Παρακολούθηση
Dorina Iurea
Dorina Iurea
Institute of Biological Research Iasi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα icbiasi.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Diazinium salts with dihydroxyacetophenone skeleton: syntheses and antimicrobial activity
AM Balan, O Florea, C Moldoveanu, G Zbancioc, D Iurea, II Mangalagiu
European journal of medicinal chemistry 44 (5), 2275-2279, 2009
502009
Influence of furostanol glycosides treatments on strawberry (Fragaria×ananassa Duch.) growth and photosynthetic characteristics under drought condition
RP Caulet, G Gradinariu, D Iurea, A Morariu
Scientia Horticulturae 169, 179-188, 2014
362014
Synthesis, structure, and in vitro anticancer activity of new polycyclic 1, 2-diazines
D Mantu, D Maftei, D Iurea, C Ursu, V Bejan
Medicinal Chemistry Research 23, 2909-2915, 2014
172014
Growth and photosynthetic characteristics of two strawberry cultivars in response to furostanol glycosides treatments
RP CĂULEȚ, A Morariu, D Iurea, G GRĂDINARIU
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 41 (1), 231-237, 2013
92013
New potential antitumoral agents of polyphenolic nature obtained from Helleborus purpurascens by membranary micro-and ultrafiltration techniques
G Vochita, CT Mihai, D Gherghel, D Iurea, G Roman, GL Radu, ...
SAAIC 12, 41-51, 2011
92011
Crystal Structure of Ethyl 5, 10-dioxo-5, 10-dihydrobenzo [f] pyridazino [6, 1-a] isoindole-11-carboxylate
D Mantu, D Maftei, D Iurea, V Bejan
Rev. Chim 63, 1239-1242, 2012
42012
Modified steroidal glycosides with potential biological activity
D Iurea, CV Uglea, PK Kintia
Saponins Used in Traditional and Modern Medicine, 111-116, 1996
41996
Polyanionic Polymers. I. Synthesis, Characterization, and Potential Medical Applications of Benzocaine Modified Carboxymethylcellulose
CV Uglea, IN Albu, A Vatajanu, M Croitoru, D Iurea, M Isac, RM Ottenbrite
Journal of bioactive and compatible polymers 9 (4), 448-461, 1994
41994
Research on the pigment content in various apple tree varieties, treated with capsicoside
N Munteanu, D Iurea, M Istrate, P Chintea
“Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary …, 2008
32008
Effect of furostanol glycoside treatments in plant material production in currants (Ribes sp.).
RP Căuleț, O Onofrei, A Morariu, D Iurea, G Grădinaru
22012
Improving the vine crop technologies by using glycoside substances, under conditions of economic efficiency and environmental protection
N Munteanu, D Iurea, M Mustea
“Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary …, 2008
22008
A furostanol glycoside used in grape vine growing.
N Munteanu, D Iurea, II Mangalagiu, M Mustea, PC Chintea, V Iurea
12009
Yield and physiological parameters of Siriana F1 under conventional and unconventional stimulants
CI Pereș, A Cazacu, I Bodale, G Mihalache, GC Teliban, A Cojocaru, ...
“Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary …, 2019
2019
Yield and physiological parameters of tomato under unconventional and conventional stimulants
C Peres, A Cazacu, I Bodale, G Mihalache, GC Teliban, A Cojocaru, ...
Biotehnologii avansate–realizări şi perspective, 112-112, 2019
2019
Research on the pigment content in two pear tree varieties treated with oxidized MOLDSTIM
D Iurea, N Munteanu, DM Istrate, A Morariu, I Mangalagiu
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor, 297-300, 2017
2017
Studii asupra conținutului de pigmenti la diferite soiuri de măr tratate cu TOMATOZID
D Iurea, N Munteanu, DM Istrate, I Mangalagiu
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor, 301-303, 2017
2017
Optimizarea tehnologiilor de cultivare a viţei-de-vie folosind substante bioactive de origine vegetală, în condiţii de eficienţă economică şi protecţia mediului înconjurător
D Iurea, E Cotenco, E Chirilov, M Mustea
Biotehnologii avansate–realizări şi perspective, 33-33, 2016
2016
Natural and modified furostanol glycosides with antitumoral activity
D Iurea, P Kintia, CT Mihai, I Mangalagiu
Biotehnologii avansate–realizări şi perspective, 89-89, 2016
2016
Evaluarea actiunii derivatilor polianionici glicozid-furostanolici asupra diviziunii mitotice si a cromosomilor la specii vegetale test
M Cimpeanu, C Cimpeanu, CI Băra, E Cotenco, D Iurea
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii 326 (2), 76-79, 2015
2015
Cuantificarea unor efecte ale ultravioletelor la Phaseolus vulgaris l. în vederea identificării de genotipuri cu diferite capacități de utilizare a radiațiilor solare
CI Băra, D Iurea, E Cotenco
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii 326 (2), 66-69, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20