Ilias Gialampoukidis
Ilias Gialampoukidis
ITI-CERTH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iti.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ITI-CERTH participation to TRECVID 2013.
F Markatopoulou, A Moumtzidou, D Galanopoulos, T Mironidis, V Kaltsa, ...
TRECVID, 2013
382013
Visual and Textual Analysis of Social Media and Satellite Images for Flood Detection@ Multimedia Satellite Task MediaEval 2017.
K Avgerinakis, A Moumtzidou, S Andreadis, E Michail, I Gialampoukidis, ...
MediaEval, 2017
312017
Key player identification in terrorism-related social media networks using centrality measures
I Gialampoukidis, G Kalpakis, T Tsikrika, S Vrochidis, I Kompatsiaris
2016 European Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC), 112-115, 2016
182016
A hybrid framework for news clustering based on the DBSCAN-Martingale and LDA
I Gialampoukidis, S Vrochidis, I Kompatsiaris
International Conference on Machine Learning and Data Mining in Pattern …, 2016
172016
Detection of terrorism-related twitter communities using centrality scores
I Gialampoukidis, G Kalpakis, T Tsikrika, S Papadopoulos, S Vrochidis, ...
Proceedings of the 2nd international workshop on multimedia forensics and …, 2017
142017
A hybrid graph-based and non-linear late fusion approach for multimedia retrieval
I Gialampoukidis, A Moumtzidou, D Liparas, S Vrochidis, I Kompatsiaris
2016 14th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI …, 2016
132016
Community detection in complex networks based on DBSCAN* and a Martingale process
I Gialampoukidis, T Tsikrika, S Vrochidis, I Kompatsiaris
2016 11th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and …, 2016
122016
Financial Time Operator for random walk markets
I Gialampoukidis, K Gustafson, I Antoniou
Chaos, Solitons & Fractals 57, 62-72, 2013
112013
Verge: A multimodal interactive search engine for video browsing and retrieval
A Moumtzidou, T Mironidis, E Apostolidis, F Markatopoulou, A Ioannidou, ...
International Conference on Multimedia Modeling, 394-399, 2016
92016
Verge in vbs 2017
A Moumtzidou, T Mironidis, F Markatopoulou, S Andreadis, ...
International Conference on Multimedia Modeling, 486-492, 2017
82017
Age and time operator of evolutionary processes
I Antoniou, I Gialampoukidis, E Ioannidis
International Symposium on Quantum Interaction, 51-75, 2015
82015
Time operator of Markov chains and mixing times. Applications to financial data
I Gialampoukidis, K Gustafson, I Antoniou
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 415, 141-155, 2014
82014
Verge in vbs 2019
S Andreadis, A Moumtzidou, D Galanopoulos, F Markatopoulou, ...
International Conference on Multimedia Modeling, 602-608, 2019
62019
A Multimodal Approach in Estimating Road Passability Through a Flooded Area Using Social Media and Satellite Images.
A Moumtzidou, P Giannakeris, S Andreadis, A Mavropoulos, G Meditskos, ...
MediaEval, 2018
62018
Flood relevance estimation from visual and textual content in social media streams
A Moumtzidou, S Andreadis, I Gialampoukidis, A Karakostas, S Vrochidis, ...
Companion Proceedings of the The Web Conference 2018, 1621-1627, 2018
62018
A hybrid recommendation system based on density-based clustering
T Tsikrika, S Symeonidis, I Gialampoukidis, A Satsiou, S Vrochidis, ...
International Conference on Internet Science, 49-57, 2017
62017
Verge in vbs 2020
S Andreadis, A Moumtzidou, K Apostolidis, K Gkountakos, ...
International Conference on Multimedia Modeling, 778-783, 2020
52020
Probabilistic density-based estimation of the number of clusters using the DBSCAN-martingale process
I Gialampoukidis, S Vrochidis, I Kompatsiaris, I Antoniou
Pattern Recognition Letters 123, 23-30, 2019
52019
Multimedia retrieval based on non-linear graph-based fusion and partial least squares regression
I Gialampoukidis, A Moumtzidou, D Liparas, T Tsikrika, S Vrochidis, ...
Multimedia Tools and Applications 76 (21), 22383-22403, 2017
52017
Retrieval of multimedia objects by fusing multiple modalities
I Gialampoukidis, A Moumtzidou, T Tsikrika, S Vrochidis, I Kompatsiaris
Proceedings of the 2016 ACM on International Conference on Multimedia …, 2016
52016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20