Παρακολούθηση
Irene Reisner-Kollmann
Irene Reisner-Kollmann
Miratrix Spatial Computing
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα miratrix.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Method and apparatus for representing a physical scene
I Reisner-Kollmann, I Siklossy, Q Pan, M Gervautz, A Gee
US Patent 9,996,974, 2018
772018
Interactive reconstruction of industrial sites using parametric models
I Reisner-Kollmann, AL Fuhrmann, W Purgathofer
Proceedings of the 26th Spring Conference on Computer Graphics, 101-108, 2010
54*2010
Generating augmented reality content for unknown objects
I Reisner-Kollmann, I Siklossy, J Scharl, RLA Inigo, UL Cannarsa
US Patent 9,607,437, 2017
262017
Expanding a digital representation of a physical plane
Q Pan, I Siklossy, I Reisner-Kollmann, M Gervautz, PO Nielsen, RLA Inigo
US Patent 9,595,125, 2017
92017
Reconstructing Buildings as Textured Low Poly Meshes from Point Clouds and Images.
I Reisner-Kollmann, C Luksch, M Schwärzler
Eurographics (Short Papers), 17-20, 2011
92011
Reconstructing shape boundaries with multimodal constraints
I Reisner-Kollmann, S Maierhofer, W Purgathofer
Computers & Graphics 37 (3), 137-147, 2013
82013
Reconstruction of 3D Models from Images and Point Clouds with Shape Primitives
I Reisner-Kollmann
Reisner-Kollmann, 2013
72013
3d camera pose estimation using line correspondences and 1d homographies
I Reisner-Kollmann, A Reichinger, W Purgathofer
International Symposium on Visual Computing, 41-52, 2010
72010
Segmenting multiple range images with primitive shapes
I Reisner-Kollmann, S Maierhofer
2012 19th International Conference on Systems, Signals and Image Processing …, 2012
62012
Consolidation of multiple depth maps
I Reisner-Kollmann, S Maierhofer
2011 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (ICCV …, 2011
62011
Creating an open-source augmented reality remote support tool for industry: challenges and learnings
A Aschauer, I Reisner-Kollmann, J Wolfartsberger
Procedia Computer Science 180, 269-279, 2021
32021
Design and Implementation of Asynchronous Remote Support
I Reisner-Kollmann, A Aschauer
Proceedings of the XChange Reality!, 2020
22020
Visualization for viewing-guidance during dataset-generation
J Scharl, I Reisner-Kollmann, Z Szalavari
US Patent 9,998,655, 2018
22018
Input
I Reisner-kollmann, S Maierhofer
A Novel User Interface for Photogrammetric Reconstruction
I Reisner-Kollmann
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15