Παρακολούθηση
Dr Aikaterini (Katrina) Tavoulari
Dr Aikaterini (Katrina) Tavoulari
Visiting Lecturer, University of Birmingham/ U.K. - Editor, Oxford University/ U.K.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bham.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Early intervention in Greece: Present situation and proposal for the future
A Tavoulari, P Katsoulis, V Argyropoulos
M. Vuković, The 8th International Scientific Conference Special Education …, 2014
22014
A School Evacuation Plan after Earthquake for Blind, MDVI and Deaf-Blind Students-Universal Design of Wayfinding and Cognitive Maps Using Multi-Sensory Signs
M Stylidi, A Tavoulari, M Zeza, P Katsoulis, V Pasparaki
Enabling Access for Persons with Visual Impairment 1 (3), 205, 2015
12015
THE use of smell and taste as an alternative perspective for teaching the blind and deaf blind students
A Tavoulari, M Zeza, P Katsoulis, D Zafeira, A Skaltsouni
1
“Disability, attitudes and stigma in Greek society”: Exploring the perceptions of caregivers and professionals regarding the repetitive behaviour of children with vision …
A Tavoulari
University of Birmingham, 2022
2022
“Disability, attitudes and stigma in Greek society”: exploring the perceptions of caregivers and professionals regarding the repetitive behaviour of children with vision …
AI Tavoulari
University of Birmingham, United Kingdom, 2022
2022
Kvalitet života povezan sa stanjem vida dece uzrasta od tri do sedam godina
M Anđelković, V Vučinić, A Tavoulari
Proceedings-Eurlyaid Conference 2017 „Early Childhood Intervention: For …, 2017
2017
Collaborative practices of general and special preschool education teachers in general inclusive preschool education in Greece
E Nteropoulou-Nterou, M Gelastopoulou, V Kalogridi, A Tavoulari
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7