Παρακολούθηση
Judy Shamoun-Baranes
Judy Shamoun-Baranes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uva.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A flexible GPS tracking system for studying bird behaviour at multiple scales
W Bouten, EW Baaij, J Shamoun-Baranes, KCJ Camphuysen
Journal of Ornithology 154, 571-580, 2013
3562013
RNCEP: global weather and climate data at your fingertips
MU Kemp, E Emiel van Loon, J Shamoun-Baranes, W Bouten
Methods in Ecology and Evolution 3 (1), 65-70, 2012
2732012
Integrating concepts and technologies to advance the study of bird migration
WD Robinson, MS Bowlin, I Bisson, J Shamoun-Baranes, K Thorup, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 8 (7), 354-361, 2010
2672010
Grand challenges in migration biology
MS Bowlin, IA Bisson, J Shamoun-Baranes, JD Reichard, N Sapir, ...
Integrative and comparative biology 50 (3), 261-279, 2010
2532010
From sensor data to animal behaviour: an oystercatcher example
J Shamoun-Baranes, R Bom, EE van Loon, BJ Ens, K Oosterbeek, ...
PloS one 7 (5), e37997, 2012
2002012
Atmospheric conditions create freeways, detours and tailbacks for migrating birds
J Shamoun-Baranes, F Liechti, WMG Vansteelant
Journal of Comparative Physiology A 203, 509-529, 2017
1792017
The effect of wind, season and latitude on the migration speed of white storks Ciconia ciconia, along the eastern migration route
J Shamoun‐Baranes, A Baharad, P Alpert, P Berthold, Y Yom‐Tov, Y Dvir, ...
Journal of Avian Biology 34 (1), 97-104, 2003
1352003
Migration strategy of a flight generalist, the Lesser Black-backed Gull Larus fuscus
RHG Klaassen, BJ Ens, J Shamoun-Baranes, KM Exo, F Bairlein
Behavioral Ecology 23 (1), 58-68, 2012
1332012
Differential use of thermal convection by soaring birds over central Israel
J Shamoun-Baranes, Y Leshem, Y Yom-Tov, O Liechti
The Condor 105 (2), 208-218, 2003
1262003
Integrating meteorology into research on migration
J Shamoun-Baranes, W Bouten, EE van Loon
Integrative and Comparative Biology 50 (3), 280-292, 2010
1242010
Regional and seasonal flight speeds of soaring migrants and the role of weather conditions at hourly and daily scales
WMG Vansteelant, W Bouten, RHG Klaassen, BJ Koks, AE Schlaich, ...
Journal of Avian Biology 46 (1), 25-39, 2015
1222015
Can wind help explain seasonal differences in avian migration speed?
MU Kemp, J Shamoun‐Baranes, H Van Gasteren, W Bouten, ...
Journal of Avian Biology 41 (6), 672-677, 2010
1212010
An operational model predicting autumn bird migration intensities for flight safety
J Van Belle, J Shamoun‐Baranes, E Van Loon, W Bouten
Journal of applied ecology 44 (4), 864-874, 2007
1112007
Stochastic atmospheric assistance and the use of emergency staging sites by migrants
J Shamoun-Baranes, J Leyrer, E van Loon, P Bocher, F Robin, F Meunier, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 277 (1687), 1505-1511, 2010
1092010
Riding the tide: intriguing observations of gulls resting at sea during breeding
J Shamoun‐Baranes, W Bouten, CJ Camphuysen, E Baaij
Ibis 153 (2), 411-415, 2011
1082011
Sexually distinct foraging strategies in an omnivorous seabird
KCJ Camphuysen, J Shamoun-Baranes, EE Van Loon, W Bouten
Marine Biology 162, 1417-1428, 2015
1042015
From agricultural benefits to aviation safety: realizing the potential of continent-wide radar networks
S Bauer, JW Chapman, DR Reynolds, JA Alves, AM Dokter, MMH Menz, ...
BioScience 67 (10), 912-918, 2017
962017
Continental-scale radar monitoring of the aerial movements of animals
J Shamoun-Baranes, JA Alves, S Bauer, AM Dokter, O Hüppop, ...
Movement Ecology 2, 1-6, 2014
952014
Quantifying flow-assistance and implications for movement research
MU Kemp, J Shamoun-Baranes, EE van Loon, JD McLaren, AM Dokter, ...
Journal of theoretical biology 308, 56-67, 2012
932012
Revealing patterns of nocturnal migration using the European weather radar network
C Nilsson, AM Dokter, L Verlinden, J Shamoun‐Baranes, B Schmid, ...
Ecography 42 (5), 876-886, 2019
922019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20