Παρακολούθηση
Konstantinos Tsarouhas
Konstantinos Tsarouhas
Consultant, Cardiology Department, University Hospital of Larissa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Obesity‑a risk factor for increased COVID‑19 prevalence, severity and lethality
D Petrakis, D Margină, K Tsarouhas, F Tekos, M Stan, D Nikitovic, ...
Molecular medicine reports 22 (1), 9-19, 2020
3422020
Anticancer and apoptosis‑inducing effects of quercetin in vitro and in vivo
M HASHEMZAEI, AD FAR, A YARI, RE HERAVI, K TABRIZIAN, ...
3252017
Cardioprotective role of remote ischemic periconditioning in primary percutaneous coronary intervention: enhancement by opioid action
I Rentoukas, G Giannopoulos, A Kaoukis, C Kossyvakis, K Raisakis, ...
JACC: Cardiovascular Interventions 3 (1), 49-55, 2010
3032010
Cancer-associated stroke: pathophysiology, detection and management
E Dardiotis, AM Aloizou, S Markoula, V Siokas, K Tsarouhas, ...
International journal of oncology 54 (3), 779-796, 2019
1542019
Contrast-induced nephropathy: Basic concepts, pathophysiological implications and prevention strategies
C Mamoulakis, K Tsarouhas, I Fragkiadoulaki, I Heretis, MF Wilks, ...
Pharmacology & therapeutics 180, 99-112, 2017
1412017
Simulating real-life exposures to uncover possible risks to human health: a proposed consensus for a novel methodological approach
AM Tsatsakis, D Kouretas, MN Tzatzarakis, P Stivaktakis, K Tsarouhas, ...
Human & experimental toxicology 36 (6), 554-564, 2017
1412017
Medication use by athletes at the Athens 2004 Summer Olympic Games
C Tsitsimpikou, A Tsiokanos, K Tsarouhas, P Schamasch, KD Fitch, ...
Clinical journal of sport medicine 19 (1), 33-38, 2009
1262009
Alzheimer’s disease treated patients showed different patterns for oxidative stress and inflammation markers
M Gubandru, D Margina, C Tsitsimpikou, N Goutzourelas, K Tsarouhas, ...
Food and Chemical Toxicology 61, 209-214, 2013
1012013
Cardiotoxicity of nano-particles
HB Bostan, R Rezaee, MG Valokala, K Tsarouhas, K Golokhvast, ...
Life Sciences 165, 91-99, 2016
1002016
Pesticides and cardiotoxicity. Where do we stand?
N Georgiadis, K Tsarouhas, C Tsitsimpikou, A Vardavas, R Rezaee, ...
Toxicology and applied pharmacology 353, 1-14, 2018
952018
Cardiotoxicity in rabbits after a low-level exposure to diazinon, propoxur, and chlorpyrifos
A Zafiropoulos, K Tsarouhas, C Tsitsimpikou, P Fragkiadaki, I Germanakis, ...
Human & experimental toxicology 33 (12), 1241-1252, 2014
882014
A mechanistic and pathophysiological approach for stroke associated with drugs of abuse
A Tsatsakis, AO Docea, D Calina, K Tsarouhas, LM Zamfira, R Mitrut, ...
Journal of Clinical Medicine 8 (9), 1295, 2019
782019
Connection between telomerase activity in PBMC and markers of inflammation and endothelial dysfunction in patients with metabolic syndrome
E Rentoukas, K Tsarouhas, I Kaplanis, E Korou, M Nikolaou, ...
PloS one 7 (4), e35739, 2012
712012
The use of nutritional supplements among recreational athletes in Athens, Greece.
C Tsitsimpikou, N Chrisostomou, P Papalexis, K Tsarouhas, A Tsatsakis, ...
International Journal of Sport Nutrition & Exercise Metabolism 21 (5), 2011
692011
The prognostic impact of allopurinol in patients with acute myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention
E Rentoukas, K Tsarouhas, C Tsitsimpikou, G Lazaros, S Deftereos, ...
International journal of cardiology 145 (2), 257-258, 2010
622010
Impact evaluation of environmental factors on respiratory function of asthma patients living in urban territory
LV Veremchuk, K Tsarouhas, TI Vitkina, EE Mineeva, TA Gvozdenko, ...
Environmental Pollution 235, 489-496, 2018
612018
Medication use by athletes during the Athens 2004 Paralympic Games
C Tsitsimpikou, A Jamurtas, K Fitch, P Papalexis, K Tsarouhas
British Journal of Sports Medicine 43 (13), 1062-1066, 2009
552009
Use of nutritional supplements contaminated with banned doping substances by recreational adolescent athletes in Athens, Greece
K Tsarouhas, N Kioukia–Fougia, P Papalexis, A Tsatsakis, D Kouretas, ...
Food and chemical toxicology 115, 447-450, 2018
472018
A guide to acquired vitamin K coagulophathy diagnosis and treatment: the Russian perspective
VV Wojciechowski, D Calina, K Tsarouhas, AV Pivnik, AA Sergievich, ...
DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 25 (1), 1-10, 2017
472017
Dietary supplementation with tomato-juice in patients with metabolic syndrome: a suggestion to alleviate detrimental clinical factors
C Tsitsimpikou, K Tsarouhas, N Kioukia-Fougia, C Skondra, ...
Food and chemical toxicology 74, 9-13, 2014
472014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20