesekara, ...
2018 Moratuwa Engineering Research Conference (MERCon), 350-355, 2018
62018
Multi-volumetric refocusing of light fields
SS Jayaweera, CUS Edussooriya, C Wijenayake, P Agathoklis, LT Bruton
IEEE Signal Processing Letters 28, 31-35, 2020
52020
Real-time light field denoising using a novel linear 4-D hyperfan filter
SU Premaratne, N Liyanage, CUS Edussooriya, C Wijenayake
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 67 (8), 2693-2706, 2020
52020
Reduced-complexity depth filtering and occlusion suppression using modulated-sparse light fields
N Liyanage, C Wijenayake, CUS Edussooriya, E Ambikairajah
2019 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 1-5, 2019
52019
Enhancing moving objects in light field videos using 5-D IIR adaptive depth-velocity filters
CUS Edussooriya, LT Bruton, P Agathoklis
2015 IEEE Pacific Rim Conference on Communications, Computers and Signal …, 2015
52015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20