Παρακολούθηση
Simon Pak Ho Chung
Simon Pak Ho Chung
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.gatech.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ASLR-Guard: Stopping Address Space Leakage for Code Reuse Attacks
K Lu, C Song, B Lee, S Chung, T Kim, W Lee
22nd ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security, 280 - 291, 2015
1992015
Jekyll on {iOS}: When Benign Apps Become Evil
T Wang, K Lu, L Lu, S Chung, W Lee
22nd USENIX Security Symposium (USENIX Security 13), 559-572, 2013
1762013
Cloak and dagger: from two permissions to complete control of the UI feedback loop
Y Fratantonio, C Qian, SP Chung, W Lee
2017 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 1041-1057, 2017
1572017
Enforcing unique code target property for control-flow integrity
H Hu, C Qian, C Yagemann, SPH Chung, WR Harris, T Kim, W Lee
Proceedings of the 2018 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2018
1362018
{RAZOR}: A framework for post-deployment software debloating
C Qian, H Hu, M Alharthi, PH Chung, T Kim, W Lee
28th USENIX security symposium (USENIX Security 19), 1733-1750, 2019
1192019
A11y attacks: Exploiting accessibility in operating systems
Y Jang, C Song, SP Chung, T Wang, W Lee
Proceedings of the 2014 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2014
1092014
Mimesis Aegis: A Mimicry Privacy {Shield–A}{System’s} Approach to Data Privacy on Public Cloud
B Lau, S Chung, C Song, Y Jang, W Lee, A Boldyreva
23rd usenix security symposium (USENIX Security 14), 33-48, 2014
1012014
The Price of Free: Privacy Leakage in Personalized Mobile In-Apps Ads.
W Meng, R Ding, SP Chung, S Han, W Lee
NDSS, 1-15, 2016
952016
Allergy attack against automatic signature generation
SP Chung, AK Mok
Recent Advances in Intrusion Detection: 9th International Symposium, RAID …, 2006
832006
rtcaptcha: A real-time captcha based liveness detection system
E Uzun, PH Chung, IA Essa, W Lee
US Patent 11,663,307, 2023
692023
Gyrus: A Framework for User-Intent Monitoring of Text-based Networked Applications.
Y Jang, SP Chung, BD Payne, W Lee
NDSS, 2014
602014
Mactans: Injecting malware into iOS devices via malicious chargers
PR Billy Lau, Yeongjin Jang, Chengyu Song, Tielei Wang, PH Chung
Proceedings of Black Hat USA, 2013
592013
Advanced allergy attacks: Does a corpus really help?
SP Chung, AK Mok
Recent Advances in Intrusion Detection: 10th International Symposium, RAID …, 2007
562007
Broken Fingers: On the Usage of the Fingerprint API in Android.
A Bianchi, Y Fratantonio, A Machiry, C Kruegel, G Vigna, SPH Chung, ...
NDSS, 2018
482018
Systems and methods for using video for user and message authentication
SPH Chung, W Lee, YJ Jang
US Patent 10,476,888, 2019
372019
Clickshield: Are you hiding something? towards eradicating clickjacking on android
A Possemato, A Lanzi, SPH Chung, W Lee, Y Fratantonio
Proceedings of the 2018 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2018
372018
Improving accuracy of android malware detection with lightweight contextual awareness
J Allen, M Landen, S Chaba, Y Ji, SPH Chung, W Lee
Proceedings of the 34th Annual Computer Security Applications Conference …, 2018
322018
{ARCUS}: symbolic root cause analysis of exploits in production systems
C Yagemann, M Pruett, SP Chung, K Bittick, B Saltaformaggio, W Lee
30th USENIX Security Symposium (USENIX Security 21), 1989-2006, 2021
292021
Fuzzy labeled private set intersection with applications to private {Real-Time} biometric search
E Uzun, SP Chung, V Kolesnikov, A Boldyreva, W Lee
30th USENIX Security Symposium (USENIX Security 21), 911-928, 2021
242021
On the feasibility of {Large-Scale} infections of {iOS} devices
T Wang, Y Jang, Y Chen, S Chung, B Lau, W Lee
23rd USENIX Security Symposium (USENIX Security 14), 79-93, 2014
242014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20