Παρακολούθηση
Andreas Arvanitoyeorgos
Andreas Arvanitoyeorgos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα math.upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An introduction to Lie groups and the geometry of homogeneous spaces
A Arvanitogeōrgos
American Mathematical Soc., 2003
2652003
Riemannian flag manifolds with homogeneous geodesics
D Alekseevsky, A Arvanitoyeorgos
Transactions of the American Mathematical Society 359 (8), 3769-3789, 2007
1372007
New invariant Einstein metrics on generalized flag manifolds
A Arvanitoyeorgos
Transactions of the American Mathematical Society 337 (2), 981-995, 1993
951993
Lorentz hypersurfaces in satisfying
A Arvanitoyeorgos, G Kaimakamis, M Magid
Illinois Journal of Mathematics 53 (2), 581-590, 2009
772009
Biharmonic Lorentz hypersurfaces in E14
A Arvanitoyeorgos, F Defever, G Kaimakamis, V Papantoniou
Pacific Journal of Mathematics 229 (2), 293-305, 2007
722007
Invariant Einstein metrics on flag manifolds with four isotropy summands
A Arvanitoyeorgos, I Chrysikos
Annals of Global Analysis and Geometry 37 (2), 185-219, 2010
612010
Hypersurfaces of Es4 with proper mean curvature vector
A Arvanitoyeorgos, F Defever, G Kaimakamis
Journal of the Mathematical Society of Japan 59 (3), 797-809, 2007
512007
Invariant Einstein metrics on generalized flag manifolds with two isotropy summands
A Arvanitoyeorgos, I Chrysikos
Journal of the Australian Mathematical Society 90 (2), 237-251, 2011
472011
Einstein metrics on compact Lie groups which are not naturally reductive
A Arvanitoyeorgos, K Mori, Y Sakane
Geometriae Dedicata 160, 261-285, 2012
462012
The dynamics of the Ricci flow on generalized Wallach spaces
NA Abiev, A Arvanitoyeorgos, YG Nikonorov, P Siasos
Differential Geometry and its Applications 35, 26-43, 2014
412014
The Ricci flow on some generalized Wallach spaces
NA Abiev, A Arvanitoyeorgos, YG Nikonorov, P Siasos
Geometry and its Applications, 3-37, 2014
372014
Invariant Einstein metrics on some homogeneous spaces of classical Lie groups
A Arvanitoyeorgos, VV Dzhepko, YG Nikonorov
Canadian Journal of Mathematics 61 (6), 1201-1213, 2009
362009
Homogeneous Einstein metrics on 𝐺₂/𝑇
A Arvanitoyeorgos, I Chrysikos, Y Sakane
Proceedings of the American Mathematical Society 141 (7), 2485-2499, 2013
34*2013
Geometry of flag manifolds
A Arvanitoyeorgos
International Journal of geometric methods in modern physics 3 (05n06), 957-974, 2006
332006
Homogeneous manifolds whose geodesics are orbits. Recent results and some open problems
A Arvanitoyeorgos
arXiv preprint arXiv:1706.09618, 2017
312017
Motion of Charged Particles and Homogeneous Geodesics in Kähler -Spaces with Two Isotropy Summands
A ARVANITOYEORGOS, I CHRYSIKOS
Tokyo Journal of Mathematics 32 (2), 487-500, 2009
242009
Homogeneous Einstein metrics on generalized flag manifolds with five isotropy summands
A Arvanitoyeorgos, I Chrysikos, Y Sakane
International Journal of Mathematics 24 (10), 1350077, 2013
212013
New Einstein metrics on the Lie group which are not naturally reductive
A Arvanitoyeorgos, Y Sakane, M Statha
arXiv preprint arXiv:1511.08849, 2015
202015
Metrics with homogeneous geodesics on flag manifolds
D Alekseevsky, A Arvanitoyeorgos
Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae 43 (2), 189-199, 2002
202002
Einstein metrics on the symplectic group which are not naturally reductive
A ARVANITOYEORGOS, Y SAKANE, M STATHA
Current Developments in Differential Geometry and its Related Fields …, 2016
182016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20