Παρακολούθηση
Xusheng Xiao
Xusheng Xiao
Associate Professor, Arizona State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα asu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
WHYPER: Towards Automating Risk Assessment of Mobile Applications
R Pandita, X Xiao, W Yang, W Enck, T Xie
Proceedings of the USENIX Security Symposium, 2013., 2013
5132013
Machine learning: new ideas and tools in environmental science and engineering
S Zhong, K Zhang, M Bagheri, JG Burken, A Gu, B Li, X Ma, BL Marrone, ...
Environmental Science & Technology 55 (19), 12741-12754, 2021
3262021
Appcontext: Differentiating malicious and benign mobile app behaviors using context
W Yang, X Xiao, B Andow, S Li, T Xie, W Enck
2015 IEEE/ACM 37th IEEE International Conference on Software Engineering 1 …, 2015
3082015
Inferring method specifications from natural language API descriptions
R Pandita, X Xiao, H Zhong, T Xie, S Oney, A Paradkar
2012 34th international conference on software engineering (ICSE), 815-825, 2012
2282012
Automated Extraction of Security Policies from Natural-Language Software Documents
X Xiao, A Paradkar, S Thummalapenta, T Xie
FSE '12 Proceedings of the ACM SIGSOFT 20th International Symposium on the …, 2012
1682012
SUPOR: precise and scalable sensitive user input detection for android apps
J Huang, Z Li, X Xiao, Z Wu, K Lu, X Zhang, G Jiang
24th USENIX Security Symposium (USENIX Security 2015), 977-992, 2015
1582015
High fidelity data reduction for big data security dependency analyses
Z Xu, Z Wu, Z Li, K Jee, J Rhee, X Xiao, F Xu, H Wang, G Jiang
Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC conference on computer and communications …, 2016
1482016
Hyperservice: Interoperability and programmability across heterogeneous blockchains
Z Liu, Y Xiang, J Shi, P Gao, H Wang, X Xiao, B Wen, YC Hu
Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC conference on computer and communications …, 2019
1072019
SAQL: A Stream-based Query System for Real-Time Abnormal System Behavior Detection
P Gao, X Xiao, D Li, Z Li, K Jee, Z Wu, CH Kim, SR Kulkarni, P Mittal
27th USENIX Security Symposium (USENIX Security 18), 2018
1012018
Precise identification of problems for structural test generation
X Xiao, T Xie, N Tillmann, J De Halleux
Proceedings of the 33rd International Conference on Software Engineering …, 2011
992011
Context-Sensitive Delta Inference for Identifying Workload-Dependent Performance Bottlenecks
X Xiao, S Han, D Zhang, T Xie
Proceedings of the 2013 International Symposium on Software Testing and …, 2013
922013
Enabling efficient cyber threat hunting with cyber threat intelligence
P Gao, F Shao, X Liu, X Xiao, Z Qin, F Xu, P Mittal, SR Kulkarni, D Song
2021 IEEE 37th International Conference on Data Engineering (ICDE), 193-204, 2021
782021
Nodemerge: Template based efficient data reduction for big-data causality analysis
Y Tang, D Li, Z Li, M Zhang, K Jee, X Xiao, Z Wu, J Rhee, F Xu, Q Li
Proceedings of the 2018 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2018
772018
AIQL: Enabling Efficient Attack Investigation from System Monitoring Data
P Gao, X Xiao, Z Li, K Jee, F Xu, SR Kulkarni, P Mittal
2018 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 18), 113-126, 2018
752018
Characteristic Studies of Loop Problems for Structural Test Generation via Symbolic Execution
X Xiao, S Li, T Xie, N Tillmann
Proceedings of the 28th IEEE/ACM International Conference on Automated …, 2013
662013
User-aware privacy control via extended static-information-flow analysis
X Xiao, N Tillmann, M Fahndrich, J De Halleux, M Moskal
Proceedings of the 27th IEEE/ACM International Conference on Automated …, 2012
662012
Make Web3. 0 Connected
Z Liu, Y Xiang, J Shi, P Gao, H Wang, X Xiao, B Wen, Q Li, YC Hu
IEEE transactions on dependable and secure computing 19 (5), 2965-2981, 2021
582021
IconIntent: Automatic Identification Of Sensitive UI Widgets Based On Icon Classification For Android Apps
X Xiao, X Wang, Z Cao, H Wang, P Gao
2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering (ICSE …, 2019
562019
Relation extraction for inferring access control rules from natural language artifacts
J Slankas, X Xiao, L Williams, T Xie
Proceedings of the 30th annual computer security applications conference …, 2014
522014
An image-inspired and cnn-based android malware detection approach
X Xiao, S Yang
2019 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software …, 2019
512019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20