Παρακολούθηση
Leo Pape
Leo Pape
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα idsia.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Daily to interannual cross-shore sandbar migration: Observations from a multiple sandbar system
BG Ruessink, L Pape, IL Turner
Continental Shelf Research 29 (14), 1663-1677, 2009
912009
Recurrent neural network modeling of nearshore sandbar behavior
L Pape, BG Ruessink, MA Wiering, IL Turner
Neural Networks 20 (4), 509-518, 2007
652007
Learning tactile skills through curious exploration
L Pape, CM Oddo, M Controzzi, C Cipriani, A Förster, MC Carrozza, ...
Frontiers in neurorobotics 6, 6, 2012
592012
On cross‐shore migration and equilibrium states of nearshore sandbars
L Pape, NG Plant, BG Ruessink
Journal of Geophysical Research: Earth Surface 115 (F3), 2010
582010
Models and scales for cross‐shore sandbar migration
L Pape, Y Kuriyama, BG Ruessink
J. Geophys. Res 115, F03043, 2010
342010
Task-relevant roadmaps: A framework for humanoid motion planning
M Stollenga, L Pape, M Frank, J Leitner, A Förster, J Schmidhuber
2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2013
322013
Autonomous learning of abstractions using curiosity-driven modular incremental slow feature analysis
VR Kompella, M Luciw, M Stollenga, L Pape, J Schmidhuber
2012 IEEE International Conference on Development and Learning and …, 2012
262012
Multivariate analysis of nonlinearity in sandbar behavior
L Pape, BG Ruessink
Nonlinear Processes in Geophysics 15 (1), 145-158, 2008
242008
Artificial curiosity for autonomous space exploration
V Graziano, T Glasmachers, T Schaul, L Pape, G Cuccu, J Leitner, ...
Acta Futura 4, 41-51, 2011
222011
Coherence progress: a measure of interestingness based on fixed compressors
T Schaul, L Pape, T Glasmachers, V Graziano, J Schmidhuber
International Conference on Artificial General Intelligence, 21-30, 2011
172011
Modular deep belief networks that do not forget
L Pape, F Gomez, M Ring, J Schmidhuber
The 2011 International joint conference on neural networks, 1191-1198, 2011
152011
Models and scales for nearshore sandbar behavior
L Pape, G Ruessink, Y Kuriyama
Proceedings Of Coastal Dynamics 2009: Impacts of Human Activities on Dynamic …, 2009
132009
BLIM toolbox manual
L Pape
IMAU Report R08-02, Department of Physical Geography, Utrecht University …, 2008
132008
Democratic liquid state machines for music recognition
L Pape, J Gruijl, M Wiering
Speech, Audio, Image and Biomedical Signal Processing using Neural Networks …, 2008
122008
Autoincsfa and vision-based developmental learning for humanoid robots
VR Kompella, L Pape, J Masci, M Frank, J Schmidhuber
2011 11th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, 622-629, 2011
112011
Neural-network predictability experiments for nearshore sandbar migration
L Pape, BG Ruessink
Continental Shelf Research 31 (9), 1033-1042, 2011
82011
On cross-shore sandbar behavior and equilibrium states
L Pape, NG Plant, BG Ruessink
Journal of Geophysical Research 115, F03043, 2010
82010
Predictability of nearshore sandbar behavior
L Pape
Utrecht University, Royal Dutch Geographical Society, 2010
42010
Cross-shore sandbar response to waves
L Pape, NG Plant, BG Ruessink
Journal of Coastal Research, 1030-1034, 2009
42009
Proceedings of the 2011 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)
L Pape, F Gomez, M Ring, J Schmidhuber
32011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20