Παρακολούθηση
Yongming Huang
Yongming Huang
Professor of Information and Communications Engineering, Southeast University, China
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα seu.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Millimeter wave communications for future mobile networks
M Xiao, S Mumtaz, Y Huang, L Dai, Y Li, M Matthaiou, GK Karagiannidis, ...
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 35 (9), 1909-1935, 2017
8372017
Towards 6G wireless communication networks: Vision, enabling technologies, and new paradigm shifts
X You, CX Wang, J Huang, X Gao, Z Zhang, M Wang, Y Huang, C Zhang, ...
Science China Information Sciences 64 (1), 1-74, 2021
6922021
On optimal power allocation for downlink non-orthogonal multiple access systems
J Zhu, J Wang, Y Huang, S He, X You, L Yang
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 35 (12), 2744-2757, 2017
3092017
Blendmask: Top-down meets bottom-up for instance segmentation
H Chen, K Sun, Z Tian, C Shen, Y Huang, Y Yan
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
3042020
Coordinated beamforming for energy efficient transmission in multicell multiuser systems
S He, Y Huang, S Jin, L Yang
IEEE Transactions on Communications 61 (12), 4961-4971, 2013
2012013
Distributed multicell beamforming with limited intercell coordination
Y Huang, G Zheng, M Bengtsson, KK Wong, L Yang, B Ottersten
IEEE Transactions on Signal Processing 59 (2), 728-738, 2010
1772010
Coordinated multicell multiuser precoding for maximizing weighted sum energy efficiency
S He, Y Huang, L Yang, B Ottersten
IEEE Transactions on Signal Processing 62 (3), 741-751, 2013
1652013
Performance analysis of multi-antenna hybrid satellite-terrestrial relay networks in the presence of interference
K An, M Lin, T Liang, JB Wang, J Wang, Y Huang, AL Swindlehurst
IEEE Transactions on Communications 63 (11), 4390-4404, 2015
1632015
Codebook-based hybrid precoding for millimeter wave multiuser systems
S He, J Wang, Y Huang, B Ottersten, W Hong
IEEE Transactions on Signal Processing 65 (20), 5289-5304, 2017
1422017
Outage performance of cognitive hybrid satellite–terrestrial networks with interference constraint
K An, M Lin, WP Zhu, Y Huang, G Zheng
IEEE Transactions on Vehicular Technology 65 (11), 9397-9404, 2016
1402016
Power-efficient communication in UAV-aided wireless sensor networks
M Hua, Y Wang, Z Zhang, C Li, Y Huang, L Yang
IEEE Communications Letters 22 (6), 1264-1267, 2018
1202018
Robust secure beamforming for 5G cellular networks coexisting with satellite networks
Z Lin, M Lin, JB Wang, Y Huang, WP Zhu
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 36 (4), 932-945, 2018
1082018
Pilot design schemes for sparse channel estimation in OFDM systems
C Qi, G Yue, L Wu, Y Huang, A Nallanathan
IEEE Transactions on Vehicular Technology 64 (4), 1493-1505, 2014
1072014
Codebook design for beam alignment in millimeter wave communication systems
J Zhang, Y Huang, Q Shi, J Wang, L Yang
IEEE Transactions on Communications 65 (11), 4980-4995, 2017
1062017
On massive MIMO zero-forcing transceiver using time-shifted pilots
S Jin, X Wang, Z Li, KK Wong, Y Huang, X Tang
IEEE Transactions on Vehicular Technology 65 (1), 59-74, 2015
1042015
Distributed multicell beamforming design approaching pareto boundary with max-min fairness
Y Huang, G Zheng, M Bengtsson, KK Wong, L Yang, B Ottersten
IEEE Transactions on Wireless Communications 11 (8), 2921-2933, 2012
1012012
Energy-efficient cooperative secure transmission in multi-UAV-enabled wireless networks
M Hua, Y Wang, Q Wu, H Dai, Y Huang, L Yang
IEEE Transactions on Vehicular Technology 68 (8), 7761-7775, 2019
962019
Symbol error analysis of hybrid satellite–terrestrial cooperative networks with cochannel interference
K An, M Lin, J Ouyang, Y Huang, G Zheng
IEEE Communications Letters 18 (11), 1947-1950, 2014
942014
Power efficient IRS-assisted NOMA
J Zhu, Y Huang, J Wang, K Navaie, Z Ding
IEEE Transactions on Communications 69 (2), 900-913, 2020
912020
Energy-efficient transceiver design for hybrid sub-array architecture MIMO systems
S He, C Qi, Y Wu, Y Huang
IEEE Access 4, 9895-9905, 2016
902016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20