Παρακολούθηση
Neda Noroozi
Neda Noroozi
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tue.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Synchronizing asynchronous conformance testing
N Noroozi, R Khosravi, MR Mousavi, TAC Willemse
Software Engineering and Formal Methods: 9th International Conference, SEFM …, 2011
182011
Towards model-based testing of electronic funds transfer systems
HR Asaadi, R Khosravi, MR Mousavi, N Noroozi
International Conference on Fundamentals of Software Engineering, 253-267, 2011
172011
Synchrony and asynchrony in conformance testing
N Noroozi, R Khosravi, MR Mousavi, TAC Willemse
Software & Systems Modeling 14, 149-172, 2015
112015
Decomposability in input output conformance testing
N Noroozi, MR Mousavi, TAC Willemse
arXiv preprint arXiv:1303.1009, 2013
102013
On the complexity of input output conformance testing
N Noroozi, MR Mousavi, TAC Willemse
Formal Aspects of Component Software: 10th International Symposium, FACS …, 2014
82014
Improving input-output conformance testing theories
N Noroozi
72014
The synergy between user experience design and software testing
AP van der Meer, R Kherrazi, N Noroozi, A Wierda
Software Engineering and Formal Methods: SEFM 2015 Collocated Workshops …, 2015
12015
Decomposability in formal conformance testing
N Noroozi, MR Mousavi, TAC Willemse
Technische Universiteit Eindhoven, 2013
12013
Synchronizing Asynchronous IOCO
N Noroozi, R Khosravi, MR Mousavi, T Willemse
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9