Παρακολούθηση
Yinbin Miao
Yinbin Miao
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα xidian.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Lightweight fine-grained search over encrypted data in fog computing
Y Miao, J Ma, X Liu, J Weng, H Li, H Li
IEEE Transactions on Services Computing 12 (5), 772-785, 2018
1592018
Privacy-preserving attribute-based keyword search in shared multi-owner setting
Y Miao, X Liu, KKR Choo, RH Deng, J Li, H Li, J Ma
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 18 (3), 1080-1094, 2019
1482019
Practical attribute-based multi-keyword search scheme in mobile crowdsourcing
Y Miao, J Ma, X Liu, X Li, Z Liu, H Li
IEEE Internet of Things Journal 5 (4), 3008-3018, 2017
1402017
Attribute-based keyword search over hierarchical data in cloud computing
Y Miao, J Ma, X Liu, X Li, Q Jiang, J Zhang
IEEE Transactions on Services Computing 13 (6), 985-998, 2017
1342017
Multi-authority attribute-based keyword search over encrypted cloud data
Y Miao, RH Deng, X Liu, KKR Choo, H Wu, H Li
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 18 (4), 1667-1680, 2019
1032019
Lattice-based proxy-oriented identity-based encryption with keyword search for cloud storage
X Zhang, Y Tang, H Wang, C Xu, Y Miao, H Cheng
Information Sciences 494, 193-207, 2019
852019
m2-ABKS: Attribute-Based Multi-Keyword Search over Encrypted Personal Health Records in Multi-Owner Setting
Y Miao, J Ma, X Liu, F Wei, Z Liu, XA Wang
Journal of medical systems 40, 1-12, 2016
792016
ShieldFL: Mitigating model poisoning attacks in privacy-preserving federated learning
Z Ma, J Ma, Y Miao, Y Li, RH Deng
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 17, 1639-1654, 2022
772022
Privacy-preserving Byzantine-robust federated learning via blockchain systems
Y Miao, Z Liu, H Li, KKR Choo, RH Deng
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 17, 2848-2861, 2022
732022
Secure online/offline data sharing framework for cloud-assisted industrial Internet of Things
Y Miao, Q Tong, KKR Choo, X Liu, RH Deng, H Li
IEEE Internet of Things Journal 6 (5), 8681-8691, 2019
732019
Verifiable searchable encryption framework against insider keyword-guessing attack in cloud storage
Y Miao, Q Tong, RH Deng, KKR Choo, X Liu, H Li
IEEE Transactions on Cloud Computing 10 (2), 835-848, 2020
682020
Enabling verifiable multiple keywords search over encrypted cloud data
Y Miao, J Weng, X Liu, KKR Choo, Z Liu, H Li
Information Sciences 465, 21-37, 2018
662018
Fair and dynamic data sharing framework in cloud-assisted internet of everything
Y Miao, X Liu, KKR Choo, RH Deng, H Wu, H Li
IEEE Internet of Things Journal 6 (4), 7201-7212, 2019
622019
LSOT: A lightweight self-organized trust model in VANETs
Z Liu, J Ma, Z Jiang, H Zhu, Y Miao
Mobile Information Systems 2016, 2016
622016
Search me in the dark: Privacy-preserving boolean range query over encrypted spatial data
X Wang, J Ma, X Liu, RH Deng, Y Miao, D Zhu, Z Ma
IEEE INFOCOM 2020-IEEE Conference on Computer Communications, 2253-2262, 2020
612020
Hybrid keyword-field search with efficient key management for industrial internet of things
Y Miao, X Liu, RH Deng, H Wu, H Li, J Li, D Wu
IEEE Transactions on Industrial Informatics 15 (6), 3206-3217, 2018
602018
Lightweight privacy-preserving medical diagnosis in edge computing
Z Ma, J Ma, Y Miao, X Liu, KKR Choo, R Yang, X Wang
IEEE Transactions on Services Computing 15 (3), 1606-1618, 2020
562020
Optimized verifiable fine-grained keyword search in dynamic multi-owner settings
Y Miao, RH Deng, KKR Choo, X Liu, J Ning, H Li
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 18 (4), 1804-1820, 2019
522019
Privacy-preserving and high-accurate outsourced disease predictor on random forest
Z Ma, J Ma, Y Miao, X Liu
Information Sciences 496, 225-241, 2019
492019
Search in my way: Practical outsourced image retrieval framework supporting unshared key
X Wang, J Ma, X Liu, Y Miao
IEEE INFOCOM 2019-IEEE Conference on Computer Communications, 2485-2493, 2019
472019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20