Παρακολούθηση
Jean-François Semblat
Jean-François Semblat
ENSTA-Paris, Institute of Mechanical Sciences and Industrial Applications
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ensta-paris.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Waves and vibrations in soils
JF Semblat, A Pecker
Earthquakes, traffic, shocks, 2009
1872009
Seismic site–city interaction: main governing phenomena through simplified numerical models
M Kham, JF Semblat, PY Bard, P Dangla
Bulletin of the Seismological Society of America 96 (5), 1934-1951, 2006
1802006
A multi-level fast multipole BEM for 3-D elastodynamics in the frequency domain
S Chaillat, M Bonnet, JF Semblat
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 197 (49-50), 4233-4249, 2008
1632008
Seismic wave amplification: Basin geometry vs soil layering
JF Semblat, M Kham, E Parara, PY Bard, K Pitilakis, K Makra, D Raptakis
Soil dynamics and earthquake engineering 25 (7-10), 529-538, 2005
1492005
Numerical analysis of seismic wave amplification in Nice (France) and comparisons with experiments
JF Semblat, AM Duval, P Dangla
Soil Dynamics and Earthquake Engineering 19 (5), 347-362, 2000
1402000
A new fast multi-domain BEM to model seismic wave propagation and amplification in 3-D geological structures
S Chaillat, M Bonnet, JF Semblat
Geophysical Journal International 177 (2), 509-531, 2009
1172009
Rheological interpretation of Rayleigh damping
JF Semblat
arXiv preprint arXiv:0901.3717, 2009
1102009
Assessing nonlinear behavior of soils in seismic site response: Statistical analysis on KiK‐net strong‐motion data
J Régnier, H Cadet, LF Bonilla, E Bertrand, JF Semblat
Bulletin of the Seismological Society of America 103 (3), 1750-1770, 2013
1072013
Efficiency of higher order finite elements for the analysis of seismic wave propagation
JF Semblat, JJ Brioist
arXiv preprint arXiv:0901.3715, 2009
1022009
Seismic-wave propagation in alluvial basins and influence of site-city interaction
JF Semblat, M Kham, PY Bard
Bulletin of the Seismological Society of America 98 (6), 2665-2678, 2008
932008
Seismic site effects in a deep alluvial basin: numerical analysis by the boundary element method
JF Semblat, AM Duval, P Dangla
Computers and geotechnics 29 (7), 573-585, 2002
882002
A simple multi‐directional absorbing layer method to simulate elastic wave propagation in unbounded domains
JF Semblat, L Lenti, A Gandomzadeh
International Journal for Numerical methods in engineering 85 (12), 1543-1563, 2011
872011
Modeling seismic wave propagation and amplification in 1D/2D/3D linear and nonlinear unbounded media
JF Semblat
International Journal of Geomechanics 11 (6), 440-448, 2011
662011
3D-Hopkinson bar: new experiments for dynamic testing on soils
J SEMBLAT, MP Luong, G Gary
Soils and Foundations 39 (1), 1-10, 1999
571999
Wave propagation through soils in centrifuge testing
JF Semblat, MP Luong
Journal of earthquake engineering 2 (01), 147-171, 1998
571998
A simple and efficient regularization method for 3D BEM: application to frequency-domain elastodynamics
P Dangla, JF Semblat, H Xiao, N Delépine
Bulletin of the Seismological Society of America 95 (5), 1916-1927, 2005
532005
Seismic site effects for shallow and deep alluvial basins: in-depth motion and focusing effect
JF Semblat, P Dangla, M Kham, AM Duval
Soil Dynamics and Earthquake Engineering 22 (9-12), 849-854, 2002
532002
Site-city interaction
PY Bard, JL Chazelas, P Guéguen, M Kham, JF Semblat
Assessing and managing earthquake risk, 91-114, 2008
482008
Site effects: basin geometry vs soil layering
JF Semblat, M Kham, E Parara, PY Bard, K Pitilakis, K Makra, D Raptakis
Soil Dynamics and Earthquake Eng 25 (7-10), 529-538, 2005
482005
Influence of the VS Profiles beyond 30 m Depth on Linear Site Effects: Assessment from the KiK‐net Data
J Régnier, LF Bonilla, E Bertrand, JF Semblat
Bulletin of the Seismological Society of America 104 (5), 2337-2348, 2014
452014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20