Παρακολούθηση
Lise Regnier
Lise Regnier
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ircam.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Singing voice detection in music tracks using direct voice vibrato detection
L Regnier, G Peeters
2009 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2009
1072009
Singer verification: singer model. vs. song model
L Regnier, G Peeters
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2012
122012
Localization, characterization and recognition of singing voices
L Regnier
Université Pierre et Marie Curie-Paris VI, 2012
62012
Partial clustering using a time-varying frequency model for singing voice detection
L Regnier, G Peeters
2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2010
62010
Singing voice detection in music track using direct vibrato detection
L Regnier, G Peeters
in ICASSP, 2009
42009
Détection de la voix chantée dans un morceau de musique
L REGNIER
Master ATIAM, 2008
42008
When audio features reach machine learning
G Peeters, F Cornu, D Doukhan, E Marchetto, R Mignot, K Perros, ...
Machine Learning for Music Discovery Workshop at the 32nd International …, 2015
22015
Combining classification based on local and global features: application to singer identification
L Regnier, G Peeters
22011
Localisation, caractérisation et reconnaissance de voix chantées
L Regnier
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9