Παρακολούθηση
Murat Kantarcioglu
Murat Kantarcioglu
Professor of Computer Science, University of Texas at Dallas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utdallas.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Privacy-preserving distributed mining of association rules on horizontally partitioned data
M Kantarcioglu, C Clifton
IEEE transactions on knowledge and data engineering 16 (9), 1026-1037, 2004
14092004
Tools for privacy preserving distributed data mining
C Clifton, M Kantarcioglu, J Vaidya, X Lin, MY Zhu
ACM Sigkdd Explorations Newsletter 4 (2), 28-34, 2002
12502002
Access pattern disclosure on searchable encryption: ramification, attack and mitigation.
MS Islam, M Kuzu, M Kantarcioglu
Ndss 20, 12, 2012
7982012
Efficient similarity search over encrypted data
M Kuzu, MS Islam, M Kantarcioglu
2012 IEEE 28th International Conference on Data Engineering, 1156-1167, 2012
3782012
Security issues for cloud computing
K Hamlen, M Kantarcioglu, L Khan, B Thuraisingham
International Journal of Information Security and Privacy (IJISP) 4 (2), 36-48, 2010
3412010
Inferring private information using social network data
J Lindamood, R Heatherly, M Kantarcioglu, B Thuraisingham
Proceedings of the 18th international conference on World wide web, 1145-1146, 2009
3182009
Security and privacy in cyber-physical systems: A survey of surveys
J Giraldo, E Sarkar, AA Cardenas, M Maniatakos, M Kantarcioglu
IEEE Design & Test 34 (4), 7-17, 2017
2662017
Privacy-preserving data integration and sharing
C Clifton, M Kantarcioǧlu, AH Doan, G Schadow, J Vaidya, A Elmagarmid, ...
Proceedings of the 9th ACM SIGMOD workshop on Research issues in data mining …, 2004
2662004
Secure multidimensional range queries over outsourced data
B Hore, S Mehrotra, M Canim, M Kantarcioglu
The VLDB Journal 21, 333-358, 2012
2642012
Defining privacy for data mining
C Clifton, M Kantarcioglu, J Vaidya
National science foundation workshop on next generation data mining 1 (26), 1, 2002
2602002
Privacy-preserving naive bayes classification
J Vaidya, M Kantarcıoğlu, C Clifton
The VLDB Journal 17 (4), 879-898, 2008
2502008
Privacy preserving naive bayes classifier for horizontally partitioned data
M Kantarcıoglu, J Vaidya, C Clifton
IEEE ICDM workshop on privacy preserving data mining, 3-9, 2003
2342003
Adversarial machine learning
Y Vorobeychik, M Kantarcioglu
Synthesis Lectures on Artificial Intelligence and Machine Learning 12 (3), 1-169, 2018
2302018
A semantic web based framework for social network access control
B Carminati, E Ferrari, R Heatherly, M Kantarcioglu, B Thuraisingham
Proceedings of the 14th ACM symposium on Access control models and …, 2009
2262009
Private record matching using differential privacy
A Inan, M Kantarcioglu, G Ghinita, E Bertino
Proceedings of the 13th International Conference on Extending Database …, 2010
2032010
Preventing private information inference attacks on social networks
R Heatherly, M Kantarcioglu, B Thuraisingham
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 25 (8), 1849-1862, 2012
1942012
When do data mining results violate privacy?
M Kantarcioǧlu, J Jin, C Clifton
Proceedings of the tenth ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2004
1922004
An approach to evaluate data trustworthiness based on data provenance
C Dai, D Lin, E Bertino, M Kantarcioglu
Secure Data Management: 5th VLDB Workshop, SDM 2008, Auckland, New Zealand …, 2008
1852008
A cryptographic approach to securely share and query genomic sequences
M Kantarcioglu, W Jiang, Y Liu, B Malin
IEEE Transactions on information technology in biomedicine 12 (5), 606-617, 2008
1832008
Privacy-preserving decision trees over vertically partitioned data
J Vaidya, C Clifton, M Kantarcioglu, AS Patterson
ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD) 2 (3), 1-27, 2008
1762008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20