Παρακολούθηση
Christos L. Stergiou
Christos L. Stergiou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uom.edu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Secure integration of IoT and cloud computing
C Stergiou, KE Psannis, BG Kim, B Gupta
Future Generation Computer Systems 78, 964-975, 2018
13722018
Efficient IoT-based sensor BIG Data collection–processing and analysis in smart buildings
AP Plageras, KE Psannis, C Stergiou, H Wang, BB Gupta
Future Generation Computer Systems 82, 349-357, 2018
6232018
Security, privacy & efficiency of sustainable cloud computing for big data & IoT
C Stergiou, KE Psannis, BB Gupta, Y Ishibashi
Sustainable Computing: Informatics and Systems 19, 174-184, 2018
3262018
IoT-based big data secure management in the fog over a 6G wireless network
CL Stergiou, KE Psannis, BB Gupta
IEEE Internet of Things Journal 8 (7), 5164-5171, 2020
2702020
Recent advances delivered by mobile cloud computing and internet of things for big data applications: a survey
C Stergiou, KE Psannis
International Journal of Network Management 27 (3), e1930, 2017
1722017
Advanced media-based smart big data on intelligent cloud systems
KE Psannis, C Stergiou, BB Gupta
IEEE Transactions on Sustainable Computing 4 (1), 77-87, 2018
1272018
Secure machine learning scenario from big data in cloud computing via internet of things network
CL Stergiou, AP Plageras, KE Psannis, BB Gupta
Handbook of Computer Networks and Cyber Security: Principles and Paradigms …, 2020
1182020
InFeMo: flexible big data management through a federated cloud system
CL Stergiou, KE Psannis, BB Gupta
ACM Transactions on Internet Technology (TOIT) 22 (2), 1-22, 2021
1142021
Algorithms for efficient digital media transmission over IoT and cloud networking
C Stergiou, KE Psannis, AP Plageras, Y Ishibashi, BG Kim
1012018
Efficient and secure big data delivery in cloud computing
C Stergiou, KE Psannis
Multimedia Tools and Applications 76, 22803-22822, 2017
872017
Efficient large-scale medical data (ehealth big data) analytics in internet of things
AP Plageras, C Stergiou, G Kokkonis, KE Psannis, Y Ishibashi, BG Kim, ...
2017 IEEE 19th Conference on Business informatics (CBI) 2, 21-27, 2017
652017
Architecture for security monitoring in IoT environments
C Stergiou, KE Psannis, AP Plageras, G Kokkonis, Y Ishibashi
2017 IEEE 26th international symposium on industrial electronics (ISIE …, 2017
552017
Security and privacy of big data for social networking services in cloud
C Stergiou, KE Psannis, T Xifilidis, AP Plageras, BB Gupta
IEEE INFOCOM 2018-IEEE Conference on Computer Communications Workshops …, 2018
342018
Solutions for inter-connectivity and security in a smart hospital building
AP Plageras, KE Psannis, B Gupta, C Stergiou, BG Kim, Y Ishibashi
2017 IEEE 15th International Conference on Industrial Informatics (INDIN …, 2017
302017
A revolutionary interactive smart classroom (RISC) with the use of emerging technologies
VA Memos, G Minopoulos, C Stergiou, KE Psannis, Y Ishibashi
2020 2nd international conference on computer communication and the internet …, 2020
292020
Algorithms for big data in advanced communication systems and cloud computing
C Stergiou, KE Psannis
2017 IEEE 19th Conference on Business Informatics (CBI) 1, 196-201, 2017
202017
Green cloud communication system for big data management
CL Stergiou, KE Psannis, Y Ishibashi
2020 3rd World Symposium on Communication Engineering (WSCE), 69-73, 2020
192020
Proposed high level architecture of a smart interconnected interactive classroom
C Stergiou, AP Plageras, KE Psannis, T Xifilidis, G Kokkonis, ...
2018 South-Eastern European Design Automation, Computer Engineering …, 2018
172018
Recent advances delivered in mobile cloud computing's security and management challenges
C Stergiou, KE Psannis
Modern principles, practices, and algorithms for cloud security, 21-43, 2020
102020
Internet of Things for Healthcare: Challenges & Perspectives
AP Plageras, CL Stergiou, KE Psannis
Proceedings of the New Technologies in Health: Medical, Legal and Ethical …, 2019
62019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20