Παρακολούθηση
M. Teresa Gómez López
M. Teresa Gómez López
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Compliance validation and diagnosis of business data constraints in business processes at runtime
MT Gómez-López, RM Gasca, JM Pérez-Álvarez
Information Systems 48, 26-43, 2015
442015
Tactical business-process-decision support based on KPIs monitoring and validation
JM Pérez-Álvarez, A Maté, MT Gómez-López, J Trujillo
Computers in Industry 102, 23-39, 2018
392018
Diagnosing correctness of semantic workflow models
D Borrego, R Eshuis, MT Gómez-López, RM Gasca
Data & Knowledge Engineering 87, 167-184, 2013
362013
Automating correctness verification of artifact-centric business process models
D Borrego, RM Gasca, MT Gómez-López
Information and Software Technology 62, 187-197, 2015
252015
Developing a labelled object-relational constraint database architecture for the projection operator
MT Gómez-López, R Ceballos, RM Gasca, C Del Valle
Data & Knowledge Engineering 68 (1), 146-172, 2009
212009
Nmus: Structural analysis for improving the derivation of all muses in overconstrained numeric csps
RM Gasca, CD Valle, MT Gómez-López, R Ceballos
Conference of the Spanish Association for Artificial Intelligence, 160-169, 2007
202007
Automatic verification and diagnosis of security risk assessments in business process models
ÁJ Varela-Vaca, L Parody, RM Gasca, MT Gómez-López
IEEE Access 7, 26448-26465, 2019
182019
Hybrid business process modeling for the optimization of outcome data
L Parody, MT Gómez-López, RM Gasca
Information and Software Technology 70, 140-154, 2016
182016
Process instance query language to include process performance indicators in DMN
JM Perez-Alvarez, MT Gomez-Lopez, L Parody, RM Gasca
2016 IEEE 20th International Enterprise Distributed Object Computing …, 2016
172016
Decision-making support for the correctness of input data at runtime in business processes
MT Gómez-López, RM Gasca, JM Pérez-Álvarez
International Journal of Cooperative Information Systems 23 (04), 1450003, 2014
172014
Data state description for the migration to activity-centric business process model maintaining legacy databases
MT Gómez-López, D Borrego, RM Gasca
International Conference on Business Information Systems, 86-97, 2014
162014
Process mining to unleash variability management: discovering configuration workflows using logs
ÁJ Varela-Vaca, JA Galindo, B Ramos-Gutiérrez, MT Gómez-López, ...
Proceedings of the 23rd International Systems and Software Product Line …, 2019
152019
Explaining the incorrect temporal events during business process monitoring by means of compliance rules and model-based diagnosis
MT Gómez-López, RM Gasca, S Rinderle-Ma
2013 17th IEEE International Enterprise Distributed Object Computing …, 2013
152013
Measuring data-centre workflows complexity through process mining: The Google cluster case
D Fernández-Cerero, ÁJ Varela-Vaca, A Fernández-Montes, ...
The Journal of Supercomputing 76 (4), 2449-2478, 2020
132020
A compiled model for faults diagnosis based on different techniques
R Ceballos, MT Gómez-López, R M Gasca, C Del Valle
AI Communications 20 (1), 7-16, 2007
132007
Verifying the manipulation of data objects according to business process and data models
JM Pérez-Álvarez, MT Gómez-López, R Eshuis, M Montali, RM Gasca
Knowledge and Information Systems 62 (7), 2653-2683, 2020
122020
CyberSPL: a framework for the verification of cybersecurity policy compliance of system configurations using software product lines
ÁJ Varela-Vaca, R M. Gasca, R Ceballos, MT Gómez-López, ...
Applied Sciences 9 (24), 5364, 2019
122019
Computing alignments with constraint programming: The acyclic case
MT Gómez López, D Borrego Núñez, J Carmona, R Martínez Gasca
ATAED 2016: International Workshop on Algorithms and Theories for the …, 2016
122016
Using constraint programming in selection operators for constraint databases
MT Gómez-López, RM Gasca
Expert systems with applications 41 (15), 6773-6785, 2014
122014
Prognosing the compliance of declarative business processes using event trace robustness
MT Gómez-López, L Parody, RM Gasca, S Rinderle-Ma
OTM Confederated International Conferences" On the Move to Meaningful …, 2014
122014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20