Παρακολούθηση
Goran Gašparac
Goran Gašparac
Croatia Control Ltd.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα crocontrol.hr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The first multi-model ensemble of regional climate simulations at kilometer-scale resolution, part I: evaluation of precipitation
N Ban, C Caillaud, E Coppola, E Pichelli, S Sobolowski, M Adinolfi, ...
Climate Dynamics 57, 275-302, 2021
1722021
Identification of diverse air pollution sources in a complex urban area of Croatia
A Jeričević, G Gašparac, MM Mikulec, P Kumar, MT Prtenjak
Journal of environmental management 243, 67-77, 2019
342019
Relationship between MODIS based aerosol optical depth and PM10 over Croatia
S Grgurić, J Križan, G Gašparac, O Antonić, Z Špirić, RE Mamouri, ...
Central European journal of geosciences 6, 2-16, 2014
262014
Regional-scale modelling for the assessment of atmospheric particulate matter concentrations at rural background locations in Europe
G Gašparac, A Jeričević, P Kumar, B Grisogono
Atmospheric chemistry and physics 20 (11), 6395-6415, 2020
202020
Evaluation of local-scale models for accidental releases in built environments: results of the modelling exercises in COST Action ES1006
S Trini Castelli, K Baumann-Stanzer, B Leitl, CM Milliez, E Berbekar, ...
Air pollution modeling and its application XXIV, 497-502, 2016
82016
Reca Remedio
N Ban, C Caillaud, E Coppola, E Pichelli, S Sobolowski, M Adinolfi, ...
A., Schär, C., Soares, PMM, Srnec, L., Steffensen, BM, Stocchi, P., Tölle …, 0
6
Designing laboratory wind simulations using artificial neural networks
J Križan, G Gašparac, H Kozmar, O Antonić, B Grisogono
Theoretical and applied climatology 120, 723-736, 2015
52015
Influence of WRF parameterization on coupled air quality modeling systems
G Gašparac, A Jeričević, B Grisogono
Air Pollution Modeling and its Application XXIV, 557-561, 2016
22016
Wulfmeyer, 615 V., and Zander, MJ: The first multi-model ensemble of regional climate simulations at kilometer-scale resolution, part I: evaluation of precipitation
N Ban, C Caillaud, E Coppola, E Pichelli, S Sobolowski, M Adinolfi, ...
Climate Dynamics 57, 275-302, 0
2
The assessment of transboundary and regional air pollution due to particles
A Jeričević, G Gašparac, S Tsyro, D Simpson
AIRBORNE PARTICLES, 75, 2017
12017
Razvoj i primjena združenoga atmosfersko-kemijskoga modelskoga sustava na području Hrvatske
G Gašparac
University of Zagreb. Faculty of Science. Department of Geophysics, 2020
2020
Podrška Državnog hidrometeorološkog zavoda planskom upravljanju voda
D Oskoruš, T Vujnović, M Perčec Tadić, K Cindrić Kalin, G Gašparac, ...
Hrvatska vodoprivreda 27 (228), 29-34, 2019
2019
Hydrodynamic modelling of Prošćansko Lake
M Burić, S Grgurić, G Gašparac, Z Bencetić Klaić
Četvrta regionalna konferencija od procjeni utjecaja na okoliš, x-x, 2019
2019
Analiza oborina na pilot područjima u Istri i Zagrebu (projekt RAINMAN)
J Rubinić, N Krvavica, B Karleuša, M Radišić, K Cindrić Kalin, I Güttler, ...
2019
IDENTIFICATION OF DIVERSE AIR POLLUTION SOURCES IN A COMPLEX URBAN AREA OF CROATIA.
G GAŠPARAC, A JERIČEVIĆ, M MIKULEC, P KUMAR, MT PRTENJAK
Croatian Meteorological Journal/Hvratski Meteoroloski Casopis, 2019
2019
IMPACTS ON AIR QUALITY DUE TO AVIATION EMISSIONS.
A Jeričević, G Gašparac
Croatian Meteorological Journal/Hvratski Meteoroloski Casopis, 2019
2019
Doktorske disertacije-sažeci
M ANIĆ, A BELUŠIĆ VOZILA, N DUNIĆ, I ODAK PLENKOVIĆ, ...
Hrvatski meteorološki časopis 54 (54/55), 65-78, 2019
2019
Regional modelling and assessment of atmospheric particulate matter concentrations at rural background locations in Europe
G Gašparac, A Jeričević, P Kumar
Scientific-professional conference with international participation …, 2018
2018
Parameterization of NWP WRF in stable situations
G Gašparac, A Jeričević, B Grisogono
Annual Meeting of European Meteorological Society,, 2018
2018
Impacts on air quality due to aviation emissions
J Jericevic, G Gašparac
11th International Conference on Air Quality Science and Application …, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20