Παρακολούθηση
ismail demirci
ismail demirci
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eng.ankara.edu.tr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Incorporating topography into 2D resistivity modeling using finite-element and finite-difference approaches
E Erdoğan, I Demirci, ME Candansayar
Geophysics 73 (3), F135-F142, 2008
462008
Two-dimensional inversion of direct current resistivity data incorporating topography by using finite difference techniques with triangle cells: Investigation of Kera fault …
I Demirci, E Erdoğan, ME Candansayar
Geophysics 77 (1), E67-E75, 2012
342012
Two dimensional joint inversion of direct current resistivity, radio-magnetotelluric and seismic refraction data: An application from Bafra Plain, Turkey
İ Demirci, ME Candansayar, A Vafidis, P Soupios
Journal of Applied Geophysics 139, 316-330, 2017
242017
Two-dimensional inversion of magnetotelluric/radiomagnetotelluric data by using unstructured mesh
Ö Özyıldırım, ME Candansayar, İ Demirci, B Tezkan
Geophysics 82 (4), E197-E210, 2017
132017
Determination and evaluation of saltwater intrusion on bafra plain: joint interpretation of geophysical, hydrogeological and hydrochemical data
I Demirci, NY Gündoğdu, ME Candansayar, P Soupios, A Vafidis, ...
Pure and Applied Geophysics 177 (11), 5621-5640, 2020
92020
Two-dimensional joint inversion of Magnetotelluric and local earthquake data: Discussion on the contribution to the solution of deep subsurface structures
İ Demirci, Ü Dikmen, ME Candansayar
Physics of the Earth and Planetary Interiors 275, 56-68, 2018
62018
Two dimensional joint inversion of direct current resistivity and radiomagnetotelluric data based on unstructured mesh
Ö Özyıldırım, İ Demirci, NY Gündoğdu, ME Candansayar
Journal of Applied Geophysics 172, 103885, 2020
32020
Investigating the Use of Stainless Steel Electrodes with the IP Method: A Metallic Ore Deposit Example
NY Gündoğdu, I Demirci, Ö Özyildirim, H Aktarakçi, ME Candansayar
Pure and Applied Geophysics 179 (1), 265-274, 2022
22022
Characterization of the bridge pillar foundations using 3d focusing inversion of DC resistivity data
NY Gündoğdu, İ Demirci, C Demirel, ME Candansayar
Journal of Applied Geophysics 172, 103875, 2020
22020
Imaging the saline/fresh water interface at Bafra, Samsum, Turkey using joint inversion of seismic refraction and direct current electricity data
H Hamdan*, E Candansayar, I Demirci, N Economou, N Andronikidis, ...
International Conference on Engineering Geophysics, Al Ain, United Arab …, 2015
22015
Imaging the saline/fresh water interface at Bafra, Turkey using joint inversion of seismic refraction and ERT data
H Hamdan, E Candansayar, I Demirci, N Economou, N Andronikidis, ...
8th Congress of the Balkan Geophysical Society 2015 (1), 1-5, 2015
22015
YER TEPKİSİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN İVME KAYDI ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ü Dikmen, MÖ Arısoy, I Akkaya, I Demirci, N Hasancebi
22013
Two-dimensional inversion of magnetotelluric and radiomagnetotelluric data incorporating topography by using finite difference method with triangle cells
İ Demirci, ME Candansayar
IAGA WG 1, 2010
22010
Interpretation of geophysical data for saltwater intrusion on Bafra plain guided by hydrogeological and Hydrochemical data
I Demirci, ME Candansayar, P Soupios, A Vafidis, H Arslan, ...
9th Congress of the Balkan geophysical society 2017 (1), 1-5, 2017
12017
Acceleration of three-dimensional direct current resistivity modelling using GPU computing
NY Gundogdu, İ Demirci, D Varilsüha, ME Candansayar, AE Yilmaz
Near Surface Geoscience 2016-22nd European Meeting of Environmental and …, 2016
12016
Joint Inversion of Direct Current Resistivity, Radio-Magnetotelluric and Seismic Refraction Data: its implementation on hydrogeological problems
İ DEMİRCİ, ME CANDANSAYAR, P SOUPIOS, A VAFIDIS
Conference Paper: 23rd Electromagnetic Induction Workshop, At Chiang Mai …, 2016
12016
Sonlu-Farklarda üçgen gridler kullanarak doğru akım özdirenç ve manyetotellürik iki boyutlu ters çözüme topoğrafya etkisinin eklenmesi
İ Demirci
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Türkiye, 2009
12009
Joint Inversion of Seismic and DC Geophysical Data Using Local and Global Optimization Algorithms
P Edigbue, I Demirci, H Hamdan, A Al-Shuhail, I Akca, P Soupios, ...
International Petroleum Technology Conference, 2022
2022
Geothermal Survey Using Live QC With Cloud MT Data
E Erdogan, I Demirci, NY Gundogdu, ME Candansayar
11th Congress of the Balkan Geophysical Society 2021 (1), 1-5, 2021
2021
Comparison of Stainless Steel and Non-Polarizable Electrodes in IP Method-A Metallic Mine Deposit Example
Y Gundogdu, I Demirci, H Aktarakci, E Candansayar
2nd Conference on Geophysics for Mineral Exploration and Mining 2018 (1), 1-5, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20