Παρακολούθηση
John Bateman
John Bateman
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-bremen.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multimodality and genre: A foundation for the systematic analysis of multimodal documents
J Bateman
Springer, 2008
13142008
Multimodal film analysis: How films mean
J Bateman, KH Schmidt
Routledge, 2013
9252013
Text and image: A critical introduction to the visual/verbal divide
J Bateman
Routledge, 2014
8012014
Multimodality: Foundations, research and analysis–A problem-oriented introduction
J Bateman, J Wildfeuer, T Hiippala
Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2017
6892017
Enabling technology for multilingual natural language generation: the KPML development environment
JA Bateman
Natural Language Engineering 3 (1), 15-55, 1997
3601997
Text generation and systemic-functional linguistics: experiences from English and Japanese
CMIM Matthiessen, JA Bateman
(No Title), 1991
3281991
A linguistic ontology of space for natural language processing
JA Bateman, J Hois, R Ross, T Tenbrink
Artificial Intelligence 174 (14), 1027-1071, 2010
2962010
A general organization of knowledge for natural language processing: the penman upper model
JA Bateman, RT Kasper, JD Moore, RA Whitney
Technical report, USC/Information Sciences Institute, Marina del Rey, CA, 1990
2901990
A multimodal discourse theory of visual narrative
JA Bateman, J Wildfeuer
Journal of Pragmatics 74, 180-208, 2014
2392014
The decomposability of semiotic modes
JA Bateman
Multimodal studies, 37-58, 2012
1862012
Upper modeling: Organizing knowledge for natural language processing
J Bateman
Proceedings of the Fifth International Workshop on Natural Language Generation, 1990
179*1990
Towards constructive text, diagram, and layout generation for information presentation
J Bateman, T Kamps, J Kleinz, K Reichenberger
Computational Linguistics 27 (3), 409-449, 2001
1692001
On the relationship between ontology construction and natural language: a socio-semiotic view
JA Bateman
International Journal of Human-Computer Studies 43 (5-6), 929-944, 1995
1651995
The generalized upper model 2.0
JA Bateman, R Henschel, F Rinaldi
Proceedings of the ECAI94 Workshop: Comparison of Implemented Ontologies, 1995
1501995
Coherence relations: Towards a general specification
JA Bateman, KJ Rondhuis
Discourse processes 24 (1), 3-49, 1997
1491997
Multimodality and empiricism
J Bateman, J Delin, R Henschel
Perspectives on multimodality 6, 65-87, 2004
1432004
A digital mixed methods research design: Integrating multimodal analysis with data mining and information visualization for big data analytics
KL O’Halloran, S Tan, DS Pham, J Bateman, A Vande Moere
Journal of Mixed Methods Research 12 (1), 11-30, 2018
1382018
The generalized upper model knowledge base: Organization and use
J Bateman, B Magnini, G Fabris
Instituto per la ricerca scientifica e technologica, 1995
1311995
Mapping the multimodal genres of traditional and electronic newspapers
J Bateman, J Delin, R Henschel
New directions in the analysis of multimodal discourse, 147-172, 2007
1252007
Towards a grande paradigmatique of film: Christian Metz reloaded
JA Bateman
Walter de Gruyter 2007 (167), 13-64, 2007
1222007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20