Παρακολούθηση
Psycharis Vassilis
Psycharis Vassilis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inn.demokritos.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Optical-Vibrational Properties of the Cs2SnX6 (X = Cl, Br, I) Defect Perovskites and Hole-Transport Efficiency in Dye-Sensitized Solar Cells
A Kaltzoglou, M Antoniadou, AG Kontos, CC Stoumpos, D Perganti, ...
The Journal of Physical Chemistry C 120 (22), 11777-11785, 2016
2722016
Biological evaluation of non-steroidal anti-inflammatory drugs-cobalt (II) complexes
F Dimiza, AN Papadopoulos, V Tangoulis, V Psycharis, CP Raptopoulou, ...
Dalton transactions 39 (19), 4517-4528, 2010
2692010
Non-steroidal antiinflammatory drug–copper (II) complexes: structure and biological perspectives
F Dimiza, S Fountoulaki, AN Papadopoulos, CA Kontogiorgis, ...
Dalton transactions 40 (34), 8555-8568, 2011
2212011
Synthesis, thermal and structural properties of pure TeO2 glass and zinc-tellurite glasses
NS Tagiara, D Palles, ED Simandiras, V Psycharis, A Kyritsis, EI Kamitsos
Journal of Non-Crystalline Solids 457, 116-125, 2017
2062017
Existence range, structural and magnetic properties of Nd3Fe27. 5Ti1. 5− yMoy and Nd3Fe27. 5Ti1. 5− yMoyNx (0.0≤ y≤ 1.5)
O Kalogirou, V Psycharis, L Saettas, D Niarchos
Journal of magnetism and magnetic materials 146 (3), 335-345, 1995
1891995
Bone diagenesis: New data from infrared spectroscopy and X-ray diffraction
ET Stathopoulou, V Psycharis, GD Chryssikos, V Gionis, G Theodorou
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 266 (3-4), 168-174, 2008
1532008
Copper (II) interacting with the non-steroidal antiinflammatory drug flufenamic acid: Structure, antioxidant activity and binding to DNA and albumins
C Tolia, AN Papadopoulos, CP Raptopoulou, V Psycharis, C Garino, ...
Journal of Inorganic Biochemistry 123, 53-65, 2013
1512013
Biological evaluation of cobalt (II) complexes with non-steroidal anti-inflammatory drug naproxen
F Dimiza, AN Papadopoulos, V Tangoulis, V Psycharis, CP Raptopoulou, ...
Journal of Inorganic Biochemistry 107 (1), 54-64, 2012
1432012
Zinc (II) complexes of the second-generation quinolone antibacterial drug enrofloxacin: structure and DNA or albumin interaction
A Tarushi, CP Raptopoulou, V Psycharis, A Terzis, G Psomas, ...
Bioorganic & medicinal chemistry 18 (7), 2678-2685, 2010
1342010
X-ray diffraction and infrared investigation of RBa2Cu3O7 and R0. 5Pr0. 5Ba2Cu3O7 compounds (R Y and lanthanides)
GD Chryssikos, EI Kamitsos, JA Kapoutsis, AP Patsis, V Psycharis, ...
Physica C: Superconductivity 254 (1-2), 44-62, 1995
1341995
Nickel–quinolones interaction. Part 1–Nickel (II) complexes with the antibacterial drug sparfloxacin: Structure and biological properties
KC Skyrianou, EK Efthimiadou, V Psycharis, A Terzis, DP Kessissoglou, ...
Journal of Inorganic Biochemistry 103 (12), 1617-1625, 2009
1242009
Structural Stability, Vibrational Properties, and Photoluminescence in CsSnI3 Perovskite upon the Addition of SnF2
AG Kontos, A Kaltzoglou, E Siranidi, D Palles, GK Angeli, MK Arfanis, ...
Inorganic chemistry 56 (1), 84-91, 2017
1222017
Epitaxial 2D SnSe2/ 2D WSe2 van der Waals Heterostructures
KE Aretouli, D Tsoutsou, P Tsipas, J Marquez-Velasco, ...
ACS applied materials & interfaces 8 (35), 23222-23229, 2016
1132016
Structure, antimicrobial activity, DNA-and albumin-binding of manganese (II) complexes with the quinolone antimicrobial agents oxolinic acid and enrofloxacin
M Zampakou, M Akrivou, EG Andreadou, CP Raptopoulou, V Psycharis, ...
Journal of inorganic biochemistry 121, 88-99, 2013
1032013
Raman- and infrared-active phonons in : Experiment and lattice dynamics
YK Atanassova, VN Popov, GG Bogachev, MN Iliev, C Mitros, V Psycharis, ...
Physical Review B 47 (22), 15201, 1993
1031993
Curcumin as the OO Bidentate Ligand in “2 + 1” Complexes with the [M(CO)3]+ (M = Re, 99mTc) Tricarbonyl Core for Radiodiagnostic Applications
M Sagnou, D Benaki, C Triantis, T Tsotakos, V Psycharis, ...
Inorganic Chemistry 50 (4), 1295-1303, 2011
972011
Ferromagnetic CuII4, CoII4, and NiII6 Azido Complexes Derived from Metal-Assisted Methanolysis of Di-2,6-(2-pyridylcarbonyl)pyridine
AN Georgopoulou, CP Raptopoulou, V Psycharis, R Ballesteros, ...
Inorganic chemistry 48 (7), 3167-3176, 2009
942009
A new family of nonanuclear lanthanide clusters displaying magnetic and optical properties
DI Alexandropoulos, S Mukherjee, C Papatriantafyllopoulou, ...
Inorganic Chemistry 50 (22), 11276-11278, 2011
922011
Spin-Relaxation Properties of a High-Spin Mononuclear MnIIIO6-Containing Complex
A Grigoropoulos, M Pissas, P Papatolis, V Psycharis, P Kyritsis, Y Sanakis
Inorganic Chemistry 52 (22), 12869-12871, 2013
872013
First palladium (II) and platinum (II) complexes from employment of 2, 6-diacetylpyridine dioxime: synthesis, structural and spectroscopic characterization, and biological …
ES Koumousi, M Zampakou, CP Raptopoulou, V Psycharis, CM Beavers, ...
Inorganic Chemistry 51 (14), 7699-7710, 2012
862012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20