Παρακολούθηση
Derek Zhiyuan Cheng
Derek Zhiyuan Cheng
Google Brain / Google Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
You are where you tweet: a content-based approach to geo-locating twitter users
Z Cheng, J Caverlee, K Lee
Proceedings of the 19th ACM international conference on Information and …, 2010
15152010
Exploring millions of footprints in location sharing services
Z Cheng, J Caverlee, K Lee, D Sui
Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media 5 …, 2011
9082011
Location prediction in social media based on tie strength
J McGee, J Caverlee, Z Cheng
Proceedings of the 22nd ACM international conference on Information …, 2013
1982013
Improving user topic interest profiles by behavior factorization
Z Zhao, Z Cheng, L Hong, EH Chi
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, 1406-1416, 2015
1322015
Spatio-temporal dynamics of online memes: a study of geo-tagged tweets
KY Kamath, J Caverlee, K Lee, Z Cheng
Proceedings of the 22nd international conference on World Wide Web, 667-678, 2013
1272013
Sampling-bias-corrected neural modeling for large corpus item recommendations
X Yi, J Yang, L Hong, DZ Cheng, L Heldt, A Kumthekar, Z Zhao, L Wei, ...
Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems, 269-277, 2019
802019
Beyond globally optimal: Focused learning for improved recommendations
A Beutel, EH Chi, Z Cheng, H Pham, J Anderson
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, 203-212, 2017
692017
Dcn v2: Improved deep & cross network and practical lessons for web-scale learning to rank systems
R Wang, R Shivanna, D Cheng, S Jain, D Lin, L Hong, E Chi
Proceedings of the Web Conference 2021, 1785-1797, 2021
66*2021
A geographic study of tie strength in social media
J McGee, JA Caverlee, Z Cheng
Proceedings of the 20th ACM international conference on Information and …, 2011
622011
Who is the barbecue king of texas? A geo-spatial approach to finding local experts on twitter
Z Cheng, J Caverlee, H Barthwal, V Bachani
Proceedings of the 37th international ACM SIGIR conference on Research …, 2014
612014
A content-driven framework for geolocating microblog users
Z Cheng, J Caverlee, K Lee
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 4 (1), 1-27, 2013
572013
Content-driven detection of campaigns in social media
K Lee, J Caverlee, Z Cheng, DZ Sui
Proceedings of the 20th ACM international conference on Information and …, 2011
482011
Self-supervised learning for large-scale item recommendations
T Yao, X Yi, DZ Cheng, F Yu, T Chen, A Menon, L Hong, EH Chi, S Tjoa, ...
Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information …, 2021
44*2021
Campaign extraction from social media
K Lee, J Caverlee, Z Cheng, DZ Sui
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 5 (1), 1-28, 2014
442014
Detecting collective attention spam
K Lee, J Caverlee, KY Kamath, Z Cheng
Proceedings of the 2nd joint WICOW/AIRWeb workshop on web quality, 48-55, 2012
442012
Mixed negative sampling for learning two-tower neural networks in recommendations
J Yang, X Yi, D Zhiyuan Cheng, L Hong, Y Li, S Xiaoming Wang, T Xu, ...
Companion Proceedings of the Web Conference 2020, 441-447, 2020
402020
Toward traffic-driven location-based web search
Z Cheng, J Caverlee, KY Kamath, K Lee
Proceedings of the 20th ACM international conference on Information and …, 2011
362011
Spatial influence vs. community influence: modeling the global spread of social media
KY Kamath, J Caverlee, Z Cheng, DZ Sui
Proceedings of the 21st ACM international conference on Information and …, 2012
342012
How big is the crowd? Event and location based population modeling in social media
Y Liang, J Caverlee, Z Cheng, KY Kamath
Proceedings of the 24th ACM Conference on Hypertext and Social Media, 99-108, 2013
292013
Towards Geo-Social Intelligence: Mining, Analyzing, and Leveraging Geospatial Footprints in Social Media.
J Caverlee, Z Cheng, DZ Sui, KY Kamath
IEEE Data Eng. Bull. 36 (3), 33-41, 2013
272013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20