Παρακολούθηση
Giuseppe Andrea de Lucia
Giuseppe Andrea de Lucia
Άλλα ονόματαAndrea Giuseppe de Lucia, G.A. de Lucia, Andrea de Lucia
IAS-CNR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cnr.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Marine reserves: fish life history and ecological traits matter
J Claudet, CW Osenberg, P Domenici, F Badalamenti, M Milazzo, ...
Ecological applications 20 (3), 830-839, 2010
3422010
Amount and distribution of neustonic micro-plastic off the western Sardinian coast (Central-Western Mediterranean Sea)
GA de Lucia, I Caliani, S Marra, A Camedda, S Coppa, L Alcaro, ...
Marine Environmental Research 100, 10-16, 2014
2492014
Standardised protocol for monitoring microplastics in sediments. Deliverable 4.2.
J Frias, E Pagter, R Nash, I O'Connor, O Carretero, A Filgueiras, L Viñas, ...
JPI-Oceans BASEMAN Project., 2018
2152018
Interaction between loggerhead sea turtles (Caretta caretta) and marine litter in Sardinia (Western Mediterranean Sea)
A Camedda, S Marra, M Matiddi, G Massaro, S Coppa, A Perilli, A Ruiu, ...
Marine environmental research 100, 25-32, 2014
1292014
Harmonized protocol for monitoring microplastics in biota. Deliverable 4.3.
F Bessa, J Frias, T Kögel, A Lusher, JM Andrade, J Antunes, P Sobral, ...
JPI-Oceans BASEMAN Project, 2019
1192019
Loggerhead sea turtles (Caretta caretta): A target species for monitoring litter ingested by marine organisms in the Mediterranean Sea
M Matiddi, S Hochsheid, A Camedda, M Baini, C Cocumelli, F Serena, ...
Environmental pollution 230, 199-209, 2017
1092017
Exploring microplastic ingestion by three deep-water elasmobranch species: A case study from the Tyrrhenian Sea
T Valente, A Sbrana, U Scacco, C Jacomini, J Bianchi, L Palazzo, ...
Environmental Pollution 253, 342-350, 2019
972019
Determining suitable fish to monitor plastic ingestion trends in the Mediterranean Sea
L Bray, N Digka, C Tsangaris, A Camedda, D Gambaiani, GA de Lucia, ...
Environmental pollution 247, 1071-1077, 2019
732019
Beyond marine paper parks? Regulation theory to assess and address environmental non‐compliance
M Pieraccini, S Coppa, GA De Lucia
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 27 (1), 177-196, 2017
722017
Spatial variability and influence of biological parameters on microplastic ingestion by Boops boops (L.) along the Italian coasts (Western Mediterranean Sea)
A Sbrana, T Valente, U Scacco, J Bianchi, C Silvestri, L Palazzo, ...
Environmental pollution 263, 114429, 2020
682020
Using Boops boops (osteichthyes) to assess microplastic ingestion in the Mediterranean Sea
C Tsangaris, N Digka, T Valente, A Aguilar, A Borrell, GA de Lucia, ...
Marine Pollution Bulletin 158, 111397, 2020
612020
Microplastics uptake and egestion dynamics in Pacific oysters, Magallana gigas (Thunberg, 1793), under controlled conditions
P Graham, L Palazzo, GA de Lucia, TC Telfer, M Baroli, S Carboni
Environmental pollution 252, 742-748, 2019
612019
Sea water contamination in the vicinity of the Italian minor islands caused by microplastic pollution
GA De Lucia, A Vianello, A Camedda, D Vani, P Tomassetti, S Coppa, ...
Water 10 (8), 1108, 2018
562018
Pressure and impact of anthropogenic litter on marine and estuarine reptiles: an updated “blacklist” highlighting gaps of evidence
E Staffieri, GA de Lucia, A Camedda, G Poeta, C Battisti
Environmental Science and Pollution Research 26 (2), 1238-1249, 2019
522019
Density and distribution patterns of the endangered species Pinna nobilis within a Posidonia oceanica meadow in the Gulf of Oristano (Italy)
S Coppa, I Guala, GA de Lucia, G Massaro, M Bressan
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 90 (5 …, 2010
492010
Nesting range expansion of loggerhead turtles in the Mediterranean: Phenology, spatial distribution, and conservation implications
S Hochscheid, F Maffucci, E Abella, MN Bradai, A Camedda, C Carreras, ...
Global Ecology and Conservation 38, e02194, 2022
382022
The effect of hydrodynamics on shell orientation and population density of Pinna nobilis in the Gulf of Oristano (Sardinia, Italy)
S Coppa, GA de Lucia, P Magni, P Domenici, F Antognarelli, A Satta, ...
Journal of Sea Research 76, 201-210, 2013
372013
Density and distribution of Patella ferruginea in a Marine Protected Area (western Sardinia, Italy): Constraint analysis for population conservation
S Coppa, GA De Lucia, G Massaro, P Magni
Mediterranean Marine Science 13 (1), 108-117, 2012
372012
Social relationships and death-related behaviour in aquatic mammals: a systematic review
MALV Reggente, E Papale, N McGinty, L Eddy, GA de Lucia, CG Bertulli
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 373 …, 2018
352018
Is the establishment of MPAs enough to preserve endangered intertidal species? The case of Patella ferruginea in Mal di Ventre Island (W Sardinia, Italy)
S Coppa, GA De Lucia, G Massaro, A Camedda, S Marra, P Magni, ...
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 26 (4), 623-638, 2016
312016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20