Παρακολούθηση
Prof.dr.Ing. Cretescu Igor
Prof.dr.Ing. Cretescu Igor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuiasi.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Characterization and remediation of soils contaminated with uranium
M Gavrilescu, LV Pavel, I Cretescu
Journal of hazardous materials 163 (2-3), 475-510, 2009
7012009
An experimental study of indigo carmine removal from aqueous solution by electrocoagulation
MS Secula, I Creţescu, S Petrescu
Desalination 277 (1-3), 227-235, 2011
1802011
Peat-based sorbents for the removal of oil spills from water surface: Application of artificial neural network modeling
C Cojocaru, M Macoveanu, I Cretescu
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 384 (1-3 …, 2011
1562011
Modeling and optimization of tartaric acid reactive extraction from aqueous solutions: A comparison between response surface methodology and artificial neural network
N Marchitan, C Cojocaru, A Mereuta, G Duca, I Cretescu, M Gonta
Separation and Purification Technology 75 (3), 273-285, 2010
1402010
Biosorption of copper (II) ions from aqua solutions using dried yeast biomass
C Cojocaru, M Diaconu, I Cretescu, J Savić, V Vasić
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 335 (1-3 …, 2009
1192009
Preparation, characterization and applicability of cellulose acetate–polyurethane blend membrane in separation techniques
D Zavastin, I Cretescu, M Bezdadea, M Bourceanu, M Drăgan, G Lisa, ...
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 370 (1-3 …, 2010
1172010
Response surface optimization of the photocatalytic decolorization of a simulated dyestuff effluent
MS Secula, GD Suditu, I Poulios, C Cojocaru, I Cretescu
Chemical Engineering Journal 141 (1-3), 18-26, 2008
1022008
Assessing the impact of electron-donating-substituted chalcones on inhibition of mild steel corrosion in HCl solution: Experimental results and molecular-level insights
A Chaouiki, H Lgaz, R Salghi, M Chafiq, H Oudda, KS Bhat, I Cretescu, ...
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 588, 124366, 2020
862020
Design of experiments for statistical modeling and multi-response optimization of nickel electroplating process
M Poroch-Seritan, S Gutt, G Gutt, I Cretescu, C Cojocaru, T Severin
Chemical Engineering Research and Design 89 (2), 136-147, 2011
852011
Phytoextraction of Cd and Zn as single or mixed pollutants from soil by rape (Brassica napus)
P Cojocaru, ZM Gusiatin, I Cretescu
Environmental Science and Pollution Research 23, 10693-10701, 2016
702016
A comparative study of electrocoagulation and chemical coagulation processes applied for wastewater treatment.
L Zaleschi, C Teodosiu, I Cretescu, MA Rodrigo
Environmental Engineering & Management Journal (EEMJ) 11 (8), 2012
682012
Sono-electrocoagulation of wastewater polluted with Rhodamine 6G
A Raschitor, CM Fernandez, I Cretescu, MA Rodrigo, P Cañizares
Separation and purification technology 135, 110-116, 2014
652014
Ionic liquids supported on magnetic nanoparticles as a sorbent preconcentration material for sulfonylurea herbicides prior to their determination by capillary liquid chromatography
M Bouri, M Gurau, R Salghi, I Cretescu, M Zougagh, Á Rios
Analytical and Bioanalytical Chemistry 404, 1529-1538, 2012
652012
Response surface methodology applied for Orange II photocatalytic degradation in TiO2 aqueous suspensions
C Betianu, FA Caliman, M Gavrilescu, I Cretescu, C Cojocaru, I Poulios
Journal of Chemical Technology & Biotechnology: International Research in …, 2008
642008
Nanosized spinel ferrites synthesized by sol‐gel autocombustion for optimized removal of azo dye from aqueous solution
P Samoila, C Cojocaru, I Cretescu, CD Stan, V Nica, L Sacarescu, ...
Journal of Nanomaterials 2015 (1), 713802, 2015
632015
Fractional factorial design study on the performance of GAC-enhanced electrocoagulation process involved in color removal from dye solutions
MS Secula, I Cretescu, B Cagnon, LR Manea, CS Stan, IG Breaban
Materials 6 (7), 2723-2746, 2013
602013
A solid-contact ion selective electrode for copper (II) using a succinimide derivative as ionophore
MD Tutulea-Anastasiu, D Wilson, M Valle, CM Schreiner, I Cretescu
Sensors 13 (4), 4367-4377, 2013
532013
Can electrocoagulation technology be integrated with wastewater treatment systems to improve treatment efficiency?
FY AlJaberi, SM Alardhi, SA Ahmed, AD Salman, T Juzsakova, I Cretescu, ...
Environmental Research 214, 113890, 2022
492022
Performances of clay aerogel polymer composites for oil spill sorption: Experimental design and modeling
A Rotaru, C Cojocaru, I Cretescu, M Pinteala, D Timpu, L Sacarescu, ...
Separation and Purification Technology 133, 260-275, 2014
482014
Removal of heavy metal ions from aqueous solutions using low-cost sorbents obtained from ash
M Harja, G Buema, D Sutiman, I Cretescu
Chemical Papers 67 (5), 497-508, 2013
482013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20