Παρακολούθηση
Scott A. Shaffer
Scott A. Shaffer
Professor of Biology, San Jose State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sjsu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tracking apex marine predator movements in a dynamic ocean
BA Block, ID Jonsen, SJ Jorgensen, AJ Winship, SA Shaffer, SJ Bograd, ...
Nature 475 (7354), 86-90, 2011
14132011
Migratory shearwaters integrate oceanic resources across the Pacific Ocean in an endless summer
SA Shaffer, Y Tremblay, H Weimerskirch, D Scott, DR Thompson, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 103 (34), 12799-12802, 2006
6272006
Predicted habitat shifts of Pacific top predators in a changing climate
EL Hazen, S Jorgensen, RR Rykaczewski, SJ Bograd, DG Foley, ...
Nature Climate Change 3 (3), 234-238, 2013
5802013
Key questions in marine megafauna movement ecology
GC Hays, LC Ferreira, AMM Sequeira, MG Meekan, CM Duarte, H Bailey, ...
Trends in ecology & evolution 31 (6), 463-475, 2016
5292016
Fast and fuel efficient? Optimal use of wind by flying albatrosses
H Weimerskirch, T Guionnet, J Martin, SA Shaffer, DP Costa
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2000
4532000
Cumulative human impacts on marine predators
SM Maxwell, EL Hazen, SJ Bograd, BS Halpern, GA Breed, B Nickel, ...
Nature communications 4 (1), 2688, 2013
3042013
Perspectives in Ornithology Application of Tracking and Data-Logging Technology in Research and Conservation of Seabirds
AE Burger, SA Shaffer
The Auk 125 (2), 253-264, 2008
2812008
Applying global criteria to tracking data to define important areas for marine conservation
BG Lascelles, PR Taylor, MGR Miller, MP Dias, S Oppel, L Torres, A Hedd, ...
Diversity and Distributions 22 (4), 422-431, 2016
2572016
Functional significance of sexual dimorphism in Wandering Albatrosses, Diomedea exulans
SA Shaffer, H Weimerskirch, DP Costa
Functional Ecology 15 (2), 203-210, 2001
2362001
Interpolation of animal tracking data in a fluid environment
Y Tremblay, SA Shaffer, SL Fowler, CE Kuhn, BI McDonald, MJ Weise, ...
Journal of Experimental Biology 209 (1), 128-140, 2006
2192006
Heart rate and energy expenditure of incubating wandering albatrosses: basal levels, natural variation, and the effects of human disturbance
H Weimerskirch, SA Shaffer, G Mabille, J Martin, O Boutard, JL Rouanet
Journal of Experimental Biology 205 (4), 475-483, 2002
1902002
Comparison of light-and SST-based geolocation with satellite telemetry in free-ranging albatrosses
SA Shaffer, Y Tremblay, JA Awkerman, RW Henry, SLH Teo, DJ Anderson, ...
Marine Biology 147, 833-843, 2005
1872005
When does physiology limit the foraging behaviour of freely diving mammals?
DP Costa, CE Kuhn, MJ Weise, SA Shaffer, JPY Arnould
International congress series 1275, 359-366, 2004
1772004
Foraging effort in relation to the constraints of reproduction in free-ranging albatrosses
SA Shaffer, DP Costa, H Weimerskirch
Functional Ecology, 66-74, 2003
1752003
Hawaiian albatrosses track interannual variability of marine habitats in the North Pacific
MA Kappes, SA Shaffer, Y Tremblay, DG Foley, DM Palacios, ...
Progress in Oceanography 86 (1-2), 246-260, 2010
1722010
Species-and sex-specific differences in foraging behaviour and foraging zones in blue-footed and brown boobies in the Gulf of California
H Weimerskirch, SA Shaffer, Y Tremblay, DP Costa, H Gadenne, A Kato, ...
Marine Ecology Progress Series 391, 267-278, 2009
1552009
Bringing home the trash: do colony-based differences in foraging distribution lead to increased plastic ingestion in Laysan albatrosses?
LC Young, C Vanderlip, DC Duffy, V Afanasyev, SA Shaffer
PloS one 4 (10), e7623, 2009
1502009
The political biogeography of migratory marine predators
AL Harrison, DP Costa, AJ Winship, SR Benson, SJ Bograd, M Antolos, ...
Nature Ecology & Evolution 2 (10), 1571-1578, 2018
1412018
Corticosterone and foraging behavior in a pelagic seabird
F Angelier, SA Shaffer, H Weimerskirch, C Trouvé, O Chastel
Physiological and Biochemical Zoology 80 (3), 283-292, 2007
1392007
Analytical approaches to investigating seabird–environment interactions: a review
Y Tremblay, S Bertrand, RW Henry, MA Kappes, DP Costa, SA Shaffer
Marine Ecology Progress Series 391, 153-163, 2009
1382009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20