Παρακολούθηση
Yunchao Wei
Yunchao Wei
Professor, Beijing Jiaotong University, UTS, UIUC, NUS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bjtu.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ccnet: Criss-cross attention for semantic segmentation
Z Huang, X Wang, Y Wei, L Huang, H Shi, W Liu, TS Huang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2020
12892020
HCP: A flexible CNN framework for multi-label image classification
Y Wei, W Xia, M Lin, J Huang, B Ni, J Dong, Y Zhao, S Yan
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 38 (9), 1901-1907, 2015
791*2015
Object Region Mining with Adversarial Erasing: A Simple Classification to Semantic Segmentation Approach
Y Wei, J Feng, X Liang, MM Cheng, Y Zhao, S Yan
IEEE CVPR (oral), 2017
6112017
Perceptual generative adversarial networks for small object detection
J Li, X Liang, Y Wei, T Xu, J Feng, S Yan
IEEE CVPR, 1222-1230, 2017
5532017
STC: A simple to complex framework for weakly-supervised semantic segmentation
Y Wei, X Liang, Y Chen, X Shen, MM Cheng, J Feng, Y Zhao, S Yan
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2016
4862016
Contrastive Adaptation Network for Single-and Multi-Source Domain Adaptation
G Kang, L Jiang, Y Wei, Y Yang, AG Hauptmann
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2020
469*2020
Revisiting Dilated Convolution: A Simple Approach for Weakly-and Semi-Supervised Semantic Segmentation
Y Wei, H Xiao, H Shi, Z Jie, J Feng, TS Huang
IEEE CVPR (spotlight), 2018
4232018
Adversarial Complementary Learning for Weakly Supervised Object Localization
X Zhang, Y Wei, J Feng, Y Yang, TS Huang
IEEE CVPR, 2018
4152018
Self-similarity grouping: A simple unsupervised cross domain adaptation approach for person re-identification
Y Fu, Y Wei, G Wang, Y Zhou, H Shi, TS Huang
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
3362019
Cross-Modal Retrieval With CNN Visual Features: A New Baseline
Y Wei, Y Zhao, C Lu, S Wei, L Liu, Z Zhu, S Yan
IEEE Transactions on Cybernetics, 2016
3312016
Horizontal pyramid matching for person re-identification
Y Fu, Y Wei, Y Zhou, H Shi, G Huang, X Wang, Z Yao, T Huang
AAAI 33, 8295-8302, 2019
3132019
Proposal-free network for instance-level object segmentation
X Liang, Y Wei, X Shen, J Yang, L Lin, S Yan
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2017
2422017
Deep learning with s-shaped rectified linear activation units
X Jin, C Xu, J Feng, Y Wei, J Xiong, S Yan
AAAI, 2016
2172016
Attentive contexts for object detection
J Li, Y Wei, X Liang, J Dong, T Xu, J Feng, S Yan
IEEE Transactions on Multimedia 19 (5), 944-954, 2016
1972016
Sg-one: Similarity guidance network for one-shot semantic segmentation
X Zhang, Y Wei, Y Yang, TS Huang
IEEE transactions on cybernetics 50 (9), 3855-3865, 2020
1922020
Deep Self-Taught Learning for Weakly Supervised Object Localization
Z Jie, Y Wei, X Jin, J Feng, W Liu
IEEE CVPR (spotlight), 2017
1902017
Self-produced guidance for weakly-supervised object localization
X Zhang, Y Wei, G Kang, Y Yang, T Huang
ECCV, 2018
1852018
Self-erasing network for integral object attention
Q Hou, PT Jiang, Y Wei, MM Cheng
Advances in Neural Information Processing Systems 31, 2018
1722018
Revisiting RCNN: On Awakening the Classification Power of Faster RCNN
B Cheng, Y Wei, H Shi, R Feris, J Xiong, TS Huang
ECCV, 2018
1662018
Devil in the details: Towards accurate single and multiple human parsing
T Ruan, T Liu, Z Huang, Y Wei, S Wei, Y Zhao
AAAI (oral) 33, 4814-4821, 2019
1452019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20