Παρακολούθηση
Moeness G. Amin
Moeness G. Amin
Professor of ECE, Director of the Center for Advanced Communications, Villanova University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα villanova.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Generalized coprime array configurations for direction-of-arrival estimation
S Qin, YD Zhang, MG Amin
IEEE Transactions on Signal Processing 63 (6), 1377-1390, 2015
8762015
Through-the-wall radar imaging
M Amin
CRC press, 2011
655*2011
Blind source separation based on time-frequency signal representations
A Belouchrani, MG Amin
IEEE transactions on signal processing 46 (11), 2888-2897, 1998
6051998
Dual-function radar-communications: Information embedding using sidelobe control and waveform diversity
A Hassanien, MG Amin, YD Zhang, F Ahmad
IEEE Transactions on Signal Processing 64 (8), 2168-2181, 2015
5372015
Radar signal processing for elderly fall detection: The future for in-home monitoring
MG Amin, YD Zhang, F Ahmad, KCD Ho
IEEE Signal Processing Magazine 33 (2), 71-80, 2016
4152016
Synthetic aperture beamformer for imaging through a dielectric wall
F Ahmad, MG Amin, SA Kassam
IEEE transactions on aerospace and electronic systems 41 (1), 271-283, 2005
4012005
Sparsity-based DOA estimation using co-prime arrays
YD Zhang, MG Amin, B Himed
2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2013
3992013
Signaling strategies for dual-function radar communications: An overview
A Hassanien, MG Amin, YD Zhang, F Ahmad
IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine 31 (10), 36-45, 2016
3332016
Radar-based human-motion recognition with deep learning: Promising applications for indoor monitoring
SZ Gurbuz, MG Amin
IEEE Signal Processing Magazine 36 (4), 16-28, 2019
3292019
Dual-function radar communication systems: A solution to the spectrum congestion problem
A Hassanien, MG Amin, E Aboutanios, B Himed
IEEE Signal Processing Magazine 36 (5), 115-126, 2019
3272019
Spatial filtering for wall-clutter mitigation in through-the-wall radar imaging
YS Yoon, MG Amin
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 47 (9), 3192-3208, 2009
2972009
Time-frequency MUSIC
A Belouchrani, MG Amin
IEEE Signal Processing Letters 6 (5), 109-110, 1999
2631999
Three-dimensional wideband beamforming for imaging through a single wall
F Ahmad, Y Zhang, MG Amin
IEEE Geoscience and remote sensing letters 5 (2), 176-179, 2008
2612008
Fall detection using deep learning in range-Doppler radars
B Jokanović, M Amin
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 54 (1), 180-189, 2017
2562017
Compressive sensing technique for high-resolution radar imaging
YS Yoon, MG Amin
Proceedings of the SPIE Symposium on Defense and Security, Orlando, Florida, 2008
2562008
Interference mitigation in spread spectrum communication systems using time-frequency distributions
MG Amin
IEEE Transactions on Signal Processing 45 (1), 90-101, 1997
2551997
Imaging through unknown walls using different standoff distances
G Wang, MG Amin
IEEE Transactions on Signal Processing 54 (10), 4015-4025, 2006
2262006
Autofocusing of through-the-wall radar imagery under unknown wall characterisitics
F Ahmad, MG Amin, G Mandapati
IEEE Trans. Imag. Process 16, 1785-1795, 2007
2122007
Multipath model and exploitation in through-the-wall and urban radar sensing
P Setlur, M Amin, F Ahmad
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 49 (10), 4021-4034, 2011
2092011
Localization and tracking of passive RFID tags based on direction estimation
Y Zhang, MG Amin, S Kaushik
International Journal of Antennas and Propagation 2007, 2007
1992007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20