Παρακολούθηση
Susana Ochoa-Rodriguez
Susana Ochoa-Rodriguez
RainPlusPlus
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rainplusplus.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Impact of spatial and temporal resolution of rainfall inputs on urban hydrodynamic modelling outputs: A multi-catchment investigation
S Ochoa-Rodriguez, LP Wang, A Gires, RD Pina, R Reinoso-Rondinel, ...
Journal of Hydrology 531, 389-407, 2015
2582015
A review of radar‐rain gauge data merging methods and their potential for urban hydrological applications
S Ochoa‐Rodriguez, LP Wang, P Willems, C Onof
Water Resources Research 55 (8), 6356-6391, 2019
1102019
Collaborative modelling for active involvement of stakeholders in urban flood risk management
M Evers, A Jonoski, Č Maksimovič, L Lange, S Ochoa Rodriguez, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 12 (9), 2821-2842, 2012
892012
Semi- vs. Fully-Distributed Urban Stormwater Models: Model Set Up and Comparison with Two Real Case Studies
RD Pina, S Ochoa-Rodriguez, NE Simões, A Mijic, AS Marques, ...
Water 8 (2), 58, 2016
812016
Radar–raingauge data combination techniques: a revision and analysis of their suitability for urban hydrology
LP Wang, S Ochoa-Rodríguez, NE Simões, C Onof, Č Maksimović
Water science and technology 68 (4), 737-747, 2013
752013
Prioritised rehabilitation of water distribution networks using dissipated power concept to reduce non-revenue water
J Saldarriaga, S Ochoa, ME Moreno, N Romero, OJ Cortes
Urban Water Journal 7 (2), 2010
682010
Enhancement of radar rainfall estimates for urban hydrology through optical flow temporal interpolation and Bayesian gauge-based adjustment
LP Wang, S Ochoa-Rodriguez, J Van Assel, RD Pina, M Pessemier, ...
Journal of Hydrology 531, 408-426, 2015
482015
Stochastic evaluation of the impact of sewer inlets’ hydraulic capacity on urban pluvial flooding
JP Leitão, NE Simões, RD Pina, S Ochoa-Rodriguez, C Onof, ...
Stochastic environmental research and risk assessment 31, 1907-1922, 2017
432017
Stochastic urban pluvial flood hazard maps based upon a spatial-temporal rainfall generator
NE Simões, S Ochoa-Rodríguez, LP Wang, RD Pina, A Sá Marques, ...
Water 7 (7), 3396-3406, 2015
392015
Water distribution network skeletonization using the resilience concept
JG Saldarriaga, S Ochoa, D Rodriguez, J Arbeláez
Water Distribution Systems Analysis 2008, 1-13, 2008
372008
Singularity-sensitive gauge-based radar rainfall adjustment methods for urban hydrological applications
LP Wang, S Ochoa-Rodriguez, C Onof, P Willems
Hydrology and Earth System Sciences 19 (9), 4001-4021, 2015
362015
An energy methodology for the design of water distribution systems
J Saldarriaga, S Takahashi, F Hernéndez, DM Díaz, S Ochoa
World Environmental and Water Resources Congress 2010: Challenges of Change …, 2010
312010
Surface water flood warnings in England: overview, assessment and recommendations based on survey responses and workshops
S Ochoa‐Rodríguez, LP Wang, L Thraves, A Johnston, C Onof
Journal of Flood Risk Management 11, S211-S221, 2018
302018
Urban drainage models for flood forecasting: 1D/1D, 1D/2D and hybrid models
N Simões, S Ochoa-Rodríguez, JP Leitão, R Pina, A Sá Marquez, ...
252011
Fractal analysis of urban catchments and their representation in semi-distributed models: imperviousness and sewer system
A Gires, I Tchiguirinskaia, D Schertzer, S Ochoa-Rodriguez, P Willems, ...
Hydrology and Earth System Sciences 21 (5), 2361-2375, 2017
242017
Semi-distributed or fully distributed rainfall-runoff models for urban pluvial flood modelling?
R Pina, S Ochoa-Rodriguez, N Simões, A Mijic, A Sa Marques, ...
192014
Optimized design of water distribution network enlargements using resilience and dissipated power concepts
JG Saldarriaga, A Bernal, S Ochoa
Water Distribution Systems Analysis 2008, 1-15, 2008
182008
Critical scales to explain urban hydrological response: an application in Cranbrook, London
E Cristiano, MC ten Veldhuis, S Gaitan, S Ochoa Rodriguez, ...
Hydrology and Earth System Sciences 22 (4), 2425-2447, 2018
172018
Urban pluvial flood modelling: current theory and practice
S Ochoa-Rodriguez, C Onof, Č Maksimović, LP Wang, P Willems, ...
Review document related to Work Package, 1-48, 2013
142013
Urban pluvial flood modelling with real time rainfall information–UK case studies
A Schellart, S Ochoa, N Simões, LP Wang, M Rico-Ramirez, S Liguori, ...
IWA (International Water Association), 2011
112011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20