Παρακολούθηση
Sergei Tretyakov
Sergei Tretyakov
Department of Electronics and Nanoengineering, Aalto University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aalto.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Smart radio environments empowered by reconfigurable intelligent surfaces: How it works, state of research, and the road ahead
M Di Renzo, A Zappone, M Debbah, MS Alouini, C Yuen, J De Rosny, ...
IEEE journal on selected areas in communications 38 (11), 2450-2525, 2020
21692020
Electromagnetic waves in chiral and bi-isotropic media
I Lindell, A Sihvola, S Tretyakov, AJ Viitanen
Artech House, 1994
19481994
Analytical modeling in applied electromagnetics
S Tretyakov
Artech House, 2003
14092003
Metasurfaces: From microwaves to visible
SB Glybovski, SA Tretyakov, PA Belov, YS Kivshar, CR Simovski
Physics reports 634, 1-72, 2016
13182016
Simple and accurate analytical model of planar grids and high-impedance surfaces comprising metal strips or patches
O Luukkonen, C Simovski, G Granet, G Goussetis, D Lioubtchenko, ...
IEEE transactions on antennas and propagation 56 (6), 1624-1632, 2008
9582008
Strong spatial dispersion in wire media in the very large wavelength limit
PA Belov, R Marques, SI Maslovski, IS Nefedov, M Silveirinha, ...
Physical Review B 67 (11), 113103, 2003
7992003
Theory and phenomena of metamaterials
F Capolino
CRC press, 2017
7892017
Reconfigurable intelligent surfaces vs. relaying: Differences, similarities, and performance comparison
M Di Renzo, K Ntontin, J Song, FH Danufane, X Qian, F Lazarakis, ...
IEEE Open Journal of the Communications Society 1, 798-807, 2020
7302020
Electromagnetics of bi-anisotropic materials: Theory and applications
A Serdyukov, I Semchenko, S Tretyakov, A Sihvola
Gordon and Breach science publishers, 2001
7072001
BW media—Media with negative parameters, capable of supporting backward waves
IV Lindell, SA Tretyakov, KI Nikoskinen, S Ilvonen
Microwave and Optical Technology Letters 31 (2), 129-133, 2001
5832001
Thin perfect absorbers for electromagnetic waves: theory, design, and realizations
Y Ra’di, CR Simovski, SA Tretyakov
Physical Review Applied 3 (3), 037001, 2015
5702015
Electromagnetic nonreciprocity
C Caloz, A Alu, S Tretyakov, D Sounas, K Achouri, ZL Deck-Léger
Physical Review Applied 10 (4), 047001, 2018
5192018
Perfect control of reflection and refraction using spatially dispersive metasurfaces
VS Asadchy, M Albooyeh, SN Tcvetkova, A Díaz-Rubio, Y Ra'di, ...
Physical Review B 94 (7), 075142, 2016
5062016
Waves and energy in chiral nihility
S Tretyakov, I Nefedov, A Sihvola, S Maslovski, C Simovski
Journal of electromagnetic waves and applications 17 (5), 695-706, 2003
4982003
From the generalized reflection law to the realization of perfect anomalous reflectors
A Díaz-Rubio, VS Asadchy, A Elsakka, SA Tretyakov
Science advances 3 (8), e1602714, 2017
4592017
A thin electromagnetic absorber for wide incidence angles and both polarizations
O Luukkonen, F Costa, CR Simovski, A Monorchio, SA Tretyakov
IEEE transactions on antennas and propagation 57 (10), 3119-3125, 2009
3372009
Local constitutive parameters of metamaterials from an effective-medium perspective
CR Simovski, SA Tretyakov
Physical Review B 75 (19), 195111, 2007
3132007
A stepwise Nicolson–Ross–Weir-based material parameter extraction method
O Luukkonen, SI Maslovski, SA Tretyakov
IEEE antennas and wireless propagation letters 10, 1295-1298, 2011
3062011
Electromagnetic cloaking with metamaterials
P Alitalo, S Tretyakov
Materials today 12 (3), 22-29, 2009
2922009
Magnetodielectric substrates in antenna miniaturization: Potential and limitations
PMT Ikonen, KN Rozanov, AV Osipov, P Alitalo, SA Tretyakov
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 54 (11), 3391-3399, 2006
2912006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20