Παρακολούθηση
Fernando Pereira
Fernando Pereira
VP, Google
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Conditional random fields: Probabilistic models for segmenting and labeling sequence data
J Lafferty, A McCallum, FCN Pereira
167102001
The information bottleneck method
N Tishby, FC Pereira, W Bialek
arXiv preprint physics/0004057, 2000
28632000
Biographies, bollywood, boom-boxes and blenders: Domain adaptation for sentiment classification
J Blitzer, M Dredze, F Pereira
Proceedings of the 45th annual meeting of the association of computational …, 2007
25902007
A theory of learning from different domains
S Ben-David, J Blitzer, K Crammer, A Kulesza, F Pereira, JW Vaughan
Machine learning 79 (1), 151-175, 2010
23942010
Maximum entropy Markov models for information extraction and segmentation.
A McCallum, D Freitag, FCN Pereira
Icml 17 (2000), 591-598, 2000
19782000
Shallow parsing with conditional random fields
F Sha, F Pereira
Proceedings of the 2003 Human Language Technology Conference of the North …, 2003
18982003
Domain adaptation with structural correspondence learning
J Blitzer, R McDonald, F Pereira
Proceedings of the 2006 conference on empirical methods in natural language …, 2006
17332006
Analysis of representations for domain adaptation
S Ben-David, J Blitzer, K Crammer, F Pereira
Advances in neural information processing systems 19, 137, 2007
17312007
The unreasonable effectiveness of data
A Halevy, P Norvig, F Pereira
IEEE intelligent systems 24 (2), 8-12, 2009
17242009
Definite clause grammars for language analysis—a survey of the formalism and a comparison with augmented transition networks
FCN Pereira, DHD Warren
Artificial intelligence 13 (3), 231-278, 1980
16451980
The logic of typed feature structures
B Carpenter, F Pereira
15101992
Distributional clustering of English words
F Pereira, N Tishby, L Lee
arXiv preprint cmp-lg/9408011, 1994
14441994
Weighted finite-state transducers in speech recognition
M Mohri, F Pereira, M Riley
Computer Speech & Language 16 (1), 69-88, 2002
12952002
Advances in neural information processing systems
A Krizhevsky, I Sutskever, GE Hinton, F Pereira, CJC Burges, L Bottou, ...
MIT Press 25, 1097-1105, 2012
12312012
Non-projective dependency parsing using spanning tree algorithms
R McDonald, F Pereira, K Ribarov, J Hajic
Proceedings of human language technology conference and conference on …, 2005
11182005
Online large-margin training of dependency parsers
R McDonald, K Crammer, F Pereira
Proceedings of the 43rd Annual Meeting of the Association for Computational …, 2005
9862005
Ellipsis and higher-order unification
M Dalrymple, SM Shieber, FCN Pereira
Linguistics and philosophy 14 (4), 399-452, 1991
7921991
Prolog and natural-language analysis
FCN Pereira, SM Shieber
Microtome Publishing, 2002
6342002
Online learning of approximate dependency parsing algorithms
R McDonald, F Pereira
11th Conference of the European Chapter of the Association for Computational …, 2006
6012006
Similarity-based models of word cooccurrence probabilities
I Dagan, L Lee, FCN Pereira
Machine learning 34 (1), 43-69, 1999
5901999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20