Παρακολούθηση
Alex Rutherford
Alex Rutherford
Ofcom
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Including the effects of electronic stopping and electron–ion interactions in radiation damage simulations
DM Duffy, AM Rutherford
Journal of Physics: Condensed Matter 19 (1), 016207, 2006
3372006
The effect of electron–ion interactions on radiation damage simulations
AM Rutherford, DM Duffy
Journal of Physics: Condensed Matter 19 (49), 496201, 2007
2162007
On the privacy-conscientious use of mobile phone data
YA De Montjoye, S Gambs, V Blondel, G Canright, N De Cordes, ...
Scientific data 5 (1), 1-6, 2018
1652018
Flooding through the lens of mobile phone activity
D Pastor-Escuredo, A Morales-Guzmán, Y Torres-Fernández, JM Bauer, ...
IEEE Global Humanitarian Technology Conference (GHTC 2014), 279-286, 2014
762014
Limits of social mobilization
A Rutherford, M Cebrian, S Dsouza, E Moro, A Pentland, I Rahwan
Proceedings of the National Academy of Sciences 110 (16), 6281-6286, 2013
732013
Good fences: The importance of setting boundaries for peaceful coexistence
A Rutherford, D Harmon, J Werfel, S Bar-Yam, A Gard-Murray, A Gros, ...
PLoS One, 2014
632014
Estimating food consumption and poverty indices with mobile phone data
A Decuyper, A Rutherford, A Wadhwa, JM Bauer, G Krings, T Gutierrez, ...
arXiv preprint arXiv:1412.2595, 2014
602014
Making tracks in metals
DM Duffy, N Itoh, AM Rutherford, AM Stoneham
Journal of Physics: Condensed Matter 20 (8), 082201, 2008
532008
Universal resilience patterns in labor markets
E Moro, MR Frank, A Pentland, A Rutherford, M Cebrian, I Rahwan
Nature communications 12 (1), 1972, 2021
452021
Global manhunt pushes the limits of social mobilization
I Rahwan, S Dsouza, A Rutherford, V Naroditskiy, J McInerney, M Venanzi, ...
Computer, 2012
452012
Corruption Drives the Emergence of Civil Society
S Abdallah, R Sayed, I Rahwan, B LeVeck, M Cebrian, A Rutherford, ...
Journal of the Royal Society Interface, 2013
382013
Electronic effects in radiation damage simulations
DM Duffy, S Khakshouri, AM Rutherford
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam …, 2009
272009
The International Postal Network and Other Global Flows As Proxies for National Wellbeing
D Hristova, A Rutherford, J Anson, M Luengo-Oroz, C Mascolo
PLoS One 11 (6), 2016
262016
Targeted social mobilization in a global manhunt
A Rutherford, M Cebrian, I Rahwan, S Dsouza, J McInerney, V Naroditskiy, ...
PloS one 8 (9), e74628, 2013
232013
Modularity and composite diversity affect the collective gathering of information online
N Pescetelli, A Rutherford, I Rahwan
Nature Communications 12 (1), 3195, 2021
202021
Including electronic effects in damage cascade simulations
DM Duffy, AM Rutherford
Journal of nuclear materials 386, 19-21, 2009
202009
The evolution of deception
Ş Sarkadi, A Rutherford, P McBurney, S Parsons, I Rahwan
Royal Society open science 8 (9), 201032, 2021
192021
Twitter as a source of global mobility patterns for social good
M Dredze, M García-Herranz, A Rutherford, G Mann
arXiv preprint arXiv:1606.06343, 2016
182016
Developing China’s workforce skill taxonomy reveals extent of labor market polarization
W Xu, X Qin, X Li, H Chen, M Frank, A Rutherford, A Reeson, I Rahwan
Humanities and Social Sciences Communications 8 (1), 1-10, 2021
162021
Inferring Mechanisms for Global Constitutional Progress
A Rutherford, Y Lupu, M Cebrian, I Rahwan, B LeVeck, M Garcia-Herranz
Nature Human Behaviour, 2017
132017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20