Παρακολούθηση
Harry Manifavas
Harry Manifavas
Senior Research Collaborator @ ICS-FORTH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ics.forth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Netcard-a practical electronic-cash system
R Anderson, C Manifavas, C Sutherland
Lecture Notes in Computer Science 1189, 49-58, 1997
2131997
A new family of authentication protocols
R Anderson, F Bergadano, B Crispo, JH Lee, C Manifavas, R Needham
ACM SIGOPS Operating Systems Review 32 (4), 9-20, 1998
2111998
A review of lightweight block ciphers
G Hatzivasilis, K Fysarakis, I Papaefstathiou, C Manifavas
Journal of cryptographic Engineering 8, 141-184, 2018
1822018
Chameleon–A new kind of stream cipher
RJ Anderson, C Manifavas
Biham [145], 107-113, 2000
1652000
Lightweight Cryptography for Embedded Systems-A Comparative Analysis
C Manifavas, G Hatzivasilis, K Fysarakis, K Rantos
6th International Workshop on Autonomous and Spontaneous Security (SETOP), 2013, 2013
1482013
A survey of lightweight stream ciphers for embedded systems
C Manifavas, G Hatzivasilis, K Fysarakis, Y Papaefstathiou
Security and Communication Networks 9 (10), 1226-1246, 2016
1032016
Which IoT protocol? Comparing standardized approaches over a common M2M application
K Fysarakis, I Askoxylakis, O Soultatos, I Papaefstathiou, C Manifavas, ...
2016 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-7, 2016
852016
How effective is your security awareness program? An evaluation methodology
K Rantos, K Fysarakis, C Manifavas
Information Security Journal: A Global Perspective 21 (6), 328-345, 2012
612012
Breaking the GSM A5/1 cryptography algorithm with rainbow tables and high-end FPGAS
M Kalenderi, D Pnevmatikatos, I Papaefstathiou, C Manifavas
Field Programmable Logic and Applications (FPL), IEEE 2012 22nd …, 2012
502012
Evaluation of micropayment transaction costs
I Papaefstathiou, C Manifavas
Journal of Electronic Commerce Research 5 (2), 99-113, 2004
452004
Software security, privacy, and dependability: Metrics and measurement
G Hatzivasilis, I Papaefstathiou, C Manifavas
IEEE Software 33 (4), 46-54, 2016
412016
Implementing Rainbow Tables in High-End FPGAs for Super-Fast Password Cracking
K Theocharoulis, I Papaefstathiou, C Manifavas
Field Programmable Logic and Applications (FPL), IEEE 2010 International …, 2010
352010
RtVMF: A secure real-time vehicle management framework
K Fysarakis, G Hatzivasilis, C Manifavas, I Papaefstathiou
IEEE Pervasive Computing 15 (1), 22-30, 2016
282016
AmbISPDM: Managing embedded systems in ambient environments and disaster mitigation planning
G Hatzivasilis, I Papaefstathiou, D Plexousakis, C Manifavas, ...
Applied Intelligence 48, 1623-1643, 2018
252018
Password hashing competition-survey and benchmark
G Hatzivasilis, I Papaefstathiou, C Manifavas
Cryptology ePrint Archive, 2015
252015
Building Trust in Ad Hoc Distributed Resource-Sharing Networks Using Reputation-Based Systems
G Hatzivasilis, C Manifavas
16th Panhellenic Conference on Informatics (PCI), 2012, 416-421, 2012
242012
Real-time management of railway CPS secure administration of IoT and CPS infrastructure
G Hatzivasilis, I Papaefstathiou, C Manifavas
2017 6th Mediterranean conference on embedded computing (MECO), 1-4, 2017
212017
Lightweight authenticated encryption for embedded on-chip systems
G Hatzivasilis, G Floros, I Papaefstathiou, C Manifavas
Information Security Journal: A Global Perspective 25 (4-6), 151-161, 2016
212016
Policy-based access control for DPWS-enabled ubiquitous devices
K Fysarakis, I Papaefstathiou, C Manifavas, K Rantos, O Sultatos
Proceedings of the 2014 IEEE Emerging Technology and Factory Automation …, 2014
212014
Embedded Systems Security Challenges.
K Fysarakis, G Hatzivasilis, K Rantos, A Papanikolaou, C Manifavas
PECCS, 255-266, 2014
212014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20