Παρακολούθηση
Scott Piao
Scott Piao
School of Computing and Communications, Lancaster University, UK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lancaster.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The UCREL semantic analysis system
P Rayson, DE Archer, SL Piao, T McEnery
Proceedings of the workshop on Beyond Named Entity Recognition Semantic …, 2004
3452004
Measuring text reuse
P Clough, R Gaizauskas, SSL Piao, Y Wilks
Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2002
2292002
Comparing and combining a semantic tagger and a statistical tool for MWE extraction
SS Piao, P Rayson, D Archer, T McEnery
Computer Speech & Language 19 (4), 378-397, 2005
972005
The METER corpus: a corpus for analysing journalistic text reuse
R Gaizauskas, J Foster, Y Wilks, J Arundel, P Clough, S Piao
Proceedings of the corpus linguistics 2001 conference 1, 2001
862001
Extracting multiword expressions with a semantic tagger
SSL Piao, P Rayson, D Archer, A Wilson, T McEnery
Proceedings of the ACL 2003 workshop on Multiword expressions: analysis …, 2003
672003
Development of the multilingual semantic annotation system
SSL Piao, F Bianchi, C Dayrell, A D’egidio, P Rayson
Proceedings of the 2015 Conference of the North American Chapter of the …, 2015
572015
Building and annotating a corpus for the study of journalistic text reuse.
P Clough, RJ Gaizauskas, SS Piao
LREC 2002, 1678-1685, 2002
532002
Multiword expressions: hard going or plain sailing?
P Rayson, S Piao, S Sharoff, S Evert, BV Moirón
Language Resources and Evaluation 44, 1-5, 2010
522010
Mining opinion polarity relations of citations
S Piao, S Ananiadou, Y Tsuruoka, Y Sasaki, J McNaught
International workshop on computational semantics (IWCS), 366-371, 2007
522007
A feasibility study on extracting twitter users' interests using nlp tools for serendipitous connections
S Piao, J Whittle
2011 IEEE Third International Conference on Privacy, Security, Risk and …, 2011
502011
A large semantic lexicon for corpus annotation
S Piao, D Archer, O Mudraya, P Rayson, R Garside, T McEnery, A Wilson
452005
Automatic extraction of Chinese multiword expressions with a statistical tool
SSL Piao, G Sun, P Rayson, Q Yuan
Proceedings of the Workshop on Multi-word-expressions in a multilingual context, 2006
442006
Comparing the UCREL semantic annotation scheme with lexicographical taxonomies
DE Archer, P Rayson, S Piao, AM McEnery
Proceedings of the EURALEX-2004 Conference, 817-827, 2004
422004
An annotation type system for a data-driven NLP pipeline
U Hahn, E Buyko, K Tomanek, SSL Piao, J McNaught, Y Tsuruoka, ...
Proceedings of the Linguistic Annotation Workshop, 33-40, 2007
402007
Lexical coverage evaluation of large-scale multilingual semantic lexicons for twelve languages
S Songlin Piao, PE Rayson, D Archer, F Bianchi, C Dayrell, M El-Haj, ...
LREC 2016, Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation, 2016
362016
A time-sensitive historical thesaurus-based semantic tagger for deep semantic annotation
S Piao, F Dallachy, A Baron, J Demmen, S Wattam, P Durkin, ...
Computer Speech & Language 46, 113-135, 2017
352017
Evaluating lexical resources for a semantic tagger
S Piao, P Rayson, DE Archer, AM McEnery
Proceedings of LREC 2004, 499-502, 2004
342004
Classification of short text comments by sentiment and actionability for voiceyourview
W Simm, MA Ferrario, S Piao, J Whittle, P Rayson
2010 IEEE Second International Conference on Social Computing, 552-557, 2010
312010
A semantic tagger for the Finnish language
L Löfberg, S Piao, P Rayson, JP Juntunen, A Nykanen, K Varantola
302005
Sentence and word alignment between Chinese and English
S Piao
Lancaster University, 2000
302000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20