Παρακολούθηση
John-Paul Ore
John-Paul Ore
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ncsu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Autonomous Aerial Water Sampling
JP Ore, S Elbaum, A Burgin, C Detweiler
Journal of Field Robotics 32 (8), 1095-1113, 2015
1622015
Obtaining the Thermal Structure of Lakes from the Air
M Chung, C Detweiler, M Hamilton, J Higgins, JP Ore, S Thompson
Water 7 (11), 6467-6482, 2015
232015
Lightweight Detection of Physical Unit Inconsistencies without Program Annotations
JP Ore, C Detweiler, S Elbaum
Proceedings of the 26th ACM SIGSOFT International Symposium on Software …, 2017
222017
On Air-to-Water Radio Communication between UAVs and Water Sensor Networks
J Palmer, N Yuen, JP Ore, C Detweiler, E Basha
Robotics and Automation (ICRA), 2015 IEEE International Conference on, 5311-5317, 2015
222015
Environmental Reviews and Case Studies: Bringing Unmanned Aerial Systems Closer to the Environment
C Detweiler, JP Ore, D Anthony, S Elbaum, A Burgin, A Lorenz
Environmental Practice 17 (3), 188-200, 2015
202015
Sensing Water Properties at Precise Depths from the Air
JP Ore, C Detweiler
Journal of Field Robotics 35 (8), 1205-1221, 2018
192018
Assessing the Type Annotation Burden
JP Ore, S Elbaum, C Detweiler, L Karkazis
Proceedings of the 33rd ACM/IEEE International Conference on Automated …, 2018
182018
Phys: Probabilistic Physical Unit Assignment and Inconsistency Detection
S Kate, JP Ore, X Zhang, S Elbaum, Z Xu
Proceedings of the 2018 26th ACM Joint Meeting on European Software …, 2018
172018
Phriky-units: a Lightweight, Annotation-Free Physical Unit Inconsistency Detection Tool
JP Ore, C Detweiler, S Elbaum
Proceedings of the 26th ACM SIGSOFT International Symposium on Software …, 2017
162017
Dimensional Inconsistencies in Code and ROS Messages: a Study of 5.9M Lines of Code
JP Ore, S Elbaum, C Detweiler
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
152017
Aerial Water Sampler
C Detweiller, JP Ore, B Zhao, S Elbaum
US Patent 9,606,028, 2017
122017
Surface Classification for Sensor Deployment from UAV Landings
D Anthony, E Basha, J Ostdiek, JP Ore, C Detweiler
Robotics and Automation (ICRA), 2015 IEEE International Conference on, 3464-3470, 2015
122015
Automated object manipulation using vision-based mobile robotic system for construction applications
K Asadi, VR Haritsa, K Han, JP Ore
Journal of Computing in Civil Engineering 35 (1), 04020058, 2021
62021
Towards Monitoring Saline Wetlands with Micro UAVs
J Ore, A Burgin, V Schoepfer, C Detweiler
Proc. of the Robot Science and Systems Workshop on Robotic Monitoring …, 2014
62014
Controlled Sensor Network Installation with Unmanned Aerial Vehicles
D Anthony, JP Ore, C Detweiler, E Basha
Proceedings of the 12th ACM Conference on Embedded Network Sensor Systems …, 2014
32014
Dimensional Analysis of Robot Software without Developer Annotations
JPWC Ore
The University of Nebraska-Lincoln, 2019
22019
An empirical study on type annotations: Accuracy, speed, and suggestion effectiveness
JP Ore, C Detweiler, S Elbaum
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 30 (2), 1-29, 2021
12021
Unmanned aerial system aids dry-season stream temperature sensing
M Chung, C Detweiler, J Higgins, JP Ore, D Dralle, SE Thompson
AGU Fall Meeting Abstracts 2016, H21E-1458, 2016
12016
Understanding Xacro Misunderstandings
N Albergo, V Rathi, JP Ore
2022 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 6247-6252, 2022
2022
The Coming Wave of Aquatic Robotics
S Young, JP Ore, S Hall
Resource Magazine 29 (4), 12-13, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20