Παρακολούθηση
Marina Mongiello
Marina Mongiello
Associate Professor at Politecnico di Bari
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A system for principled matchmaking in an electronic marketplace
TD Noia, ED Sciascio, FM Donini, M Mongiello
International Journal of Electronic Commerce 8 (4), 9-37, 2004
2552004
Concept abduction and contraction for semantic-based discovery of matches and negotiation spaces in an e-marketplace
S Colucci, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, M Mongiello
Electronic Commerce Research and Applications 4 (4), 345-361, 2005
1702005
A formal approach to ontology-based semantic match of skills descriptions.
S Colucci, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, M Mongiello, M Mottola
J. Univers. Comput. Sci. 9 (12), 1437-1454, 2003
1342003
Abductive matchmaking using description logics
T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, M Mongiello
IJCAI 3, 337-342, 2003
1122003
Content-based image retrieval over the web using query by sketch and relevance feedback
ED Sciascio, G Mingolla, M Mongiello
International Conference on Advances in Visual Information Systems, 123-130, 1999
1091999
Concept abduction and contraction in description logics.
S Colucci, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, M Mongiello
Description logics, 2003
842003
Web applications design and maintenance using symbolic model checking
E Di Sciascio, FM Donini, M Mongiello, G Piscitelli
Seventh European Conference onSoftware Maintenance and Reengineering, 2003 …, 2003
592003
Query by sketch and relevance feedback for content-based image retrieval over the web
E Di Sciascio, M Mongiello
Journal of Visual Languages & Computing 10 (6), 565-584, 1999
571999
Structured knowledge representation for image retrieval
E Di Sciascio, FM Donini, M Mongiello
Journal of Artificial Intelligence Research 16, 209-257, 2002
552002
Modelling and verification of BPEL business processes
M Mongiello, D Castelluccia
Fourth Workshop on Model-Based Development of Computer-Based Systems and …, 2006
542006
Semantic matchmaking in a P-2-P electronic marketplace
TD Noia, ED Sciascio, FM Donini, M Mongiello
Proceedings of the 2003 ACM symposium on Applied computing, 582-586, 2003
522003
A uniform tableaux-based approach to concept abduction and contraction in ALN
S Colucci, T Di Noia, E Di Sciascio, F Donini, M Mongiello
International Workshop on Description Logics, 158-167, 2004
492004
A model checking-based method for verifying web application design
FM Donini, M Mongiello, M Ruta, R Totaro
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 151 (2), 19-32, 2006
442006
Design verification of web applications using symbolic model checking
ED Sciascio, FM Donini, M Mongiello, R Totaro, D Castelluccia
International Conference on Web Engineering, 69-74, 2005
402005
Intelligent knowledge-based systems: business and technology in the new millennium
CT Leondes
Kluwer Academic, 2005
392005
Anweb: a system for automatic support to web application verification
E Di Sciascio, FM Donini, M Mongiello, G Piscitelli
Proceedings of the 14th international conference on Software engineering and …, 2002
372002
Spatial layout representation for query-by-sketch content-based image retrieval
E Di Sciascio, FM Donini, M Mongiello
Pattern Recognition Letters 23 (13), 1599-1612, 2002
362002
A fuzzy ontology-based approach for tool-supported decision making in architectural design
T Di Noia, M Mongiello, F Nocera, U Straccia
Knowledge and Information Systems 58 (1), 83-112, 2019
302019
Waver: A model checking-based tool to verify web application design
D Castelluccia, M Mongiello, M Ruta, R Totaro
Electronic notes in theoretical Computer Science 157 (1), 61-76, 2006
292006
DrawSearch: a tool for interactive content-based image retrieval over the Internet
E Di Sciascio, M Mongiello
Storage and Retrieval for Image and Video Databases VII 3656, 561-572, 1998
251998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20