Παρακολούθηση
Simon Potts
Simon Potts
Professor of Biodiversity and Ecosystem Services
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα reading.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Global pollinator declines: trends, impacts and drivers
SG Potts, JC Biesmeijer, C Kremen, P Neumann, O Schweiger, WE Kunin
Trends in ecology & evolution 25 (6), 345-353, 2010
69002010
Parallel declines in pollinators and insect-pollinated plants in Britain and the Netherlands
JC Biesmeijer, SPM Roberts, M Reemer, R Ohlemuller, M Edwards, ...
Science 313 (5785), 351-354, 2006
39112006
Wild pollinators enhance fruit set of crops regardless of honey bee abundance
LA Garibaldi, I Steffan-Dewenter, R Winfree, MA Aizen, R Bommarco, ...
science 339 (6127), 1608-1611, 2013
27862013
Ecological intensification: harnessing ecosystem services for food security
R Bommarco, D Kleijn, SG Potts
Trends in ecology & evolution 28 (4), 230-238, 2013
20092013
Pollination and other ecosystem services produced by mobile organisms: a conceptual framework for the effects of land‐use change
C Kremen, NM Williams, MA Aizen, B Gemmill‐Herren, G LeBuhn, ...
Ecology letters 10 (4), 299-314, 2007
18302007
Safeguarding pollinators and their values to human well-being
SG Potts, V Imperatriz-Fonseca, HT Ngo, MA Aizen, JC Biesmeijer, ...
Nature 540 (7632), 220-229, 2016
17042016
Threats to an ecosystem service: pressures on pollinators
AJ Vanbergen, IP Initiative
Frontiers in Ecology and the Environment 11 (5), 251-259, 2013
15542013
A global quantitative synthesis of local and landscape effects on wild bee pollinators in agroecosystems
CM Kennedy, E Lonsdorf, MC Neel, NM Williams, TH Ricketts, R Winfree, ...
Ecology letters 16 (5), 584-599, 2013
13102013
Towards an assessment of multiple ecosystem processes and services via functional traits
F De Bello, S Lavorel, S Díaz, R Harrington, JHC Cornelissen, ...
Biodiversity and Conservation 19, 2873-2893, 2010
11302010
Stability of pollination services decreases with isolation from natural areas despite honey bee visits
LA Garibaldi, I Steffan‐Dewenter, C Kremen, JM Morales, R Bommarco, ...
Ecology letters 14 (10), 1062-1072, 2011
10962011
Non-bee insects are important contributors to global crop pollination
R Rader, I Bartomeus, LA Garibaldi, MPD Garratt, BG Howlett, R Winfree, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (1), 146-151, 2016
9712016
Delivery of crop pollination services is an insufficient argument for wild pollinator conservation
D Kleijn, R Winfree, I Bartomeus, LG Carvalheiro, M Henry, R Isaacs, ...
Nature communications 6 (1), 7414, 2015
9552015
Declines of managed honey bees and beekeepers in Europe
SG Potts, SPM Roberts, R Dean, G Marris, MA Brown, R Jones, ...
Journal of apicultural research 49 (1), 15-22, 2010
9502010
Linking bees and flowers: how do floral communities structure pollinator communities?
SG Potts, B Vulliamy, A Dafni, G Ne'eman, P Willmer
Ecology 84 (10), 2628-2642, 2003
8872003
Measuring bee diversity in different European habitats and biogeographical regions
C Westphal, R Bommarco, G Carré, E Lamborn, N Morison, T Petanidou, ...
Ecological monographs 78 (4), 653-671, 2008
8582008
Climate change impacts on bumblebees converge across continents
JT Kerr, A Pindar, P Galpern, L Packer, SG Potts, SM Roberts, P Rasmont, ...
Science 349 (6244), 177-180, 2015
8282015
Ecological and life-history traits predict bee species responses to environmental disturbances
NM Williams, EE Crone, HR T’ai, RL Minckley, L Packer, SG Potts
Biological Conservation 143 (10), 2280-2291, 2010
8182010
A global synthesis reveals biodiversity-mediated benefits for crop production
M Dainese, EA Martin, MA Aizen, M Albrecht, I Bartomeus, R Bommarco, ...
Science advances 5 (10), eaax0121, 2019
7342019
Functional identity and diversity of animals predict ecosystem functioning better than species-based indices
V Gagic, I Bartomeus, T Jonsson, A Taylor, C Winqvist, C Fischer, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 282 (1801), 20142620, 2015
6972015
Where is the UK's pollinator biodiversity? The importance of urban areas for flower-visiting insects
KCR Baldock, MA Goddard, DM Hicks, WE Kunin, N Mitschunas, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 282 (1803), 20142849, 2015
6892015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20